Wystarczy wniosek, aby otrzymywać miesięcznie ponad 2000 zł. ZUS przyznaje specjalne świadczenie na rok

Osoby objęte ubezpieczeniem ZUS mogą ubiegać się o specjalne świadczenie wynoszące nawet ponad 2 tys. pod warunkiem, że spełniają określone warunki. Aby pobierać dodatek, konieczne jest złożenie wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował ostatnio, że od stycznia do maja tego roku wypłacono przeszło 100 tys. takich świadczeń. Średnia wysokość wyniosła 2 381,68 złotych.

Specjalne świadczenie z ZUS. Średnio wynosi 2381 zł miesięcznie

O świadczenie rehabilitacyjne może się ubiegać osoba ubezpieczona, która dotychczas pobierała zasiłek chorobowy. Zasiłek z powodu niezdolności do pracy można otrzymywać maksymalnie przez 182 dni (w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni).

Warunki przyznania świadczenia rehablitacyjnego:

 • wyczerpanie okresu pobierania zasiłku chorobowego,
 • utrzymujący się brak możliwości powrotu do pracy z powodu stanu zdrowia,
 • dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Na dodatek nie mogą jednak liczyć wszyscy, a wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje zatem:

 • pracownikom,
 • osobom wykonującą pracę nakładczą,
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywają karę pozbawienia wolności lub są tymczasowo aresztowani,
 • osobom pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracującym z taką osobą,
 • duchownym,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą.

Zobacz: Rodzina 500 plus. Podwyżka świadczenia będzie opóźniona? 800 plus może nie trafić do rodziców w styczniu

Od lipca wyższe stawki

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. Przez ten czas uprawniony nie może jednak liczyć na stałą stawkę, ponieważ przez pierwsze trzy miesiące przysługuje mu 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a przez pozostały okres będzie to 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Według wyliczeń ZUS od stycznia do maja średnia wysokość wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego wyniosła 2381 zł, ale od lipca wzrasta ze względu na podwyżkę płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2023 roku wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca – 3 011,52 zł,
 • od 1 lipca do 31 grudnia – 3 106,44 zł.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo