Ile wynosi nagroda na Dzień Nauczyciela? Kwota zależy od kilku czynników

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele mogą liczyć na otrzymanie specjalnych nagród. Większość z nich przyznawana jest przez dyrektorów, ale własne nagrody przygotowują również prezydenci czy burmistrzowie miast. Gratyfikacje pedagodzy otrzymują za znaczące osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne – nagrody mają bowiem charakter uznaniowy. Ich wysokość zależy głównie od budżetu organów prowadzących szkoły oraz od indywidualnych regulacji danej placówki. Sprawdź, ile wynosi nagroda na Dzień Nauczyciela 2022.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nagrody dla nauczycieli są zwykle przyznawane w okolicach 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • O wysokości nagrody decyduje przede wszystkim budżet, jakim dysponuje organ zarządzający placówką oraz dyrektor szkoły.
  • Zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela w ramach budżetu samorządowego musi zostać utworzony specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli.
  • Nagrody od dyrektora mają charakter uznaniowy, a zatem w ramach otrzymanych z budżetu środków dyrektor samodzielnie może podjąć decyzję o tym, którego nauczyciela nagrodzić i jaką kwotą.

Ile wynosi nagroda dyrektora dla nauczyciela 2022 z okazji dnia edukacji narodowej? Podstawowe kryteria

Kwestię przyznawania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej reguluje artykuł 49. Karty Nauczyciela. Zgodnie z przepisami każdy organ prowadzący szkoły (czyli samorząd) tworzy w ramach budżetu specjalny fundusz przeznaczony na nagrody dla nauczycieli. Środki zarezerwowane na ten cel muszą wynosić co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są zazwyczaj za znaczące osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Jak wynika z zapisów Karty Nauczyciela ogólne kryteria oraz tryb wręczania nagród określa organ prowadzący daną placówkę.

Zobacz też: Zwolnienie z WF – kto może je wystawić? Jak uzyskać zwolnienie całoroczne? Procedura może zostać utrudniona

W praktyce wygląda to tak, że fundusz utworzony na nagrody dla nauczycieli zostaje podzielony na dwie pule. Zazwyczaj większość środków otrzymuje do dyspozycji dyrektor, który następnie przeznacza je na nagrody. Pozostała część funduszu wykorzystywana jest na nagrody od organów prowadzących szkoły (np. od burmistrza czy prezydenta miasta). Szczegółowe kryteria wręczania nagród od dyrektora są zazwyczaj określone w regulaminie danej placówki. Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody oraz o jej wysokości należy zatem wyłącznie do dyrektora. Rzecz jasna, dyrektor nie może przyznać nagrody samemu sobie.

Nagrodę najczęściej otrzymują nauczyciele, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami lub wyróżniają się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Na wyróżnienie mogą liczyć pedagodzy, którzy np. uzyskują dobre wyniki nauczania (sukcesy uczniów na olimpiadach), wprowadzają nowatorskie metody przekazywania wiedzy czy organizują dodatkowe zajęcia, uroczystości, wykłady itp.

Zobacz: Powody nieobecności w szkole. Co powinno zawierać usprawiedliwienie, aby nie zostało odrzucone?

Od czego zależy wysokość nagrody dla nauczycieli?

Każdy dyrektor szkoły ma do dyspozycji ściśle konkretną kwotę, którą musi przeznaczyć na nagrody dla nauczycieli. Taki fundusz zostaje wcześniej szczegółowo określony w budżecie danego organu prowadzącego placówkę (co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych), a następnie przekazane do dyspozycji dyrektora.

Nagrody dyrektora mają charakter uznaniowy, a zatem w ramach przyznanych środków dyrektor może dowolnie decydować o ich wysokości dla poszczególnych nauczycieli.

Sprawdź też: Rada rodziców – czy składki są obowiązkowe? Sprawdź, na co idą środki zbierane na komitet rodzicielski

Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników niepedagogicznych

Warto również wspomnieć o tym, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody mogą otrzymać także pracownicy administracji oraz obsługi. Na ten cel organ prowadzący szkołę – podobnie jak w przypadku nagród dla nauczycieli również tworzy specjalny fundusz w ramach budżetu na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych. Środki te także pozostają do dyspozycji dyrektora, który następnie przydziela nagrody pracownikom niepedagogicznym na podstawie szczegółowych kryteriów zawartych w wewnętrznym regulaminie placówki. Warunkiem otrzymania nagród są najczęściej szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy zawodowej dla szkoły.

Zobacz: “Godziny czarnkowe” w szkołach – bezsensowny wymóg dla nauczycieli. “Nikt z nich nie korzysta”

Czytelnicy pytają, jaka nagroda na Dzień Nauczyciela jest przyznawana

Ile wynosi nagroda prezydenta dla nauczyciela?

Wszystko zależy od wyznaczonego na dany rok budżetu. Przykładowo prezydent Poznania przyznał w ubiegłym roku nagrody I stopnia w wysokości 3.500 złotych oraz II stopnia – 2.500 złotych.

Nagroda burmistrza dla nauczyciela – ile wynosi?

W budżetach organów prowadzących szkoły (czyli np. w gminach) tworzy się specjalne fundusze przeznaczane następnie na nagrody dla nauczycieli. Ich wysokość jest więc różna w zależności od miejscowości.

Ile wynosi nagroda starosty dla nauczyciela?

Każde starostwo indywidualnie określa budżet, który przeznacza na nagrody. Rozporządzeń w tej sprawie najlepiej szukać na stronach internetowych.

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Fryzury Ślubne

Fryzura ślubna

Fryzura ślubna stanowi dopełnienie stylizacji ślubnej. Podpowiemy, jak ją wybrać… Fryzura ślubna to bardzo ważny element stylizacji. Musi nie tylko pasować do sukni, całej koncepcji wystroju, ale wpisać się w...

Czytaj dalej →
Obrączki ślubne, Pierścionki zaręczynowe

Biżuteria na zawsze

Obrączki oraz pierścionek zaręczynowy nosi się – przynajmniej z założenia i tradycji – przez całe życie. Należy więc starannie dobierać tę biżuterię ślubną. U każdego jubilera znaleźć można kilkadziesiąt wzorów...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo