To już pewne! 14. emerytury będą co roku, ale nie dla wszystkich. Ta grupa nie może liczyć na “czternastki”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzająca 14. emerytury na stałe. Dodatkowe środki będą trafiać na konta seniorów co roku. Z przepisów jasno wynika jednak, że nie wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na dodatek. Ta grupa na pewno nie dostanie pieniędzy.

14. emerytury wprowadzone na stałe

Podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ostatnią ustawą oznacza, że 14. emerytura tafia na długą listę stałych, przyznawanych corocznie świadczeń. Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość “czternastki” ma być równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku (po waloryzacji 1 marca). W tym roku dodatek będzie zatem wynosić 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę.

14. emeryturę otrzymają osoby, którym przyznano prawo do:

  • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
  • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej,
    renty szkoleniowej),
  • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Zobacz: Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura? Termin jest już znany, ale nie wszyscy dostaną wtedy pieniądze

Kto nie dostanie “czternastki”?

Jednym z kryteriów przyznawania czternastej emerytury jest prób dochodowy. Maksymalną kwotę “czternastki” otrzymają wyłącznie emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego progu będzie obowiązywała zasada “złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłaty może wynieść 50 zł brutto, co oznacza, że dodatku nie dostaną osoby, których emerytura lub renta przekroczy.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo