Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 r. Jeden szczegół wystarczy, by ZUS odrzucił wniosek

Osoby urodzone miedzy 1948 a 1969 r. mają szansę na wcześniejszą emeryturę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak w pierwszej kolejności muszą spełnić odpowiednie warunki. Okazuje się, że zaledwie jeden szczegół może przesądzić o odrzuceniu wniosku.

Seniorom, którzy przyszli na świat po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. ZUS wypłaci wcześniejszą emeryturę, o ile złożą wniosek. To jednak nie wszystko, co są zobowiązani zrobić, by otrzymać świadczenie. Okazuje się, że należy spełnić szereg ważnych wymagań. Na co warto zwrócić uwagę?

Sprawdź: 14. emerytura 2023. Wypłaty na nowych zasadach? Jest decyzja Sejmu

Jakie warunki muszą być spełnione, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Istnieje szereg wymagań

Odpowiednie kryteria należało spełniać na dzień 31 grudnia 2008 r. Jeśli w przypadku danego seniora tak było, ZUS może wypłacić mu wcześniejsze świadczenie emerytalne. Jakie obowiązują kryteria?

  • wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (na przykład w kopalni, przy produkcji ołowiu i kadmu);
  • osiągnięcie wieku emerytalnego różnego w zależności od płci i rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • osiągnięcie wymaganego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, potwierdzony dokumentacją;
  • odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych, potwierdzony dokumentacją (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn);
  • brak członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) lub wcześniejsze złożenie wniosku o przekazanie środków z OFE dla budżetu państwa.

Sprawdź: Twoja emerytura może być większa o 200 zł! Tym seniorom należy się specjalny dodatek, wystarczy jeden wniosek

ZUS może odrzucić wniosek o wcześniejszą emeryturę. Wystarczy jeden szczegół

Oprócz powyższych warunków wymagane jest też posiadanie na świadectwie pracy odpowiedniego wpisu poświadczającego, że zakres stanowiska, które było wykonywane, kwalifikuje się do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Jeśli ten szczegół nie zostanie spełniony, ZUS odrzuci wniosek. Wykaz prac, które kwalifikują się do tych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Sprawdź: Nowy dodatek węglowy 2023. Czy rząd wprowadzi zasiłek na zimę?

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo