Zmiany w szkołach od 1 września. Rodzice będą musieli podawać wagę i wzrost dziecka. Dane trafią do specjalnej ewidencji

Od 1 września w szkołach zaczną obowiązywać ważne zmiany. Zgodnie z nowymi przepisami rodzice będą musieli przekazywać placówce informację o masie ciała i wzroście dziecka. To jednak jeszcze nie wszystko. Dane te zostaną wprowadzone do specjalnej ewidencji, do której dostęp będą miały m.in. związki sportowe. Co jeszcze ulegnie zmianie w roku szkolnym 2023/2024?

Informację o masie ciała i wzroście dziecka do specjalnej ewidencji?

Jak informuje organizacja Wolna Szkoła, w ostatnim czasie niezauważenie przez Sejm przeszła dość specyficzna nowelizacja prawa oświatowego. Projekt został przyjęty z pominięciem właściwych komisji i od razu trafił do Senatu. Cały proces legislacyjny przebiegł w ekspresowym tempie, dlatego nowe przepisy wejdą w życie już od 1 września tego roku.

Najważniejszą zmianą, która zacznie obowiązywać w tym roku szkolnym, będzie konieczność informowania szkoły o wadze i wzroście ucznia. Rodzice lub pełnoletni uczniowie będą musieli takie dane przekazywać placówce raz w trakcie roku. Szkoły będą następnie wprowadzać te informacje do specjalnej ewidencji “Sportowe talenty”. Do rejestru będą miały jednak dostęp nie tylko placówki oświaty, ale także kluby sportowe, związki sportowe oraz polski związek sportowy.

Jakie dane pojawią się w systemie?

 • imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL,
 • w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • rok urodzenia ucznia;
 • wiek ucznia
 • płeć ucznia
 • masę ciała ucznia
 • wzrost ucznia
 • wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych
 • datę przeprowadzenia testów sprawnościowych
 • typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał
 • klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał
 • gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wyniki z testów sprawnościowych.

Zobacz: Startuje rządowy program pomocy na rok szkolny 2023/24. Niektóre rodziny mogą otrzymać nawet kilka tysięcy

Zmiany w nowym roku szkolnym 2023/2024

Obowiązek informowania szkoły o wzroście i wadze ucznia to jednak niejedyna zmiana w nowym roku szkolnym. Od 1 września nauczyciele WF-u będą musieli przynajmniej raz w roku przeprowadzić testy sprawnościowe w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz we wszystkich klasach szkół średnich. Wyniki tych testów również trafiać będą do ewidencji “Sportowe talenty”.

Sprawdź też:

Źródła:
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo