Startuje rządowy program pomocy na rok szkolny 2023/24. Niektóre rodziny mogą otrzymać nawet kilka tysięcy

Rodziny z dziećmi mogą liczyć na różne formy wsparcia finansowego z budżetu państwa. Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego niektórzy rodzice mogą otrzymać dodatkowe środki na podreperowanie domowych funduszy i zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka. Na jakich zasadach obowiązuje rządowy program? Komu przysługuje dofinansowanie?

Rządowy program pomocy dzieciom na rok szkolny 2023/24

Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje specjalną pomoc skierowaną do rodzin dzieci i uczniów, którzy zostali poszkodowani w wyniku wystąpienia żywiołu (np. powodzi czy pożaru), a szkody uniemożliwiają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie. W takim przypadku jednorazowy zasiłek losowy w wysokości 1000 zł mogą otrzymać dzieci:

  • uczęszczające do szkół wszystkich typów, kształcące się w tych szkołach w formie dziennej,
  • uczęszczające do “zerówki”.

Celem wsparcia jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci związanych z edukacją (zakup materiałów edukacyjnych, artykułów szkolnych, odzieży itd.).

Zobacz: Uczniów czeka prawdziwa rewolucja! Zajęcia tylko tylko przez 4 dni i rezygnacja 45-minutowych lekcji

Dodatek losowy to nie wszystko

Dodatek losowy to niejedyna pomoc, na jaką mogą liczyć rodziny dotknięte klęską żywiołową. W ramach rządowego programu można otrzymać także dofinansowanie do wyjazdu terapeutyczno–edukacyjnego, który przeznaczony jest dla uczniów szkół. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1540 zł na dziecko.

Uczniowie, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w wyjeździe, mogą skorzystać z pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Jak informuje strona ministerstwa edukacji, “wsparcie na organizację zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł”.

Zajęcia organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo