Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy – Jakie formalności po urodzeniu dziecka?

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy to jedna z najważniejszych formalności, jakich będziemy musieli dopełnić niedługo po przyjściu na świat potomka. Warto zatem wiedzieć już zawczasu, kiedy należy to zrobić, jakie dokumenty przygotować oraz na co możemy liczyć z tytułu powiększenia się naszej rodziny.

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy – Co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka?

Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie w życiu jego najbliższych. Wiąże się ono z ogromną radością i nadzieją, ale także z wieloma wymogami natury formalnej, jakim muszą sprostać rodzice bądź prawni opiekunowie. Najlepiej byłoby oczywiście poznać wszelkie dotyczące nas zapisy prawne jeszcze przed porodem, aby później nie tracić czasu i nerwów na ich analizowanie czy selekcję. Im szybciej się z nimi uporamy, tym przyjemniejszy okaże się dla nas ten początkowy okres życia maleństwa.

Informację o urodzeniu należy potwierdzić w pierwszej kolejności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu zostaniemy od ręki zaopatrzeni w:

  • akt urodzenia dziecka,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
  • zaświadczenie o meldunku na pobyt stały.

Dysponując aktem urodzenia oraz numerem PESEL, możemy bez komplikacji przystąpić do kolejnych kroków formalnych. Najważniejsze z nich to rejestracja noworodka w przychodni oraz zgłoszenie faktu jego narodzin w miejscu pracy. Tę ostatnią czynność powinno wykonać każde z rodziców, gdyż dla obojga wiążą się one z potencjalnymi profitami.

Zobacz też: Kiedy zacząć ćwiczyć po porodzie?

Kiedy zgłosić pracodawcy urodzenie dziecka?

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy jest czynnością, z którą nie należy zwlekać; w praktyce mamy na to zgodnie z ustawą zaledwie 7 dni.  Fakt przyjścia na świat potomka obwieszczamy w dziale kadr/hr – stamtąd pobieramy również niezbędne formularze do wypełnienia. Rodzaj dokumentów będzie się nieznacznie różnił w zależności od wymogów konkretnego zakładu pracy.

Rodzice powinni ustalić, które z nich weźmie na siebie zgłoszenie dziecka do ZUS po urodzeniu. Nie czynią tego jednak samodzielnie, lecz za pośrednictwem pracodawcy matki bądź ojca. Procedura ta może wymagać wypełnienia odpowiedniego druku.

Formalności w pracy po urodzeniu dziecka okazują się istotne o tyle, że ich prawidłowe dopełnienie pozwala nam w spokoju przejść na urlop macierzyński. Trwa on z reguły 20 tygodni, zaś rozpoczyna się przeważnie w dniu porodu. Od obu tych zasad istnieją jednak wyjątki. Matka może – na własny wniosek – zacząć urlop już na 6 tygodni przed porodem. Również czas jego trwania ma prawo ulec modyfikacji: po wykorzystaniu 14 tygodni kobieta może odstąpić 6 pozostałych ojcu dziecka (albo innej osobie z najbliższej rodziny).

Przy okazji należy zaznaczyć, że urlop macierzyński jest co do zasady obowiązkowy. Kobieta musi przebywać na nim co najmniej trzy i pół miesiąca. Dopiero po tym okresie ma prawo zdecydować o ewentualnym zrzeczeniu się reszty wolnych dni na rzecz ojca oraz o powrocie do obowiązków zawodowych. 

W czasie urlopu macierzyńskiego nie przysługuje wynagrodzenie – zwykła pensja należy się bowiem pracownikowi albo za pracę wykonaną, albo za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe). Świeżo upieczona mama posiadająca ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe lub dobrowolne – ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość nie jest stała; zależy od wysokości wynagrodzenia za pracę (w przypadku pracownika) bądź od wysokości odprowadzanej składki na ubezpieczenie chorobowe (w wypadku działalności gospodarczej). W praktyce oznacza to jednak, że jeśli kobieta posiada stałą pracę, wysokość jej zasiłku będzie równa wysokości normalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Tyle samo pieniędzy otrzymamy również przez 6 pierwszych tygodni trwania tzw. urlopu rodzicielskiego. Jest to urlop trwający 32 tygodnie; można go rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Tutaj wolne dni bywają czasami rozdzielane między matkę i ojca, zaś urlop można wykorzystać nawet w czterech turach (aż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia). Przez cały okres urlopu przysługuje nam zasiłek, choć po 6 tygodniach jego wysokość zostanie pomniejszona o 40%. 

Ważna uwaga: Ustawodawca daje nam możliwość połączenia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w jeden okres urlopowy, trwający łącznie 364 dni. W tym wypadku można zawnioskować o uśrednienie wysokości zasiłku przez cały rok; będzie wówczas wynosił miesięcznie 80% podstawy wymiaru zasiłku. Czyli – dla osób ze stałą pensją – 80% zwykłego wynagrodzenia.

Zobacz również: Popuszczanie moczu po porodzie – przy kaszlu, kichaniu i śmianiu się

Jakie dokumenty do pracy po urodzeniu dziecka?

Jak już wspomnieliśmy, lista dokumentów wymaganych przez zakład pracy po narodzinach potomstwa może się każdorazowo nieznacznie różnić. Przeważnie jednak zostaniemy poproszeni o:

  • zaświadczenie o odbytym porodzie,
  • akt urodzenia dziecka.

Kolejne wnioski będą już zależne od naszej indywidualnej sytuacji oraz oczekiwań. Decydując się na połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim, należy złożyć odpowiednie pismo na jednym druku. Jeśli z kolei zamierzamy starać się o becikowe, trzeba poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia o dochodach (nie mogą one wynosić więcej niż 1922 zł netto na osobę w rodzinie). 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kolejne świadczenie, czyli tzw. kosiniakowe. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane tym kobietom, którym nie należy się zasiłek macierzyński. Okres pobierania świadczenia wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Zobacz też: Nieregularny okres po porodzie? To się zdarza częściej niż myślisz!

Rodzice pytają o zgłoszenie narodzin dziecka w pracy

Jakie formalności trzeba załatwić w pracy po urodzeniu dziecka?

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy powinno nastąpić najpóźniej po 7 dniach od porodu. Zakład pracy przekazuje z kolei ten fakt do ZUS-u, zapewniając dziecku ubezpieczenie.

Wniosek o urlop macierzyński (oraz, ewentualnie, rodzicielski) wnosimy w terminie 21 dni od przyjścia maleństwa na świat.

Wszelkie pozostałe dokumenty powinny być składane w stosownych dla siebie terminach. Od kilku lat istnieje możliwość załatwiania części spraw drogą elektroniczną (dotyczy to np. programu 500+). Dzięki temu zgłoszenie narodzin dziecka w pracy okazuje się łatwiejsze.

Formalności po porodzie to głównie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożenie wniosku o urlop macierzyński. Pozostałe kroki zależą już od indywidualnej sytuacji rodzinnej. 

Dodaj komentarz

Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo