Uczniowie mogą otrzymać dodatek na dojazdy do szkoły. Kto może się ubiegać o te środki?

Nauka w innym mieście wiąże się z dodatkowymi wydatkami, szczególnie jeśli szkoła znajduje się naprawdę daleko od miejsca zamieszkania. Wówczas konieczny jest regularny zakup biletów na komunikację lub skorzystanie z internatu. Aby nieco odciążyć domowy budżet, część rodzin może skorzystać ze specjalnego dofinansowania. Kto może się ubiegać o dodatek na dojazdy do szkoły 2023 i jakie warunki trzeba spełnić?

Specjalny dodatek na dojazdy do szkoły 2023

Rodzice lub opiekunowie uczących się dzieci mogą ubiegać się o specjalny dodatek na pokrycie części wydatków związanych z nauką w innej miejscowości. Świadczenie można uzyskać, jeśli dziecko dojeżdża codziennie do placówki lub mieszka np. w internacie.

Według informacji z portalu Emp@tia wysokość świadczenia zależy od konkretnej sytuacji:

  • 113 zł miesięcznie otrzymają rodzice, jeśli dziecko mieszka w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  • 69 zł miesięcznie rodzice otrzymają w przypadku dojazdu dziecka do szkoły w innej miejscowości.

Co ważne, świadczenie to nie funkcjonuje samodzielnie, a jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Otrzymają go jedynie osoby, którym wcześniej przyznano prawo do zasiłku rodzinnego.

Zobacz: Uczniowie mogą otrzymać nawet 3000 zł w nowym roku szkolnym. Do spełnienia są specjalne kryteria

Jak ubiegać się o świadczenie?

Na portalu Emp@tia można znaleźć informację, że o świadczenie mogą ubiegać się:

  • mamie albo tacie dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Aby otrzymać dodatek na dojazdy do szkoły, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku (informacje można znaleźć tutaj). Informacje na ten temat oraz formularz można otrzymać instytucji realizującej świadczenia socjalne na terenie naszego miejsca zamieszkania (np. w urzędzie gminy lub miasta lub w gminnym ośrodku pomocy społecznej).

Sprawdź też:

Źródła:
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo