Jakie przedmioty dochodzą w 4 klasie szkoły podstawowej?

Rozpoczęcie klasy czwartej szkoły podstawowej jest dla ucznia prawdziwym przełomem, szczególnie na podłożu edukacyjnym. To moment, kiedy ten zmienia szkołę. W nowej pojawiają się zupełnie inni nauczyciele, dochodzą nowe przedmioty, obowiązki i przede wszystkim system oceniania, który całkowicie odbiega od dotychczas znanego z edukacji zintegrowanej. Jakich lekcji możemy się spodziewać w 4 klasie? Ile przedmiotów jest w 4 klasie? Jakie zmiany czekają na naszą pociechę po reformie edukacji?

Na jakie przedmioty w czwartej klasie szkoły podstawowej będę uczęszczały dzieci?

Przedmioty w czwartej klasie szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • przyroda,
 • matematyka,
 • w-f,
 • język obcy nowożytny,
 • plastyka,
 • technika,
 • muzyka,
 • informatyka,
 • historia,
 • zajęcia z wychowawcą.

Nauka w czwartej klasie znacząco różni się od tej znanej dotychczas naszemu szkolniakowi. Do tej pory dziecko było przyzwyczajone do systemu edukacji zintegrowanej i osoby jednego nauczyciela, który doskonale znał potrzeby, umiejętności i słabości każdego z uczniów, a dzieci w jego towarzystwie czuły się bezpiecznie i swobodnie.

Sprawdź: Kto to jest dyslektyk?

Teraz wychowawca będzie pełnił jedynie rolę pomocniczą, a kontakt z nim będzie znacznie rzadszy. 4 klasa to jasny podział na konkretne przedmioty, a każdy z nich jest dedykowany innemu pedagogowi. Od tej pory zajęcia będą się odbywać w różnych klasach, które dzieciaki będą zmieniać podczas trwania przerw. Każde z pomieszczeń będzie dedykowane konkretnej dziedzinie i wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe.

W czwartej klasie przerwy w dużej mierze będą spędzane na szkolnych korytarzach, a podczas nich dzieci z różnych klas będą miały okazję do zapoznania się i integracji. Rozpoczęcie czwartej klasy to również wdrożenie stopniowej oceny osiągnięć ucznia. Do tej pory w zeszytach ćwiczeń królowały uśmiechnięte buźki, kwiatuszki, zwierzaczki i inne symbole, które miały odzwierciedlać poziom i prawidłowość wykonanych zadań. W czwartej klasie znikają symbole i pojawiają się klasyczne oceny, które będę dzieciom towarzyszyć do końca szkoły oraz na studiach wyższych.

Przedmioty w 4 klasie:  Jak zmieniły się przedmioty szkolne w czwartej klasie po reformie edukacji?

Najświeższa reforma edukacji została wdrożona zgodnie z harmonogramem począwszy od roku 2016. Początkowo budziła wiele kontrowersji. Wśród rodziców klas wczesnoszkolnych najczęściej zadawanym pytaniem było to, jakie przedmioty będą w 4 klasie szkoły podstawowej? Szybko okazało się, że na tym etapie nauczania prowadzone lekcje nie ulegną zmianie i rozszerzeniu. Niewielkiej zmianie i nowelizacji uległy natomiast podręczniki, aczkolwiek nie była ona podyktowana reformą samą w sobie, a zmieniającym się otoczeniem politycznym i gospodarczym oraz chęcią aktualizacji szaty graficznej i zredagowaniu treści książek przez wydawnictwa.

Poznaj: Zasady pisowni “si-ś”, “ni-ń” i “ci-ć”

Reforma edukacji wprowadziła przede wszystkim 8-klasową szkołę podstawową, na rzecz rezygnacji z dotychczasowych 3-letnich gimnazjów, 4-letnie licea (rezygnacja z 3-letnich) oraz 5-letnie technika (dotychczas trwały 4 lata). Zmiany dotknęły również szkolnictwa zawodowego, jak również funkcjonowania szkół i placówek.

Ile jest przedmiotów w 4 klasie?

Przedmioty w 4 klasie zostały pogrupowane w jasny sposób na podstawie tematyki, której dotykają. Wyróżniono 11 grup tematycznych. Wśród nich znajdziemy nauki ścisłe, takie jak: matematyka, technika, informatyka, nauki humanistyczne: język polski, język obcy, przyroda, historia oraz: w-f, plastykę i muzykę.

Dowiedz się: Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Taki podział ma pozwolić dziecku przede wszystkim na odkrywanie własnych pasji i talentów oraz ich rozwój. Dziecko w jasny sposób będzie w stanie określić, które z zajęć sprawiają mu przyjemność, a które zupełnie mu nie odpowiadają. Dzięki temu już na poziomie szkoły średniej w jasny i klarowny sposób powinno potrafić określić kierunek edukacji i zawodowy, w którym chciałoby w przyszłości podążać.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo