900 plus dla seniora czy renta wdowia? Nowa rządowa propozycja w sprawie emerytur po małżonku

Renta rodzinna, która przyznawana jest wdowom i wdowcom po śmierci współmałżonka, od kilku lat jest przedmiotem dyskusji. Ze względu na obowiązujące zasady sprawiają, że pobieranie tego świadczenia nie zawsze jest opłacalne, a wiele osób uważa je wręcz za niesprawiedliwe. Politycy przedstawili w ostatnim czasie kilka propozycji zmian obecnego rozwiązania. 900 plus dla seniora czy renta wdowia – który projekt ma szansę wejść w życie?

Zmiany w emeryturach po mężu. 900 plus dla seniora czy renta wdowia?

Po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec ma prawo ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej z ZUS. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 85% emerytury, którą co miesiąc otrzymywał/a mąż lub żona. Niestety jednocześnie wdowa lub wdowiec traci prawo do pobierania własnego świadczenia, co oznacza również utratę wszystkich środków zgromadzonych na swoim koncie w ZUS.

Od lat pojawiają się głosy, że obowiązujące rozwiązanie jest niesprawiedliwe i mało opłacalne dla wdów i wdowców. Dlatego co jakiś czas kolejne ugrupowania lub organizacje przedstawiają własne projekty zmian. Jedna z takich propozycji stworzona została przez polityków Lewicy i zakłada wprowadzenie specjalnej renty wdowiej. Po śmierci współmałżonka wdowa lub wdowiec mogliby:

  • zachować swoją emeryturę w całości oraz pobierać 50 proc. świadczenia zmarłego lub
  • pobierać 50 proc. swojej emerytury oraz całe świadczenie zmarłego.

Maksymalna wysokość renty wdowiej powinna wynosić trzykrotność przeciętnej emerytury – aktualnie byłoby to 7625 zł.

Swoją propozycję wsparcia dla wdów i wdowców przedstawili związkowcy z “Solidarności”. Ich pomysł zakłada wprowadzenie dodatku w wysokości 900 zł, który miałby być rozszerzeniem dodatku pielęgnacyjnego przysługującego po 75. roku życia.

Zobacz: Emeryci muszą pamiętać o tym terminie! Ta decyzja zaważy na wysokości świadczenia

Nowa propozycja od rządu

Nowy pomysł w sprawie emerytur dla wdów pojawił się także ze strony polityków partii rządzącej. Projekt zakłada podwyższenie renty rodzinnej, obowiązującej aktualnie, do 100 proc.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo