Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2023. Uwaga! Uczniowie nie mają wiele czasu na złożenie wniosków

W większości województw trwa lub właśnie rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Uczniowie mają jednak zdecydowanie mniej czasu na dostarczenie wniosków i dopełnienie wszystkich formalności. Nie warto więc zwlekać do ostatniej chwili, ale załatwić wszystko jak najszybciej. Kiedy wyniki rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich 2023?

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2023

Pod koniec lipca zamknięta została pierwsza tura rekrutacji do szkół średnich. Niestety ze względu na ogromną liczbę chętnych nie wszyscy kandydaci dostali się do wymarzonych placówek, a spora grupa nie dostała się w ogóle nigdzie. Uczniowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, mogą jednak wziąć jeszcze udział w rekrutacji uzupełniającej, która właśnie startuje lub już wystartowała. Terminy różnią się nieznacznie w zależności od województwa, dlatego w całej Polsce II nabór potrwa od 21 lipca do 1 sierpnia. W tym czasie uczniowie powinni po raz kolejny wybrać szkoły, ułożyć listę preferencji, a następnie złożyć wniosek do placówki I wyboru.

Terminy rekrutacji uzupełniającej 2023:

 1. Województwo dolnośląskie: od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 3. Województwo lubelskie: od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
 4. Województwo lubuskie: od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.
 5. Województwo łódzkie: od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 12.00
 6. Województwo małopolskie: od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.
 7. Województwo mazowieckie: od 31 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 8. Województwo opolskie: od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 9. Województwo podkarpackie: od 25 lipca 2023 r. do 26/28 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 10. Województwo podlaskie: od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 11. Województwo pomorskie: od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
 12. Województwo śląskie: od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
 13. Województwo świętokrzyskie: od 31 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: od 24 lipca 2023 r. do 28 lipca/3 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
 15. Województwo wielkopolskie: od 25 lipca 2023 r. do 26/28 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 16. Województwo zachodniopomorskie: od 24 lipca 2023 r. do 25/28 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

Zobacz: Jak potwierdzić wolę nauki w liceum? Uczniowie często o tym zapominają, a może okazać się niezbędne

II nabór do szkół średnich – kiedy wyniki?

Po zakończeniu składania wniosków uczniowie nie będą musieli na szczęście długo czekać na ostateczne rezultaty. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną bowiem ogłoszone już wkrótce.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2023 – wyniki:

 1. Województwo dolnośląskie: 9 sierpnia
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: 8 sierpnia
 3. Województwo lubelskie: 8 sierpnia
 4. Województwo lubuskie: 14 sierpnia
 5. Województwo łódzkie: 1 sierpnia
 6. Województwo małopolskie: 14 sierpnia
 7. Województwo mazowieckie: 9 sierpnia
 8. Województwo opolskie: do 11 sierpnia
 9. Województwo podkarpackie: do 3 sierpnia
 10. Województwo podlaskie: 8 sierpnia
 11. Województwo pomorskie: 11 sierpnia
 12. Województwo śląskie: 8 sierpnia
 13. Województwo świętokrzyskie: 11 sierpnia
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: 11 sierpnia
 15. Województwo wielkopolskie: 3 sierpnia
 16. Województwo zachodniopomorskie: 3 sierpnia.

Ogłoszenie list zakwalifikowanych to jednak jeszcze nie koniec całej stresującej procedury. W kolejnym etapie uczeń musi dostarczyć do szkoły, do której się dostał, potwierdzenie woli podjęcia nauki, dostarczając do komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

W przypadku szkół zawodowych może być wymagane także:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły należy złożyć w następujących terminach:

 1. Województwo dolnośląskie: 10-17 sierpnia
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: do 10 sierpnia
 3. Województwo lubelskie: 8-11 sierpnia
 4. Województwo lubuskie: 12-18 sierpnia
 5. Województwo łódzkie: 1-4 sierpnia (do godz. 12.00)
 6. Województwo małopolskie: 14-21 sierpnia
 7. Województwo mazowieckie: 9-10 sierpnia
 8. Województwo opolskie: 11-16 sierpnia
 9. Województwo podkarpackie: 3-10 sierpnia
 10. Województwo podlaskie: do 11 sierpnia
 11. Województwo pomorskie: 14-17 sierpnia
 12. Województwo śląskie: 8-14 sierpnia
 13. Województwo świętokrzyskie: 16-23 sierpnia
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: do 17 sierpnia
 15. Województwo wielkopolskie: 3-10 sierpnia
 16. Województwo zachodniopomorskie: 3-9 sierpnia (do godz. 10.00).

Rodzice i uczniowie pytają o II turę rekrutacji

Kiedy wyniki rekrutacji uzupełniającej do liceum 2023?

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie ustala kuratorium oświaty właściwe dla danego województwa, dlatego nie ma jednej daty. Rezultaty II naboru zostaną ogłoszone między 1 a 14 sierpnia (najwcześniej w łódzkim, najpóźniej w lubuskim i małopolskim).

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo