Polska się starzeje. Emerytów jest więcej niż dzieci

Liczba ludności w Polsce wciąż spada, a społeczeństwo jest coraz starsze. Co piąty mieszkaniec naszego kraju ma ponad 60 lat. Dane GUS nie napawają optymizmem. Sytuacja w innych krajach europejskich nie jest lepsza.

Starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie, pociąga za sobą wiele konsekwencji o charakterze gospodarczy, ekonomicznym czy społecznym. Taka sytuacja prowadzi do wzrostu obciążenia ekonomicznego społeczeństwa, ponieważ malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym musi pracować na ciągle rosnącą grupę osób, które są już na emeryturze lub są jeszcze za młode do wykonywania pracy. Starzenie się społeczeństwa związane jest również ze zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną i usługi opiekuńcze, czy też niedobór pracowników w niektórych zawodach. Wiek emerytalny może się wydłużać, a wysokość świadczenia spadać. Jak sytuacja ma się w Polsce?

Sprawdź: Twoja emerytura może być większa o 200 zł! Tym seniorom należy się specjalny dodatek, wystarczy jeden wniosek

Kryzys demograficzny w Polsce. Dane GUS

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów Unii Europejskiej. Najnowsze dane GUS dają powody do niepokoju. Według nich mediana wieku statystycznego mieszkańca Polski to obecnie prawie 42 lata, a w ciągu minionych 10 lat polskie społeczeństwo postarzało się średnio o 4 lata. GUS podaje, że zmniejsza się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Aktualnie już przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Sprawdź: Te emerytki mają szansę otrzymać nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Wystarczy, że złożą wniosek w ZUS

Zmiany te prowadzą do wspomnianego już większego obciążenia ekonomicznego – jak podaje raport, w 2021 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym. Jest to blisko 14 osób więcej niż w 2011 roku. Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. spadek liczby urodzeń, który jest obserwowalny od 10 lat. W 2011 r. w Polsce na 100 wnuczków przypadało 90 dziadków, zaś w 2021 r. liczba dziadków wzrosła do 119.

Sytuacja na świecie ma się niewiele lepiej. W 2022 roku po raz pierwszy w historii na świecie było więcej osób powyżej 65. roku życia niż poniżej 5.. W innych krajach europejskich, ale też Wielkiej Brytanii i Japonii, tak jak w Polsce, liczba emerytów przewyższa liczbę dzieci. Szacuje się, że do 2030 roku na ziemi będzie żyło ponad miliard osób powyżej 65. roku życia, czyli liczba osób starszych podwoi się w ciągu dwóch dekad.

Sprawdź: Już wkrótce będzie można złożyć wniosek o specjalny dodatek dla emerytów. KRUS wypłaci go nielicznym

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo