Jakie dokumenty są potrzebne do szkoły średniej? Wielu uczniów o tym nie pamięta i funduje sobie dodatkowy stres

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych wkroczyła w kluczowy etap. Uczniowie poznali już wyniki egzaminów ósmoklasisty, mają więc ostatnie chwile na dokonanie zmian we wnioskach i dostarczenie wymaganych dokumentów. Oprócz zaświadczenia o wynikach oraz świadectwa ukończenia szkoły konieczne może być także dostarczenie innych oświadczeń. Jakie dokumenty złożyć do szkoły średniej?

Jakie dokumenty są potrzebne do szkoły średniej?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 w większości województw trwa już od połowy maja. Niestety nie ma jednego ogólnopolskiego harmonogramu, który obowiązywałby wszystkie placówki i zdecydowanie ułatwiłby zorientowanie się we wszystkich formalnościach. Konkretne terminy wyznaczane są przez kuratoria oświaty właściwe dla danego regionu, a szczegółowy kalendarz można sprawdzić na ich stronie internetowej.

Chociaż terminarz różni się pomiędzy województwami, to jedna data obowiązuje wszystkich. Chodzi o ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty, które w tym roku nastąpiło 3 lipca. Po otrzymaniu rezultatów co roku rozpoczyna się ostatni etap rekrutacji – jest to czas na dokonanie zmian we wnioskach i uzupełnienie ich o niezbędne dokumenty.

Co zanieść do szkoły średniej?

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów,
 • kopie innych wymaganych dokumentów (warto sprawdzić w systemie lub na stronie internetowej szkoły – może być to dodatkowy wniosek wydrukowany z systemu lub ze strony internetowej czy kwestionariusz ucznia),
 • zaświadczenia od komisji konkursowych (np. w przypadku bycia laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej).

Uczniowie, którzy ubiegają się o miejsce w technikum lub w szkole branżowej, powinni upewnić się, czy nie muszą dostarczyć także specjalnego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji uczniowie muszą złożyć oświadczenie woli nauki w danej placówce. W tym celu do komisji należy donieść:

 • oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 3 lub 4 zdjęcie legitymacyjne,
 • orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia lub członka najbliższej rodziny, 
 • oświadczenie o wychowywaniu się w rodzinie zastępczej.

Zobacz: Czy do każdej szkoły trzeba zanieść świadectwo? Zasady rekrutacji zaskakują uczniów i rodziców

Kiedy składać dokumenty do szkoły średniej 2023?

W większości województw trwa właśnie procedura uzupełniania wniosków o kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminów. Można to zrobić w następujących terminach:

 1. Województwo dolnośląskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15.00
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: od 27 czerwca 2023 do 11 lipca 2023 do godz. 15.00
 3. Województwo lubelskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15.00
 4. Województwo lubuskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15.00
 5. Województwo łódzkie: od 6 lipca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15.00
 6. Województwo małopolskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023
 7. Województwo mazowieckie: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15.00
 8. Województwo opolskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 
 9. Województwo podkarpackie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023
 10. Województwo podlaskie: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00
 11. Województwo pomorskie: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00
 12. Województwo śląskie: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00
 13. Województwo świętokrzyskie: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: do 12 lipca 2023 do godz. 15:00
 15. Województwo wielkopolskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15:00
 16. Województwo zachodniopomorskie: od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godz. 15:00

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general