Wymagania dla rodziców chrzestnych: Konkubinat wykluczony

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej opublikowało oświadczenie skierowane do kandydatów na rodziców chrzestnych. Biskup Płocki wydał w nim nowe instrukcje dla osób, które chcą zostać matką lub ojcem chrzestnym. Dokument ten jest próbą wprowadzenia w życie adhortacji papieża Franciszka “Amoris laetitia” z 2016 roku. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci na rodziców chrzestnych?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Biskup Płocki wydał nowy wzór oświadczeń dla kandydatów na rodziców chrzestnych.
  • Rodzice chrzestni w diecezji Płockiej muszą mieć ukończone 16 lat i sakrament bierzmowania.
  • Podpisujący oświadczenie deklarują, że uczestniczą w niedzielnej mszy świętej i mogą przystąpić do sakramentu pokuty oraz komunii świętej.
  • Kandydaci na chrzestnych ni mogą żyć w związku niesakramentalnym ani konkubinacie - powinni prowadzić życie zgodnie z wiarą katolicką.
  • Biskup podkreśla, że podczas chrztu wystarczy jeden rodzic chrzestny.

Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą podjąć decyzję zgodną z sumieniem

Adhortacja “Amoris laetitia” mówi o miłości w rodzinie. Jest skierowana zarówno do duchownych, jak i do świeckich wierzących. Papież Franciszek wskazał w niej, że “jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować”. Biskup Płocki chce, aby słowa te znalazły swoje zastosowanie w życiu jego diecezji, w związku z czym wydał wzór oświadczeń dla kandydatów na rodziców chrzestnych. Dokumenty te mają pomóc w podjęciu decyzji, czy dana osoba rzeczywiście chce podjąć się pełnienia funkcji matki lub ojca chrzestnego.

Kandydat/kandydatka otrzymuje wskazane Oświadczenie w kancelarii parafalnej faktycznego zamieszkania. Osoba ta, wsparta pomocą w rozeznaniu przez swojego duszpasterza, zostaje doprowadzona do podjęcia decyzji o złożeniu podpisu na tym dokumencie lub zaniechaniu tego działania.
Duszpasterz jest osobą towarzyszącą kandydatowi/kandydatce w rozeznaniu, zaś to sam kandydat/sama kandydatka w swoim sumieniu ma rozstrzygnąć, czy spełnia wskazane warunki. Podpis jest dodatkową motywacją do złożenia prawdziwego oświadczenia. – czytamy w Instrukcji Biskupa Płockiego o Oświadczeniu Kandydatów na Rodziców Chrzestnych.

Sprawdź: Jakie są obowiązki matki chrzestnej?

Rodzice chrzestni muszą “prowadzić życie zgodne z wiarą katolicką”

Jakie wymagania muszą spełnić osoby, które chcą zostać matką chrzestną lub ojcem chrzestnym? Ze wzoru oświadczenia wynika, że kandydaci muszą potwierdzić m.in. iż ukończyli 16 lat, przyjęli sakrament bierzmowania i nie podlegają żadnej karze kanonicznej. Podpisując oświadczenie, deklarują także że “wypełniają praktyki religijne” (a więc uczestniczą w niedzielnej mszy świętej i mogą przystąpić do sakramentu pokuty oraz komunii świętej) oraz “prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką” (tzn. nie żyją w związku jedynie cywilnym, w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie). Oświadczenie kandydatki na matkę chrzestną lub kandydata na ojca chrzestnego podpisuje także proboszcz danej parafii, który stwierdza tym samym, że nie widzi żadnych przeszkód, aby dana osoba pełniła daną funkcję.

Można żywić nadzieję, że jasne sformułowanie na piśmie wskazań i przedstawienie ich kandydatowi/kandydatce do podpisu, choć być może nie ustrzeże od fałszowania przez nich sytuacji życiowej dla pełnienia za wszelką cenę funkcji rodzica chrzestnego, to może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia wielu sporów w kancelariach parafialnych – czytamy w dokumencie podpisanym przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę.

Duchowny podkreśla, że znalezienie właściwych kandydatów na chrzestnych stanowi dziś duże wyzwanie, dlatego rodzice dziecka, które ma zostać ochrzczone, powinni pamiętać, że ich pociecha nie musi mieć dwojga rodziców chrzestnych, a jedna osoba w zupełności wystarczy.

Sprawdź: Chrzestna czy chrzestny? Czyli kto i co kupuje oraz organizuje?

Podkreślmy, że opisane powyżej wytyczne dotyczą jedynie Diecezji Płockiej. Niewykluczone jednak, że biskupi z innych części Polski pójdą tą samą drogą i wydadzą szczegółowe instrukcje dla kandydatów na rodziców chrzestnych w podległych im parafiach. W chwili obecnej dla duchownych w całym kraju wiążąca jest instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom z 1975 roku. Mówi ona, że:

Chrzestni powinni ukończyć 15 lat; chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.

Zobacz też: “Matka chrzestna do wynajęcia!” To ogłoszenie o dziwo nie wszystkich zaskoczyło!

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo