Już wkrótce będzie można złożyć wniosek o specjalny dodatek dla emerytów. KRUS wypłaci go nielicznym

Od lipca 2023 roku, część emerytów KRUS oraz innych osób uprawnionych zyska prawo do nowego dodatku do emerytury. Wszystko to za sprawą ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ale jakie są kryteria otrzymania tego dodatku? I jakie dokumenty są potrzebne do jego uzyskania?

Kryteria otrzymania dodatku

Ustawa, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku, przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 8 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Dodatkowo, sołtys musi osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Sprawdź: Zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę. Seniorzy dostaną nawet 310 zł. Jest haczyk

Waloryzacja dodatku

Kwota dodatku ma być corocznie waloryzowana, co oznacza, że jej wartość będzie systematycznie dostosowywana do wzrostu cen towarów i usług.

Proces składania wniosku

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek, sołtys musi złożyć wniosek w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Alternatywa dla braku dokumentów

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wnioskodawca może złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Sprawdź: Rekompensata dla nauczycieli może znacząco podnieś wysokość emerytury. Kto może ją otrzymać?

Wypłata dodatku dla emerytów przez KRUS

Świadczenie będzie wypłacane przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek osoby uprawnionej. KRUS będzie przyznawać świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet jeśli dostają rentę lub emeryturę z ZUS lub innego organu rentowego.

Reakcje na nową ustawę

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie dodatku do emerytury dla sołtysów podczas wystąpień z okazji Dnia Sołtysa (11 marca). Zapowiedź ta spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, które złożyło w tej sprawie petycję do Senatu.

Obowiązki sołtysa

Sołtys ma wiele obowiązków, w tym organizowanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał, zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym, inkasowanie podatków lokalnych czy dostarczanie nakazów podatkowych. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te zadania wykonuje społecznie, poza swoją aktywnością zawodową.

Sprawdź: Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? Kwota zależy od rodzaju zadłużenia

Inne formy wynagrodzenia dla sołtysów

Choć z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie, gminy mogą przyznać sołtysom diety. Na przykład w powiecie lwóweckim (województwo dolnośląskie) sołtysi otrzymują od 300 do 500 zł miesięcznie, zależnie od gminy i liczby mieszkańców sołectwa.

Konsekwencje ustawy dla społeczności wiejskich

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa ma na celu wynagrodzenie wysiłku włożonego przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej. Wprowadzenie dodatku do emerytury dla sołtysów jest więc ważnym krokiem w kierunku docenienia ich pracy.

Nowa ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która zacznie obowiązywać od lipca 2023 roku, przewiduje dodatek do emerytury dla sołtysów. Dodatek wyniesie 300 zł miesięcznie i będzie corocznie waloryzowany. Aby otrzymać dodatek, sołtys musi złożyć wniosek w KRUS i spełnić określone kryteria.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo