Karta Dużej Rodziny przyniesie zniżki na prąd 2022? Wielodzietni mogą liczyć na niższe rachunki. Ile zyskają?

W związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną rząd postanowił wprowadzić specjalne mechanizmy mające na celu ochronę odbiorców indywidualnych. Ceny mają zostać zamrożone na poziomie z ubiegłego roku, o ile dane gospodarstwo domowe nie przekroczy ustalonego limitu kilowatogodzin. Nowe przepisy mogą być szczególnie korzystne dla rodzin wielodzietnych oraz rolników. O jakie zmiany dokładnie chodzi? Czy Karta Dużej Rodziny zagwarantuje zniżki na prąd 2022?

Karta Dużej Rodziny – zniżki na prąd 2022

Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek 26 września rząd przyjął projekt ustawy, która zamrozi ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Działanie to ma być odpowiedzią na rosnące rachunki i dalsze wzrosty, zapowiadane od 1 stycznia. Jak wynika z proponowanych przepisów, ceny za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną i pozostaną na stałym, gwarantowanym poziomie pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony ustalony limit zużycia dla danego gospodarstwa – od 2 tys. do 3 tys. kilowatogodzin.

Jeśli projekt wejdzie w życie (a wszystko wskazuje na to, że tak) większość polskich rodzin nie będzie musiała obawiać się wyższych rachunków za prąd. W szczególnie komfortowej sytuacji mogą być posiadacze Karty Dużej Rodziny. W projekcie ustawy znalazł się bowiem zapis, który mówi, że rodziny wielodzietne będzie obowiązywał wyższy limit – aż 3 tys. kWh. Ta sama zasada dotyczy również rolników. Limit 2,6 tys. będzie natomiast przysługiwał gospodarstw domowych, w których zamieszkują również osoby z niepełnosprawnościami.

Chcemy zamrozić rachunki za energię elektryczną do limitu 2 tys. kWh. Na takim rozwiązaniu skorzysta każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie. Więcej zapłacimy wyłącznie za nadwyżkę – czyli powyżej 2 tys. kWh lub 2,6 tys. czy 3 tys. kWh w przypadku odpowiednio gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami czy rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Takie rozwiązanie ma złagodzić gwałtowne soki cen energii, wprowadzając jednocześnie zachętę do jej oszczędzaniaminister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytat za serwisem gov.pl

Na zamrożenie cen energii rząd zamierza przeznaczyć ponad 20 mld złotych. Aby skorzystać z wyższych limitów, niezbędne będzie złożenie specjalnego oświadczenia w spółce energetycznej dostarczającej prąd. Mowa tu o potwierdzeniu posiadania Karty Dużej Rodziny lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Zobacz: Karta Dużej Rodziny – zniżki 2022. Sprawdź, gdzie możesz zaoszczędzić!

Karta Dużej Rodziny – dla kogo?

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci. Mogą ją otrzymać również dzieci do 18. roku życia lub do 25. jeśli wciąż się uczą w szkole lub w szkole wyższej. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Karta przyznawana jest bez ograniczeń wiekowych.

Przy ubieganiu się o Kartę Dużej Rodziny nie ma znaczenia kryterium dochodowe. Bez względu na zarobki rodziny, powinna ona zostać przyznana.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022. Już można składać wnioski o dodatek! Komu przysługuje?

Wniosek – Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć stacjonarnie lub drogą internetową – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Jeśli zdecydujemy się na tę pierwszą opcję, należy wypełnić wniosek (można go poprać pod tym linkiem), a następnie zanieść do właściwego organu w naszym urzędzie gminy lub miasta.

Oprócz uzupełnionego wniosku należy również przygotować następujące dokumenty:

 • ojciec i matka
  1. oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
  2. dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL
  1. dowód osobisty lub paszport,
  2. akt małżeństwa,
 • dzieci powyżej 18 lat
  1. dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
  2. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz.

Usługa przyznania Karty jest bezpłatna. W przypadku rodziców jest ona ważna przez całe życie.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo