Jak napisać odwołanie do przedszkola? Oto argumenty, których warto użyć

W wielu gminach w Polsce już kilka tygodni temu rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola 2022/2023. Najczęściej na przełomie marca i kwietnia rodzice mogą składać wnioski, a cała procedura kończy się po kilku tygodniach, kiedy poszczególne placówki ogłaszają listę przyjętych. Oprócz ogólnopolskich kryteriów przyjęcia, każda jednostka ma prawo ustalić własne dodatkowe zasady. Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, rodzic może odwołać się od tej decyzji. Jakie pismo złożyć w tej sprawie? Odwołanie do przedszkola – sprawdź, jakie argumenty warto w nim zawrzeć.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • W terminie 7 dni od otrzymania odmownej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola, rodzice/opiekunowie mogą ubiegać się od komisji rekrutacyjnej szczegółowego uzasadnienia. Trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek.
 • Komisja powinna przedstawić dokument uwzględniający: przyczyny odmowy przyjęcia oraz próg punktowy uprawniający do zakwalifikowania.
 • W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun może złożyć u dyrektora placówki odwołanie od decyzji.

Rekrutacja do przedszkola

Co roku wraz z nadejściem wiosny, na przełomie marca i kwietnia, w przedszkolach publicznych w całej Polsce startuje rekrutacja dla dzieci, które zaczną uczęszczać na zajęcia od września. Aby zapisać swoje dziecko do placówki, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć w tym celu specjalny wniosek. Najcześciej wymagane dokumenty należy przynieść bezpośrednio do wybranego przedszkola, ale w niektóre gminy prowadzą rekrutację przez internet – w takim wypadku trzeba skorzystać ze specjalnej platformy rekrutacyjnej. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące formy aplikowania oraz terminów powinny być dostępne na stronie urzędu gminy/miasta.

Wnioski trafiają do komisji rekrutacyjnej, której zadaniem jest ich rozpatrzenie i przyznanie kandydatom punktów na podstawie określonych wcześniej kryteriów. Następnie – zgodnie z ustalonym harmonogramem – komisja ogłasza listy kandydatów, wywieszając je w placówce i/lub publikując na platformie internetowej. Jak informuje oficjalna strona rządowa, w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Warto podkreślić, że każda gmina ma prawo określić również własne dodatkowe kryteria, które komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę przy ustaleniu listy zakwalifikowanych. Może się więc zdarzyć, że dziecko nie uzyska odpowiedniej liczby punktów, aby przekroczyć próg i nie dostaną się do placówki. To jednak nie oznacza od razu końca starań. Każdemu rodzicowi/opiekunowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do odwołania od tej decyzji. Mogą też wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Jak napisać odwołanie od decyzji nieprzyjęcia do przedszkola?

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz procesu odwoławczego od decyzji reguluje Ustawa – prawo oświatowe oraz uchwały poszczególnych jednostek samorządowych – gmin. Zgodnie z przepisami każdy rodzic/opiekun może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji zwrócić się do komisji z prośbą o uzasadnienie decyzji.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata […] może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego […]

Po złożeniu takiego wniosku, komisja ma 5 dni na sporządzenie szczegółowej odpowiedzi, która powinna zawierać: “przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przeciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść do dyrektora placówki odwołanie od decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka. Co powinno się w nim znaleźć? Jakich argumentów użyć, aby procedura zakończyła się pomyślnie dla kandydata?

Zobacz: Czy zerówka jest obowiązkowa 2022/2023? W jakim wieku dziecko idzie do zerówki?

Odwołanie do przedszkola – argumenty

Przy składaniu odwołania najważniejsze jest przede wszystkim to, aby dopilnować określonych w ustawie terminów. W przeciwnym razie wniosek prawdopodobnie nie zostanie rozpatrzony i dziecko straci szansę na kwalifikację do placówki. Najpewniejszą informację dotyczącą harmonogramu rekrutacyjnego oraz procedury odwoławczej powinny znajdować się na stronie internetowej gminy i to tam najlepiej upewnić się, aby niczego nie przegapić.

Jakie argumenty sformułować, pisząc odwołanie do przedszkola? Przede wszystkim te zgodne z prawdą. Przykładowe uzasadnienie:

 • Dziecko nie ma zapewnionego miejsca w innej placówce i brak bliskiej osoby/członka rodziny, który mógłby zapewnić mu opiekę w godzinach pracy rodziców/opiekunów.
 • Sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na zapewnienie dziecku opieki prywatnej, tj. na zapisanie go do placówki prywatnej lub skorzystanie z usług opiekuna/opiekunki, a ze względu na obowiązki zawodowe obojga rodziców/opiekunów nie ma nikogo, kto mógłby się nim zająć.
 • Nagła zmiana sytuacji rodzinnej – np. podjęcie nowej pracy przez jednego z rodziców lub w rodzinie pojawiło się kolejne dziecko.
 • Jeśli rodzice/opiekunowie wciąż się uczą lub studiują – warto wspomnieć również o tym w uzasadnieniu.
 • W uzasadnieniu można dodać, że placówka znajduje się np. w pobliżu domu, miejsca pracy rodziców/opiekunów lub niedaleko szkoły, do której uczęszcza starsze dziecko.

Odwołanie – wzór

W związku z otrzymaniem w dniu …… decyzji o nieprzyjęciu mojego dziecka …[imię i nazwisko dziecka]… do …[nazwa placówki]…. wnoszę odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku po uwzględnieniu następujących argumentów…….[uzasadnienie].

Sprawdź: Dni wolne od szkoły 2022. Kiedy wypada odpoczynek od nauki? Uczniowie mogą być zadowoleni

Rodzice pytają o odwołanie od decyzji przedszkola

Dziecko nie dostało się do przedszkola – co teraz?

W ciągu 7 dni od uzyskania decyzji należy wystąpić do komisji z prośbą o szczegółowe uzasadnienie. Po jego otrzymaniu rodzice/opiekunowie mają 7 dni na złożenie odwołania od niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Sprawdź też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Obyczaje ślubne

Obyczaje ślubne mimo, że nie zmieniają się zbyt często to jednak można w nich zaobserwować pewne trendy. Sprawdź co takiego się zmienia w najważniejszych elementach ślubu oraz wesela. Suknie ślubne...

Czytaj dalej →
Toasty weselne

Toasty weselne

Witam czytelników ponownie. Jak pisałam we wcześniejszych postach, wesele mojej siostry zbliża się wielkimi krokami (przyszła sobota) i wczoraj zaczęłam zastanawiać się na toastami weselnymi. Co prawda toasty najczęściej wznoszą...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo