Opieka na dziecko 2023. Nowelizacja wprowadza wiele korzystnych rozwiązań. Kto zyska dodatkowe wolne?

Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza sporo korzystnych zmian dla pracowników. Część z nich dotyczy ułatwień w zakresie sprawowania opieki nad osobami bliskimi, nie tylko nad dziećmi. Nowe rozwiązania powinny pomóc w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Kto zyska dodatkowe wolne? Jak będzie wyglądała opieka na dziecko 2023? Ile wynosi opieka nad dzieckiem do lat 14 2023? 5 dni opieki nad dzieckiem od kiedy?

Opieka na dziecko 2023

Sprawowanie opieki nad dziećmi i jednoczesna praca na pełen etat to zadania niełatwe do pogodzenia, zwłaszcza jeśli nasze pociechy są jeszcze małe, a my nie możemy liczyć na wparcie ze strony dziadków czy innej rodziny. W takiej sytuacji rodzice muszą korzystać z rozwiązań przysługujących im w ramach przepisów. Osoby objęte ubezpieczenim chorobowym mogą skorzystać ze specjalnego zwolnienia, za okres którego ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy. Aby został przyznany należy do pracodawcy dostarczyć zaświadczenie od lekarza i/lub odpowiedni wniosek (formularz Z-15A). 

Zasiłek jest jednak limitowany, nie można korzystać z niego w nieograniczonym wymiarze. Liczba dni przysługujących w ciągu roku kalendarzowego jest ściśle określona.

Ile opieki na dziecko 2023? Opiekuńcze na dziecko 2023 wynosi:

  • 60 dni – w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat,
  • 30 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Zobacz: 1000 zł na drugie dziecko. Komu przysługuje dodatek w wysokości 12 tysięcy? Oto warunki

Opieka nad zdrowym dzieckiem 2023

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany również na dziecko zdrowe pod warunkiem, że ma ono nie więcej niż 8 lat. Musi także wystąpić jedna z wymienionych sytuacji:

  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
  • poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Co ważne, wspomniane nieprzewidziane zamknięcie żłobka itd. następuje w momencie, gdy rodzic został o tym powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Sprawdź: Terminy wypłat 500 plus 2023. Kiedy ZUS przelewa pieniądze? Rodzice muszą pilnować dat, inaczej stracą pieniądze

Urlop opiekuńczy 2023 na dziecko

Dotychczas, rodzicom (zatrudnionym na umowę o pracę) przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem do 14. roku życia. Dwa dni opieki na dziecko 2023 wkrótce zmieni się na pięć. Projekt nowelizacji w tej sprawie został już podpisany przez prezydenta.

Co ważne, dodatkowe 5 dni wolnego będzie można wykorzystać na sprawowanie opieki nie tylko nad dzieckiem, ale także nad współmałżonkiem, rodzicem lub osobą, z którą zamieszkujemy jedno gospodarstwo domowe. Zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku np. nagłej choroby, wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, ale także innej sytuacji losowej – np. pożaru czy powodzi. Niestety urlop

Zobacz: Od kiedy składać wniosek o 500 plus 2023? Spóźnienie może kosztować rodziców utratę środków

Zmiany w opiece nad dzieckiem 2023

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy kilka zmian czeka także świeżo upieczonych rodziców. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony z 32 do 41 tygodni (z 34 do 43 w przypadku ciąży mnogiej). Co ważne jednak, zgodnie z zapisami ustawy każde z rodziców będzie musiało wykorzystać co najmniej 9 tygodni, nie będzie można ich przenieść na drugiego rodzica. Jeśli więc ojciec lub matka nie wykorzystają swojego urlopu, ten po prostu przepadnie.

Sprawdź: Urlop macierzyński i rodzicielski 2023. Nowy rok oznacza sporo nowości dla przyszłych rodziców. Kto skorzysta?

Rodzice pytają, ile dni opieki na dziecko 2023

Jak opieka na zdrowe dziecko 2023?

Urlop na zdrowe dziecko 2023 przysługuje w przypadku dzieci do 8. roku życia, jeśli np. nagle zamknięto przedszkole lub żłobek.

Opieka na dziecko ile dni 2023?

60 dni – w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, 14 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat, 30 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Komu przysługuje 5 dni opieki nad dzieckiem 2023?

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w przypadku konieczności sprawowania opieki nad bliskim członkiem rodziny (dzieckiem, współmałżonkiem, rodzicem) lub osobą, z którą zamieszkuje się wspólne gospodarstwo domowe.

5 dni opieki na dziecko 2023 od kiedy?

Opieka nad dzieckiem 2023 w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji wydłużono do 5 dni – będzie to jednak urlop bezpłatny.

Od kiedy opieka na rodzica 2023?

Gdy nowelizacja wejdzie w życie, z 5 dni zwolnienia będzie można także skorzystać w przypadku sprawowania opieki na rodzicem.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo