Uczniowie mogą otrzymać nawet 3000 zł w nowym roku szkolnym. Do spełnienia są specjalne kryteria

Rodzice mogą liczyć na szereg dodatkowych świadczeń na dzieci, które szczególnie przydają się na początku roku szkolnego, gdy trzeba zrobić porządne zakupy. Wyjątkową popularnością cieszy się zwłaszcza 300 plus na wyprawkę. Okazuje się jednak, że uczniowie mogą liczyć na specjalne dofinansowanie w wysokości 3000 zł za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Pieniądze przyznawane są jednorazowo i na wniosek. Jak je uzyskać?

Specjalne wyróżnienie dla wybitnych uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. każdy uczeń może otrzymać stypendium ministra właściwego do spraw oświaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Nie wystarczą jednak dobre oceny czy nawet świadectwo z wyróżnieniem. Kandydaci muszą wykazać się naprawdę ogromną wiedzą z jakiegoś przedmiotu, np. wygrywając konkurs. Na dodatkowe 3000 zł nagrody mogą liczyć m.in.:

  • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  • uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Co ważne, kandydatami do stypendium mogą być uczniowie zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Mogą je otrzymać także uczniowie szkół branżowych oraz policealnych.

Zobacz: Specjalny dodatek 1000 zł dla ucznia. Zasiłek losowy można otrzymać w nadchodzącym roku szkolnym

3000 zł stypendium. Wymagany jest wniosek

Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na wniosek rady pedagogicznej szkoły. Dokument z kandydaturą składa się do kuratorium oświaty. Należy to zrobić w terminie:

  • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Następnie wnioski kierowane są do ministra edukacji do 30 lipca wraz z odpowiednią opinią.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo