Skarga na nauczyciela: Jak napisać skargę na nauczyciela? [wzór]

Nieetyczne zachowania nauczycieli wobec uczniów nie powinny być pozostawione bez naszej reakcji. Skarga rodzica na nauczyciela jest w takich sytuacjach więcej niż konieczna – w końcu chodzi o nasze dziecko. Jeśli w szkole lub klasie Twojego dziecka sprawy zaszły za daleko nie czekaj, tylko działaj. Pozostawienie sprawy bez żadnej reakcji często może zaostrzyć sytuację lub negatywnie odbić się na dzieciach. Gdzie kierować skargi na nauczyciela? Co powinna zawierać pisemna skarga?

Dziecko skarży się na nauczyciela. Co robić?

Na pewno nie bagatelizować. To niezawodny sposób na utratę zaufania dziecka, które pomyśli, że jego sprawy nie interesują dorosłych. Czasem te dla nas bardzo niewielkie problemy młodego człowieka, dla niego są ogromnym stresem. Dlatego każdej uwagi słuchajmy z najwyższą czujnością, nie oceniajmy, nie śmiejmy się i wspólnie z dzieckiem spokojnie przeanalizujmy sytuację.

Jeśli dziecko czuje się źle traktowane, powinniśmy reagować, ale niekoniecznie od razu pisząc donos na nauczyciela. Pierwszym krokiem powinny być rozmowy z innymi rodzicami i wybadanie, czy negatywne zachowanie pedagoga odbija się jedynie na naszym dziecku. Czy inne dzieci też się skarżą? Grupowa skarga rodziców na nauczyciela ma zawsze większą moc, niż pojedyncze zgłoszenie, dlatego warto od tego zacząć.

Sprawdź: Zwolnienie z WF (całoroczne lub jednorazowe): Co powinno zawierać? Kto może je wystawić?

Skarga na nauczyciela? Najpierw rozmowa

Zanim złożysz skargę na nauczyciela, warto byłoby z nim porozmawiać. O ile nie jest to bardzo poważna sytuacja (np. agresja słowna, niska kultura osobista, fałszowanie dokumentacji szkolnej) dobrze jest wcześniej wyjaśnić sprawę z pedagogiem i poznać jego punkt widzenia. Być może uda się rozwiązać konflikt. Np. w sytuacji, kiedy nasze dziecko uważa, że nauczyciel ocenia go gorzej niż inne dzieci, wyraźnie promuje inne osoby w klasie itd. Nauczyciel może nie zdawać sobie sprawy z tego, że dzieci w ten sposób odbierają jego zachowanie. Spokojna, rzeczowa rozmowa może rozwiązać sprawę i niepotrzebne będzie wniesienie skargi.

Zobacz: Wystawianie ocen 2021. Do kiedy trwa 1 semestr 2021? Część uczniów musi się śpieszyć

Jak napisać skargę na nauczyciela?

Przed pisemną skargą na nauczyciela zajrzyj do regulaminu szkolnego, aby móc podeprzeć ją przepisami zawartymi w tym dokumencie. Dzięki temu całe pismo będzie miało bardziej formalny charakter i zyska na znaczeniu, pokazując jasno, że nauczyciel swoim zachowaniem łamie prawo szkolne.

Skarga na nauczyciela wzór

Jeśli wszelkie inne drogi do osiągnięcia porozumienia zawiodą, konieczna może okazać się własnie pisemna skarga na nauczyciela. Wzór dokumentu zawiera:

 • w lewym górny rogu miejscowość i datę;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę – czyli rodzica;
 • odbiorcę – najczęściej jest to dyrektor szkoły. Należy podać jego imię i nazwisko oraz nazwę i numer szkoły, w jakiej zajmuje stanowisko;
 • treść skargi opisująca zaistniałe sytuacje i odnosząca się do regulaminu szkolnego
 • podpis rodzica/kilkorga rodziców

Niestety nie możemy wnieść anonimowej skargi na nauczyciela. Takie skargi nie będą rozpatrywane. Ważna jest jedynie pisemna skarga na nauczyciela, podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica lub rodziców, jeśli skarga jest zbiorowa.

Skarga rodzica na nauczyciela może dotyczyć wielu kwestii. Obrażenie uczniów, niska kultura i agresja słowna to kwestie, które najmocniej uderzają w dzieci. Jeśli nauczyciel obraża nasze dziecko w jakikolwiek sposób, opowiada niewybredne żarty, wpływa na obniżenie samooceny uczniów – należy jak najszybciej reagować. Problemem może być również sposób oceniania ucznia – tutaj należy oczywiście mieć dowody, że nauczyciel ocenił nasze dziecko niewłaściwie. Dopisywanie wymyślonych ocen, brak nadzoru nad uczniami w czasie zajęć lub wycieczek, naruszenie nietykalności osobistej dziecka – to kolejne sprawy, za których dotyczą skargi rodziców na nauczycieli.

Gdzie złożyć skargę na nauczyciela?

Skargi na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły. Ma on 14 dni od daty wpłynięcia skargi na nauczyciela na ustosunkowanie się do niej. W wyjątkowych przypadkach może być to nawet 30 dni – ale przyczyna musi być ważna. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją podjętą od dyrektora szkoły możemy się od niej odwołać w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Często oznacza to skierowanie swoich kroków do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – najczęściej do kuratorium oświaty.

Skarga na nauczyciela do kuratorium

Bezpośredni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem danej placówki oświaty sprawuje dyrektor, a więc właśnie do niego powinny być w pierwszej kolejności kierowane ewentualne skargi na nauczycieli. Dokładna procedura składania takich dokumentów powinna być uregulowana w statucie szkolnym. Jeśli dyrektor w wyniku wewnętrznego postępowania uzna zarzuty za zasadne, ma obowiązek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a to oznacza konieczność powiadomienia rzecznika dyscyplinarnego z kuratorium oświaty, ponieważ to właśnie on będzie takie postępowanie prowadził. Wiadomo jednak, że sporo skarg na nauczycieli spływa bezpośrednio do kuratoriów i pod warunkiem, że nie są anonimowe, kuratorium powinno zająć się sprawą i dokonać kontroli. Wzór skargi na nauczyciela do kuratorium będzie podobny, jak w przypadku dokumentu skierowanego do dyrektora, zmienia się jedynie adresat. Większość kuratoriów ma wyznaczone konkretne daty i godziny, kiedy można składać ewentualne skargi. Warto sprawdzić to na stronach internetowych.

Zobacz: Protest nauczycieli przeciwko “lex Czarnek”. “Nie zgadzamy się na ograniczenia wolności”. Czym grozi nowa ustawa?

Skarga na nauczyciela do kuratorium: konsekwencje

Jeśli postępowanie kuratorium wykaże, że nauczyciel rzeczywiście uchybił godności zawodu nauczyciela lub źle wypełniał swoje obowiązki, konieczne jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które prowadzi rzecznik dyscyplinarny z kuratorium oświaty. Kary dyscyplinarne przewidziane przez ustawodawcę w Karcie Nauczyciela to: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, wolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczyciela. Za wymierzenie kary odpowiada komisja dyscyplinarna.

Jaki skutek mają skargi rodziców na nauczycieli?

Dyrektor ma wszystkie kompetencje, aby zareagować na niewłaściwe zachowanie nauczyciela w sposób adekwatny do jego zachowania. Może być to wymierzenie kary w postaci nagany, zwolnienia z pracy, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nawet zwolnienia z zakazem zatrudnienia w zawodzie na 3 lata lub całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Skarga na nauczyciela to często jedyny sposób, aby wpłynąć na atmosferę w szkole i klasie naszych dzieci. Nie bójmy się robić tego kroku, wręcz przeciwnie – bójmy się nie reagować, wiedząc, jak silnie stresująca może być sytuacja, w której codziennie znajduje się nasze dziecko. Przebywanie dłuższy czas w toksycznej atmosferze może skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji dla ucznia, dlatego nie wahajmy się podejmować stosownych środków i – gdy jest to konieczne – złożyć pisemnej skargi na nauczyciela.

Zobacz: Kiedy są ferie zimowe 2022: Jak zaplanować zimowe wyjazdy?

Rodzice pytają, jak napisać skargę na nauczyciela

Jak złożyć skargę na nauczyciela?

Procedura składania skargi na nauczyciela powinna być określona dokładnie w statucie szkoły. Skargi należy w pierwszej kolejności kierować do dyrektora placówki.

Jak zgłosić nauczyciela do kuratorium?

Aby kuratorium rozpatrzyło skargę i zajęło się sprawą, przede wszystkim nie może być ona anonimowa. Trzeba pismo złożyć oficjalnie i podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem. Większość kuratoriów wyznacza konkretne daty, kiedy można składać skargi. Warto sprawdzić to na stronach internetowych.

Jak napisać skargę na nauczyciela do kuratorium?

Dokładny wzór i spis wszystkich niezbędnych elementów skargi znajduje się powyżej. Najważniejsze, żeby zapoznać się ze statutem szkoły i aby składana skarga była napisana w sposób formalny. Absolutnie nie może być to anonimowy donos.

Dodaj komentarz

3 komentarzy: Skarga na nauczyciela: Jak napisać skargę na nauczyciela? [wzór]

 1. Jak chodzi o pieniadze, to skarbówka sprawdza anonimowe skargi…gdy chodzi o dzieci i ich los anonimowych kuratorium juz nie sprawdza…Jaki kraj taki kraj…wyslac swojego czlowieka tam poprzez niby jako pracownik…cos w stylu anonimowy klient to już nie. Tam wszyscy o wszyskim wiedza i nic z tym nie robia. Ale jedno jest pewne nie mozna sie bac.

  • Artykuł całkowicie.oderwany od życia . Skarga do dyrektora szkoły – śmiech na sali .W rzeczywistości , uczeń jest zawsze na straconej pozycji . Niesprawiedliwe traktowanie uczniów to standard , a rodzice nie reagują z obawy o to , że ich dziecko będzie przez nauczyciela traktowane jeszcze gorzej . Nauczyciele kochają lizusów , donosicieli i wyhamowują wszelkie próby samodzielnego myślenia . Są oczywiście chlubne wyjątki , ale one niestety tylko potwierdzają regułę .

   • Składanie takiej skargi z podpisem wiąże się z wydaniem wyroku na własne dziecko jeśli już ktoś się odważy to niech odrazy zmieni szkołę dziecku . Tyle mówi się o przemocy a tu daje się przyzwolenie na niszczenie psychiczne dziecka . Niestety na pomoc niech nie liczy lepiej bez zbędnych nerwów zmienić szkołę

    Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
    Logo