Kiedy wyniki matur 2022? Gdzie i jak będzie można je sprawdzić?

W 2022 roku z maturą zmierzył się kolejny rocznik absolwentów szkół średnich. Tradycyjnie już rozpoczęło się tuż po majówce, a egzaminacyjny maraton potrwa niemal przez cały miesiąc. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać trzy przedmioty obowiązkowe i przystąpić do jednego na poziomie rozszerzonym. Wyniki z poszczególnych egzaminów zadecydują o przyjęciu na studia. Sprawdzamy, w jakim terminie dokładnie maturzyści poznają rezultaty swoich zmagań. Kiedy wyniki matur 2022? Matura 2022 wyniki – jak je sprawdzić?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Tegoroczne matury trwają od 4 maja do 23 maja. W przypadku drugiego terminu egzaminy rozpoczną się 1 i zakończą 15 czerwca.
  • Niezależnie od daty przystąpienia do egzaminu maturzyści poznają swój rezultat 5 lipca 2022.
  • Między 8.00 a 10.00 wyniki zostaną udostępnione i będzie można je sprawdzić na stronie internetowej OKE, logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła udostępnionego wcześniej przez dyrekcję szkoły.

Kiedy będą wyniki matur 2022?

Jak co roku, dla sporej części młodzież oraz ich rodziców maj upływa pod znakiem egzaminów maturalnych. Odpowiednie przygotowanie się do wszystkich zdawanych przedmiotów nie tylko wymaga ogromu czasu, poświęcenia i wysiłku, ale także kosztuje naprawdę sporo stresu. Tegoroczne maturalny maraton rozpoczął się 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, kolejnego dnia królowa nauka – matematyka. Trzecim – i zarazem ostatnim obowiązkowym przedmiotem – jest język obcy nowożytny. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą otrzymać przynajmniej po 30% z wymienionych egzaminów oraz podejść do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Procentowe wyniki uzyskane z poszczególnych egzaminów są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia. Im wyższy rezultat, tym naturalnie większe szanse dostania się na wymarzony kierunek. Zgodnie z harmonogramem matury trwały do 23 maja. Uczniowie, którzy z powodu choroby lub sytuacji losowej lub uzasadnionych i udokumentowanych względów nie mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, mogli zrobić to jeszcze w okresie od 1 do 15 czerwca. Niezależnie jednak od daty przystąpienia, wszyscy maturzyści otrzymają swoje wyniki tego samego dnia, na początku wakacji, a dokładnie 5 lipca.

Sprawdź: Matura matematyka 2022. Zmiany korzystne dla zdających!

Jak sprawdzić wyniki matur 2022?

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wyniki zostaną przez nią ogłoszone 5 lipca między godziną 8.00 a 10.00. Maturzyści będą mogli sprawdzić swój rezultat w systemie ZIU na stronie: https://wyniki.edu.pl. Aby się zalogować, konieczne będzie skorzystanie z indywidualnego loginu i hasła, które wcześniej uczeń otrzymał od dyrektora szkoły. Bez logowania zdający dowie się o swoich wynikach, dopiero odbierając świadectwo maturalne.

Zobacz: Kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Sprawdź, jak odpowiednio przygotować dokumenty

Kiedy są wyniki matur 2022? Termin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia jednego z przedmiotów obowiązkowych (tj. osiągnięcia mniej niż wymagane 30%) – języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego, zdający może przystąpić do niego ponownie w terminie poprawkowym. W tym roku będzie to 23 sierpnia o godzinie 9.00. Ogłoszenie wyników matur 2022 z terminu poprawkowego nastąpi 9 września.

Osoby, które nie zaliczyły więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, będą musiały podejść do wszystkich egzaminów ponownie w maju 2023 roku.

Sprawdź: Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę w 2022?

Rodzice pytają, kiedy wyniki matury 2022

Kiedy wyniki z matur 2022?

5 lipca 2022 między godziną 8.00 a 10.00.

Matura 2022 kiedy wyniki – termin poprawkowy?

9 września.

Wyniki matur 2022 kiedy i jak sprawdzić?

Będzie można je sprawdzić 5 lipca 2022 między godziną 8.00 a 10.00 na stronie internetowej OKE, logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła udostępnionego wcześniej przez dyrekcję szkoły.

Wyniki matur kiedy – drugi termin?

Osoby piszące egzaminy w terminie czerwcowym otrzymają wyniki maturalne 2022 również 5 lipca.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo