Jak złożyć wniosek o 300 plus przez internet?

Ruszył nabór wniosków o 300 plus składanych przez internet. Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start? Kto może dostać taką pomoc, a kto nie? Przypominamy wszystkie najważniejsze informacje związane z programem pomagającym w kupnie wyprawki szkolnej dla dziecka.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Wniosek o 300 plus można złożyć przez internet od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku.
 • Dokument ten można wysłać przez portal Emp@tia, za pośrednictwem strony PUE ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej.
 • Do złożenia wniosku o 300 plus przez strony Emp@tia i PUE ZUS potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 • Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września.
 • Wniosków o 300+ przez internet nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

300 plus przez internet. Komu przysługuje świadczenie Dobry Start, a komu nie?

300 plus to świadczenie stworzone z myślą o dzieciach w wieku szkolnym. Mogą o nie zawnioskować rodzice lub opiekunowie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jeśli ich pociecha nie ukończyła 20. roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami górna granica wieku to 24 lata). Od 2019 roku świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych, ale wciąż nie jest przyznawane przedszkolakom, dzieciom uczącym się w tak zwanych zerówkach i studentom. 

300 plus. Kto może złożyć wniosek?

300 plus to świadczenie przyznawane bez względu na wysokość dochodów rodziców lub opiekunów ucznia. Aby je otrzymać, trzeba jednak złożyć wniosek. Może to zrobić:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku  dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie 300 plus może złożyć:

 •  rodzic zastępczy,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

wniosek o 300 plus online

Jak złożyć wniosek na 300 plus przez internet?

Wniosek o 300 plus przez internet można złożyć na kilka sposobów – poprzez portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), za pośrednictwem bankowości elektronicznej i za pomocą platformy PUE ZUS. Aby założyć konto lub zalogować się do portali Emp@tia i PUE ZUS konieczne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego. Ten pierwszy można założyć, korzystając z bankowości online.
Wniosek o 300 plus jest stosunkowo prostym dokumentem. Trzeba wypełnić w nim dane wnioskodawcy i dane dzieci, na które wnioskuje się o świadczenie Dobry start (m.in. imiona i nazwiska, numery PESEL, obywatelstwo, adresy zamieszkania i dane adresowe szkoły, do której uczęszczają dzieci) i uzupełnić numer konta, na które ma zostać wypłacone świadczenie. Do wniosku można dołączyć także zdjęcie lub skan oświadczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dzieci.
Do zatwierdzenia wysyłki wniosku można wykorzystać:

 • podpis profilem PUE (w przypadku składania wniosku na stronie PUE ZUS),
 • podpis profilem zaufanym,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wniosek o 300+ przez bankowość internetową

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć bezpośrednio w bankowości internetowej. Poniżej prezentujemy listę banków, które umożliwiają złożenie wniosku o 300 plus przez internet:

 • Alior Bank SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Credit Agricole Bank Polska SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA,
 • Nest Bank SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • SGB-Bank SA.

 

Kto nie może złożyć wniosku o 300+ online?

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka czy też dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą złożyć wniosek wyłącznie bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus przez internet można złożyć od 1 lipca, a wniosek papierowy – od 1 sierpnia. Ostateczny termin przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start mija 30 listopada. To kiedy złoży się wniosek, ma wpływ na termin wypłaty świadczenia. Osoby, które złożą wniosek (w dowolnej formie) do końca sierpnia, dostaną pieniądze najpóźniej 30 września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu, w październiku i w listopadzie urzędy będą mieć dwa miesiące.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo