Petycja uczniów technikum. Ustne matury w 2023 zostaną odwołane? “Złamanie zasady równego traktowania uczniów”

Tegoroczne matury z powodu pandemii i nauki zdalnej odbyły się w nieco innym trybie niż wcześniejsze. Stare zasady mają jednak powrócić już w przyszłym roku. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się uczniowie trzecich klas techników. Ich zdaniem byłoby niesprawiedliwe, gdyby zdawali matury według innych reguł niż rówieśnicy. Powstała więc specjalna petycja o brak matur ustnych – młodzież z technikum apeluje, aby ustne egzaminy w 2023 roku zostały ponownie odwołane. Prośbę skierowali do ministra edukacji. Jaka będzie jego decyzja?

Petycja uczniów technikum – czy matury ustne zostaną odwołane?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji ze względu na pandemię koronawirusa i długie miesiące nauki zdalnej w tym i poprzednim roku zmieniono nieco standardowe zasady zdawania matur. Przede wszystkim zrezygnowano z przeprowadzania obowiązkowych egzaminów ustnych zarówno z języka polskiego, jak i obcego. Mogły do nich przystąpić tylko te osoby, które wyraziły taką chęć, ponieważ wynik będzie im potrzebny podczas rekrutacji na studia. Poza tym wprowadzono także kilka zmian do arkusza maturalnego z matematyki – uczniowie mieli do rozwiązania mniej zadań i nieco okrojony materiał do powtórzenia.

Powodem tych modyfikacji były przede wszystkim trwające przez wiele miesięcy zajęcia zdalne. Zdaniem nie tylko resortu edukacji, ale także nauczycieli i uczniów nauka w tym trybie była mocno utrudniona i nie wszystkie zagadnienia zostały dobrze powtórzone. Matury ustne zostały odwołane właśnie przez brak czasu i możliwości na solidne przygotowanie się do nich.

Zgodnie z założeniami, po dwóch latach obowiązywania łagodniejszych zasad przeprowadzania egzaminów, Ministerstwo Edukacji zamierza powrócić w przyszłym roku do wcześniejszych reguł. W związku z tym w planie jest także przywrócenie matur ustnych. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się uczniowie uczęszczający aktualnie do trzeciej klasy technikum, czyli rówieśnicy tegorocznych maturzystów. Ich zdaniem byłoby to niesprawiedliwe traktowanie. Dlatego też zdecydowali się zaapelować do ministra Czarnka. W sieci pojawiła się w tej sprawie specjalna petycja o odwołanie matur ustnych 2023, którą podpisało już niemal 13 tys. osób.

Apelujemy o przedłużenie dostosowań egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – techników na rok 2023. Petycja dotyczy zwolnienia maturzystów z techników z obowiązku zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w roku 2023.  Fragment petycji

Uczniowie technikum swój apel motywują nie tylko faktem, że przeprowadzenie ustnych egzaminów byłoby niesprawiedliwe, ale zwracają także uwagę na to, że oni przez równie długi okres uczyli się zdalnie. W związku z tym również stracili cenny czas na niezbędne przygotowania.

Sprawdź: Faworyzowanie przeciwników aborcji w szkołach. Laureaci pro-life dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji

Matury ustne 2023 będą niesprawiedliwe?

Autorzy petycji wskazują, że przez ostatnie dwa lata ogólnie nauka była bardzo utrudniona ze względu na tryb online. Ze względu na brak kontaktu bezpośredniego z nauczyciele przygotowanie do egzaminów ustnych było praktycznie niemożliwe, a na ćwiczenie zadań tego typu nie wystarczało czasu. Jak podkreślają uczniowie, “dominowały ćwiczenia dotyczące pisania, czytania ze zrozumieniem itp. Znacznie mniej było ćwiczeń w mówieniu. Efektywność nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest znacząco niższa”.

W petycji znalazł się też fragment zwracający uwagę na fakt, że uczniowie techników oprócz przerabiania materiału do matur z przedmiotów obowiązkowych, muszą także ciężko przygotowywać się do egzaminów zawodowych. Dodatkowo mają także do zrealizowania wiele godzin praktyk, co stanowi dodatkowe obciążenie. Uczniowie, którzy stworzyli petycję, podkreślają, że ze względu na wszystkie wymienione czynniki powinni być potraktowani tak samo jak ich rówieśnicy z rocznika 2003, piszący maturę w tym roku.

Rówieśnicy przyszłorocznych maturzystów, urodzeni w 2003, absolwenci liceów 2022, nie zdają ustnych egzaminów maturalnych. Jeśli rzeczywiście promowane jest szkolnictwo zawodowe, to nie powinno to się odbywać przez dokładanie obowiązków uczniom techników i niesprawiedliwe ich traktowanie w stosunku do rówieśników.Fragment petycji

Uczniowie techników, urodzeni w 2003 roku, są dodatkowo tzw. podwójnym rocznikiem, czyli tym, który ze względu na likwidację gimnazjów musiał startować do szkół średnich ze znacznie gorszej pozycji. Teraz zwracają uwagę, że zdawanie przez nich egzaminów według innych zasad niż obowiązywały rówieśników mogłoby być uznane nawet za sprzeczne z konsytutcją.

[…] brak zastosowania takich samych zasad w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego dla tego samego rocznika abiturientów złamałoby zasadę równego traktowania uczniów w zakresie oświaty i dostępu do szkolnictwa wyższego określonej w art. 70 ust. 4 w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Fragment petycji

Na razie trwa zbieranie podpisów (można ją znaleźć tutaj: petycja technikum – matury ustne 2023). Po zakończeniu akcji dokument prawdopodobnie trafi do ministra edukacji Przemysława Czarnka. Nie wiadomo jednak jaką decyzję podejmie resort wraz z CKE.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo