Specjalny dodatek 1000 zł dla ucznia. Zasiłek losowy można otrzymać w nadchodzącym roku szkolnym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł. Zasiłek losowy przysługuje na każde uczące się dziecko pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wskazane w przepisach kryteria. Kto może ubiegać się o świadczenie? Jak otrzymać je w roku szkolnym 2023/2024?

Zasiłek losowy to nawet 1000 zł na ucznia. Komu przysługuje?

Zasiłek losowy to wyjątkowa forma wsparcia, ponieważ jest skierowana do dzieci i uczniów znajdujących się w naprawdę trudnej sytuacji. Pomoc mogą bowiem uzyskać rodziny, które zostały dotknięte klęską żywiołową, a poniesione w jej wyniku straty uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Chodzi więc np. o zniszczenie domu przez nawałnicę.

Jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł przysługuje na dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli uczęszczające do tzw. zerówki, oraz na dzieci uczące się (we wszystkich wszystkich typów, w formie dziennej).

To jednak nie jedyne wsparcie, o jakie można się ubiegać. Zgodnie z przepisami rodzice mogą otrzymać także dofinansowanie do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla dzieci uczących się w szkole.

W ramach programu dzieci mogą wziąć udział w specjalnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych. Tego typu spotkania i pomoc organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz: Dodatkowe świadczenie 300 plus. Rodzicu, zbliża się ważny termin! Pamiętaj o wniosku, aby nie stracić pieniędzy

Jak otrzymać wsparcie?

Wniosek o wypłatę zasiłku losowego lub organizacji zajęć i wyjazdów terapeutycznych należy złożyć do władz samorządowych (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Dokumenty te są następnie kierowane do wojewodów, którzy otrzymują specjalne dotacje i przekazują je władzom lokalnym. Zasiłek powinien zostać wypłacony do 31 grudnia.

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. W przypadku dofinansowania do wyjazdu to kwota może sięgnąć nawet 1 540 zł na ucznia.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo