Jest rozporządzenie ministra! Będą nowe świadectwa szkolne 2023. Jak wyglądają?

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, zatwierdził nowe przepisy dotyczące nowych wzorów świadectw szkolnych, dyplomów i innych oficjalnych zaświadczeń. W dotychczas obowiązujących formularzach doszło do kilku zmian. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane – jak będą wyglądały nowe świadectwa szkolne 2023? Od kiedy będą obowiązywać?

Rozporządzenie podpisane – będą nowe świadectwa szkolne 2023!

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał właśnie specjalne rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów szkolnych. Istotne zmiany dotyczą wzorów promocyjnych świadectw szkolnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas uzupełniania świadectw i wpisywania poszczególnych nazw przedmiotów, szkoły będą uwzględniać kolejność ustaloną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół danego typu.

Zobacz też: Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie? To od tych ocen zależy wynik rekrutacji do szkoły średniej!

Nowe wzory świadectw szkolnych 2023

Dotychczasowe zasady wydawania świadectw promocyjnych mogą nadal obowiązywać dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w tych szkołach przed 1 września 2022 r. Dotyczy to uczniów, którzy rozpoczęli naukę przed wprowadzeniem następujących przedmiotów:

  • historia i teraźniejszość,
  • biznes i zarządzanie,
  • język łaciński.

Świadectwa w starej formie mają być wydawane aż do momentu wyczerpania się bieżących zapasów blankietów. Przepisy przejściowe mają na celu ułatwić placówkom dostosowania się do nowego rozporządzenia.

Co ważne, nowe przepisy nie obejmują już wzoru papierowej legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych. Zamiast tego, wprowadza się plastikową kartę jako ważną formę legitymacji, a także mLegitymację szkolną.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo