Matura matematyka 2022. Zmiany korzystne dla zdających!

Matura 2022 zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku egzaminem, który wywołuje wśród sporej części zdających największy stres i niepokój, jest matematyka. Tegoroczni maturzyści zmierzą się z nią już 5 maja. Ci, którzy zdecydowali się na zdawanie tego przedmiotu również na poziomie rozszerzonym, podejdą do niej po raz drugi – maja. Ze względu na pandemię i trudne miesiące wynikające z nauki zdalnej, CKE zdecydowała się wprowadzić kilka modyfikacji do arkusza z korzyścią dla maturzystów. Matura matematyka 2022 – na co zdający powinni być przygotowani?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek 5 maja o godzinie 9.00.
  • Do zdobycia jest w sumie 45 punktów, co oznacza, że aby zdać, wystarczy osiągnąć przynajmniej 14 punktów.
  • Zakres materiału do tegorocznej matury z matematyki został okrojony - usunięto m.in. zagadnienia dotyczące brył obrotowych, błędu względnego i bezwzględnego oraz wartości odwrotnie proporcjonalnych.

Matura matematyka 2022

Egzamin z matematyki jest zdecydowanie tym budzącym co roku największy postrach wśród maturzystów. Ci, którym niezbyt po drodze z przedmiotami ścisłymi, drżą już na myśl o podstawie, a inni obawiają się niezwykle skomplikowanych na poziomie rozszerzonym. Jest to niewątpliwie jedno z największych wyzwań maturalnych.

W tym roku wszyscy zdający zmierzą się z matematyką już w czwartek 5 maja o godzinie 9.00. Do rozwiązania będą mieli w sumie 35 zadań, z czego zdecydowaną większość – bo aż 28 – stanowią zadania zamknięte. Pozostałe 7 to zadania otwarte krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Na rozwiązanie wszystkich poleceń uczeń ma prawie 3 godziny – dokładnie 170 minut. Z podanie poprawnych odpowiedzi można uzyskać łącznie 45 punktów.

Sprawdź: Co zabrać na maturę z matematyki? Te przybory trzeba mieć przy sobie!

Matury 2022 matematyka – zmiany

Z powodu pandemii i wynikających z niej wielomiesięcznych okresów nauki zdalnej, Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła wprowadzić pewne zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych. Matura z matematyki 2022 została przygotowana nie na bazie podstawy programowej, ale po uwzględnieniu specjalnego rozporządzenia ministra edukacji. Z dokumentu wynika, że zakres materiału został znacząco okrojony, a zmianie uległy również pewne kwestie formalne.

Przede wszystkim do uzyskania będzie 45 punktów, a nie jak dotychczas 50 – 28 za zadania zamknięte i 17 za zadania otwarte. Zmieni się także sama liczba zadań otwartych – została zredukowana z 9 do 7. Bez zmian pozostaje czas trwania egzaminu oraz wymagany próg punktowy. Aby zdać, nadal należy osiągnąć przynajmniej 30%. Jednak ze względu na nową punktację, do zdania potrzeba tylko 14 punktów, a więc wystarczy, że uczeń rozwiąże poprawnie połowę zadań zamkniętych.

Maturzystów z pewnością ucieszą także zmiany w obowiązujących wymaganiach. Do najważniejszych należy zaliczyć usunięcie z zakresu materiału zagadnień dotyczących brył obrotowych, wartości odwrotnie proporcjonalnych czy błędu bezwzględnego i względnego. Część działów została poważnie okrojona i wypadło z nich sporo trudnych tematów, np. zadania ze stosowaniem przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych, okręgi styczne zewnętrznie i wewnętrznie czy równania trzeciego i większego stopnia, a także kilka innych. Maturzyści mogą więc być zadowoleni – tegoroczna matura z matematyki (podobnie jak rok temu) będzie znacząco łatwiejsza od egzaminów z poprzednich lat.

Zobacz: O której matura 2022? Nie wszystkie egzaminy będą trwać tyle samo

Matura 2022 matematyka: przecieki – czy są możliwe?

Arkusze przygotowane na 5 maja są oczywiście utajnione i nie wiadomo, co dokładnie pojawi się na maturze. Dokładną treść poznają w pierwszej kolejności zdający, którzy tuż po 9.00 otworzą swój test i przejrzą zadania. Aby wiedzieć mniej więcej, na jaki typ zadań i rodzaje obliczeń się przygotować, warto zajrzeć do egzaminów z poprzednich lat i zwrócić szczególną uwagę na zadania zamknięte. W tym roku poprawne ich rozwiązanie daje w sumie 28 punktów, co stanowi aż 62%.

Warto dodać, że gdyby rzeczywiście w sieci pojawiłyby się przecieki maturalne, to CKE może jeszcze dokonać korekty arkuszy lub nawet całkowicie unieważnić egzamin.

Sprawdź: Jakie lektury były na maturach? Oto tematy rozprawek z poprzednich lat. Matura 2022 – czego można się spodziewać?

Matury matematyka – jak się przygotować?

Wydaje się, że zdecydowanie najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki do egzaminu z matematyki jest rozwiązywanie zadań z arkuszy z poprzednich lat. Dzięki temu nie tylko zapoznajemy się z całą formułą matury, ale także poznajemy typy zadań, rodzaje poleceń, a co najważniejsze – przyswajamy zasady ich rozwiązywania, sposoby i schematy obliczeń niezbędne do podania poprawnej odpowiedzi. Tuż przed maturą warto skupić się na tych zagadnieniach, które sprawiają nam największą trudność i po prostu ćwiczyć.

Zobacz: Życzenia dla nauczyciela na pożegnanie

Rodzice i uczniowie pytają matury 2022 z matematyki

Matma matura 2022 – z czego się składa?

Matura z matematyki składa się z 35 zadań, z czego 28 to pytania zamknięte, a 7 – otwarte (dłuższej lub krótszej odpowiedzi).

Przecieki matura 2022 matematyka – czy są możliwe?

Treść zadań maturalnych z matematyki jest utajniona aż do momentu rozdawania arkuszy na sali. Gdyby arkusz wyciekł do sieci, CKE może zmienić cały egzamin lub nawet go unieważnić. Aby wiedzieć, czego się spodziewać na maturze, najlepiej skorzystać z arkuszy udostępnianych przez CKE z poprzednich lat.

Matury 2022 kiedy?

Matury potrwają od 4 do 23 maja włącznie. Pierwsze 3 dni to egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym dla wszystkich – po kolei język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo