Rząd może skierować cywilów do prac przy zwalczaniu skutków epidemii! Co z rodzicami osób nieletnich?

Wprowadzony w marcu poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia stan epidemii pozwala na skierowanie wybranych osób do prac przy jej zwalczaniu. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Szczególną opieką objęto m.in rodziców niepełnoletnich dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby niepełnoletnie.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Powołanie do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje Minister Zdrowia lub wojewoda.
 • Decyzja może być wydana na 3 miesiące.
 • Do pracy są kierowani przede wszystkim pracownicy służby zdrowia lub osoby świadczące usługi służbie zdrowia.
 • Nie można nakazać pracy przy zwalczaniu epidemii kobietom w ciąży ani rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

Praca przy zwalczaniu epidemii

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z pandemią koronawirusa skłania rząd do wprowadzania kolejnych nakazów i obostrzeń. Ilość zakażeń podwaja się do kilka dni. Wzrasta też liczba zgonów z powodu COVID-19. 20 marca 2020 r. w całej Polsce wprowadzono stan epidemii, co daje rządowi dodatkowe uprawniania, m.in. do powoływania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Decyzję taką wydaje wojewoda lub Minister Zdrowia i może ona obowiązywać do 3 miesięcy. Do pracy mogą być skierowani przede wszystkim:

 • pracownicy podmiotów leczniczych,
 • lekarze, pielęgniarki i inne osoby osoby wykonujące zawody medyczne,
 • osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
 • także inne osoby, których praca jest uzasadniona aktualnymi potrzebami związanymi ze zwalczaniem epidemii.

Pracodawcy osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii mają obowiązek udzielenia im urlopu bezpłatnego. Nie mogą też rozwiązać z nimi umowy o pracę ani wypowiedzieć dotychczasowego stosunku pracy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nie każdy może zostać skierowany do pracy!

Przede wszystkim nie mogą jej wykonywać osoby poniżej 18 i powyżej 60 roku życia, a także kobiety w ciąży. Rząd objął też opieką rodziców dzieci w wieku do lat 18 – oni również nie mogą zostać powołani przez wojewodę czy Ministra Zdrowia. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie zostanie wydana w przypadku posłów, senatorów ani osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z pracy są zwolnione osoby z orzeczeniem o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

W nocy z piątku na sobotę sejm przegłosował nowe przepisy m.in. dotyczące zasad kierowania do pracy podczas epidemii oraz tego, kto powinien być z takiej pracy zwolniony. Obecnie nad zapisami ustawy pochyla się senat, który z powrotem przekaże ją do sejmu. O wszystkich zmianach w prawie będziemy informować Was na bieżąco.

Sprawdź: 

Źródła:

Dodaj komentarz

1 komentarzy: Rząd może skierować cywilów do prac przy zwalczaniu skutków epidemii! Co z rodzicami osób nieletnich?

 1. A jak przyjdzie powołanie pomimo że osoba jest samotnie wychowująca dziecko?
  Nie podejrzewam że w ministerstwie mają ewidencję takich osób, tym bardziej że np. wyrok sądowy
  przyznający opiekę jednemu rodzicowi mógł być wydany dwa tygodnie temu?

  Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
  Logo