Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy – Jakie formalności po urodzeniu dziecka?

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy to jedna z najważniejszych formalności, jakich będziemy musieli dopełnić niedługo po przyjściu na świat potomka. Warto zatem wiedzieć już zawczasu, kiedy należy to zrobić, jakie dokumenty przygotować oraz na co możemy liczyć z tytułu powiększenia się naszej rodziny.

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy – Co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka?

Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie w życiu jego najbliższych. Wiąże się ono z ogromną radością i nadzieją, ale także z wieloma wymogami natury formalnej, jakim muszą sprostać rodzice bądź prawni opiekunowie. Najlepiej byłoby oczywiście poznać wszelkie dotyczące nas zapisy prawne jeszcze przed porodem, aby później nie tracić czasu i nerwów na ich analizowanie czy selekcję. Im szybciej się z nimi uporamy, tym przyjemniejszy okaże się dla nas ten początkowy okres życia maleństwa.

Informację o urodzeniu należy potwierdzić w pierwszej kolejności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu zostaniemy od ręki zaopatrzeni w:

  • akt urodzenia dziecka,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
  • zaświadczenie o meldunku na pobyt stały.

Dysponując aktem urodzenia oraz numerem PESEL, możemy bez komplikacji przystąpić do kolejnych kroków formalnych. Najważniejsze z nich to rejestracja noworodka w przychodni oraz zgłoszenie faktu jego narodzin w miejscu pracy. Tę ostatnią czynność powinno wykonać każde z rodziców, gdyż dla obojga wiążą się one z potencjalnymi profitami.

Zobacz też: Kiedy zacząć ćwiczyć po porodzie?

Kiedy zgłosić pracodawcy urodzenie dziecka?

Zgłoszenie narodzin dziecka w pracy jest czynnością, z którą nie należy zwlekać; w praktyce mamy na to zgodnie z ustawą zaledwie 7 dni.  Fakt przyjścia na świat potomka obwieszczamy w dziale kadr/hr – stamtąd pobieramy również niezbędne formularze do wypełnienia. Rodzaj dokumentów będzie się nieznacznie różnił w zależności od wymogów konkretnego zakładu pracy.

Rodzice powinni ustalić, które z nich weźmie na siebie zgłoszenie dziecka do ZUS po urodzeniu. Nie czynią tego jednak samodzielnie, lecz za pośrednictwem pracodawcy matki bądź ojca. Procedura ta może wymagać wypełnienia odpowiedniego druku.

Formalności w pracy po urodzeniu dziecka okazują się istotne o tyle, że ich prawidłowe dopełnienie pozwala nam w spokoju przejść na urlop macierzyński. Trwa on z reguły 20 tygodni, zaś rozpoczyna się przeważnie w dniu porodu. Od obu tych zasad istnieją jednak wyjątki. Matka może – na własny wniosek – zacząć urlop już na 6 tygodni przed porodem. Również czas jego trwania ma prawo ulec modyfikacji: po wykorzystaniu 14 tygodni kobieta może odstąpić 6 pozostałych ojcu dziecka (albo innej osobie z najbliższej rodziny).

Przy okazji należy zaznaczyć, że urlop macierzyński jest co do zasady obowiązkowy. Kobieta musi przebywać na nim co najmniej trzy i pół miesiąca. Dopiero po tym okresie ma prawo zdecydować o ewentualnym zrzeczeniu się reszty wolnych dni na rzecz ojca oraz o powrocie do obowiązków zawodowych. 

W czasie urlopu macierzyńskiego nie przysługuje wynagrodzenie – zwykła pensja należy się bowiem pracownikowi albo za pracę wykonaną, albo za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe). Świeżo upieczona mama posiadająca ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe lub dobrowolne – ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość nie jest stała; zależy od wysokości wynagrodzenia za pracę (w przypadku pracownika) bądź od wysokości odprowadzanej składki na ubezpieczenie chorobowe (w wypadku działalności gospodarczej). W praktyce oznacza to jednak, że jeśli kobieta posiada stałą pracę, wysokość jej zasiłku będzie równa wysokości normalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Tyle samo pieniędzy otrzymamy również przez 6 pierwszych tygodni trwania tzw. urlopu rodzicielskiego. Jest to urlop trwający 32 tygodnie; można go rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Tutaj wolne dni bywają czasami rozdzielane między matkę i ojca, zaś urlop można wykorzystać nawet w czterech turach (aż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia). Przez cały okres urlopu przysługuje nam zasiłek, choć po 6 tygodniach jego wysokość zostanie pomniejszona o 40%. 

Ważna uwaga: Ustawodawca daje nam możliwość połączenia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w jeden okres urlopowy, trwający łącznie 364 dni. W tym wypadku można zawnioskować o uśrednienie wysokości zasiłku przez cały rok; będzie wówczas wynosił miesięcznie 80% podstawy wymiaru zasiłku. Czyli – dla osób ze stałą pensją – 80% zwykłego wynagrodzenia.

Zobacz również: Popuszczanie moczu po porodzie – przy kaszlu, kichaniu i śmianiu się

Jakie dokumenty do pracy po urodzeniu dziecka?

Jak już wspomnieliśmy, lista dokumentów wymaganych przez zakład pracy po narodzinach potomstwa może się każdorazowo nieznacznie różnić. Przeważnie jednak zostaniemy poproszeni o:

  • zaświadczenie o odbytym porodzie,
  • akt urodzenia dziecka.

Kolejne wnioski będą już zależne od naszej indywidualnej sytuacji oraz oczekiwań. Decydując się na połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim, należy złożyć odpowiednie pismo na jednym druku. Jeśli z kolei zamierzamy starać się o becikowe, trzeba poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia o dochodach (nie mogą one wynosić więcej niż 1922 zł netto na osobę w rodzinie). 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kolejne świadczenie, czyli tzw. kosiniakowe. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane tym kobietom, którym nie należy się zasiłek macierzyński. Okres pobierania świadczenia wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Zobacz też: Nieregularny okres po porodzie? To się zdarza częściej niż myślisz!

Rodzice pytają o zgłoszenie narodzin dziecka w pracy

Jakie formalności trzeba załatwić w pracy po urodzeniu dziecka?

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy powinno nastąpić najpóźniej po 7 dniach od porodu. Zakład pracy przekazuje z kolei ten fakt do ZUS-u, zapewniając dziecku ubezpieczenie.

Wniosek o urlop macierzyński (oraz, ewentualnie, rodzicielski) wnosimy w terminie 21 dni od przyjścia maleństwa na świat.

Wszelkie pozostałe dokumenty powinny być składane w stosownych dla siebie terminach. Od kilku lat istnieje możliwość załatwiania części spraw drogą elektroniczną (dotyczy to np. programu 500+). Dzięki temu zgłoszenie narodzin dziecka w pracy okazuje się łatwiejsze.

Formalności po porodzie to głównie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożenie wniosku o urlop macierzyński. Pozostałe kroki zależą już od indywidualnej sytuacji rodzinnej. 

Dodaj komentarz

Edukacja i psychologia, Prawo

Czy nauczyciel może zabrać telefon?

Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon? Dzisiejsze dzieci często otrzymują pierwszy telefon w początkowych klasach nauki w szkole i nie umieją bez niego funkcjonować. Rodzice także cenią sobie możliwość...

Czytaj dalej →
Zdrowie rodziców

Jakie leki na anginę?

Jakie leki na anginę? Pytanie to zadaje sobie wielu rodziców. Niepewność dotyczy zwłaszcza kwestii takiej, czy na anginę stosuje się antybiotyki. Jak przebiega leczenie anginy? Jakimi domowymi sposobami można wspomóc...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general