Temat rozprawki egzamin ósmoklasisty 2023. Z jakim motywem zmierzyli się uczniowie? Wiemy, co się pojawiło!

23 maja ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Wyniki testów nie tylko sprawdzają aktualny stan wiedzy, ale także decydują o tym, w jakiej szkole średniej absolwenci rozpoczną naukę od września. Nic więc dziwnego, że budzą aż tyle emocji, przede wszystkim stresu. Wielu zdającym najwięcej trudności sprawia pisanie wypracowań, zwłaszcza rozprawki. Wiemy już, z czym musieli się zmierzyć w tym roku. Znany jest już temat rozprawki – egzamin ósmoklasisty 2023? Co pisali uczniowie?

Temat rozprawki – egzamin ósmoklasisty 2023. Jakie są przewidywania?

Pod koniec roku szkolnego wszyscy uczniowie klas ósmych muszą się zmierzyć z egzaminami, stanowiącymi poniekąd podsumowanie ich dotychczasowej edukacji. Maraton egzaminacyjny rozpoczną od zmagań z językiem polskim, następnie będzie matematyka, a ostatniego dnia napiszą test z wybranego języka obcego nowożytnego:

 • 23 maja, godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty 2023 polski,
 • 24 maja, godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty 2023 matematyka,
 • 25 maja, godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty 2023 język obcy.

Egzaminy są obowiązkowe, nie można do nich nie podejść. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie da się ich nie zdać – nie ma wyznaczonego żadnego progu punktowego, który trzeba osiągnąć, aby uzyskać pozytywny rezultat. Warto się jednak przyłożyć i porządnie przygotować, ponieważ to m.in. od wyniki testów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Dla sporej części ósmoklasistów zdecydowanie największe wyzwanie stanowi egzamin z języka polskiego, ponieważ oprócz czytania ze zrozumieniem i pytań na znajomość lektur obowiązkowych, trzeba również napisać wypracowanie. W ubiegłych latach z powodu pandemii formuła została jednak nieco uproszczona – łatwiej będzie także w 2023 i 2024 roku. Uczniowie będą mieli do wyboru napisać opowiadanie lub rozprawkę na podany w arkuszu temat. I to właśnie ta druga forma pisemna budzi najwięcej emocji i stresu.

Rozprawka to dłuższa wypowiedź argumentacyjna, w której uczeń musi przedstawić swoje stanowisko (w formie tezy, czasem hipotezy) wobec jakiegoś zagadnienia lub problemu zawartego w temacie. W rozwinięciu natomiast musi swoją opinię (tezę/hipotezę) uzasadnić argumentami i podać do nich przykłady z lektur. Podczas ostatnich egzaminów uczniowie pisali w rozprawce o przyjaźni. Najczęściej odwoływali się więc do Małego Księcia, Kamieni na szaniec czy Harry’ego Pottera.

Egzamin ósmoklasisty 2023 temat rozprawki: Czy to jakimi jesteśmy ludźmi zależy od nas samych?

Temat opowiadania: Spotykasz postać literacką, z którą wspólnie dochodzicie do jakiegoś celu.

W ubiegłych latach na egzaminie z polskiego pojawiały się następujące lektury:

 • 2022: „Zemsta” Aleksandra Fredry;
 • 2021: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza;
 • 2020: „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza;
 • 2019: „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery.

Sprawdź: Lektury obowiązkowe – egzamin ósmoklasisty. Które utwory uczniowie muszą znać?

Jakie mogą być tematy na egzamin ósmoklasisty 2023? Przykładowe tematy rozprawek klasa 8

Tematy rozprawek na egzamin ósmoklasisty mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane, zawsze jednak dotyczą jednego konkretnego motywu. Może to być przyjaźń, miłość, władza, pomoc innym, podróż, ojczyzna czy patriotyzm. Kluczem do napisania dobrej rozprawki jest znajomość schematu (teza -> argument -> przykład z literatury) oraz dobre zapoznanie się z treścią poszczególnych lektur. Poniżej przygotowaliśmy propozycję na tematy na rozprawkę egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2023 tematy przykładowe – podobne mogą się zdarzyć na egzaminie:

 • Miłość to siła niszcząca czy budująca? Uzasadnij swoje zdanie, pisząc rozprawkę w oparciu o przykłady literackie. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Mieć czy być? Jaką postawę życiową chętniej wybiera człowiek? W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Kto przyjaciela znalazł, skarb znalazł. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy podane stwierdzenie jest słuszne. Uzasadnij swoje zdanie, pisząc rozprawkę w oparciu o przykłady literackie. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto nieść pomoc innym. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Wyprawa, wędrówka, tułaczka… – podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.
 • Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Zobacz: Jakie planety odwiedził Mały Książę? Kim byli ich mieszkańcy? Poznaj najważniejsze informacje!

Tematy egzamin ósmoklasisty 2023. Przykładowe rozprawki klasa 8

Aby dowiedzieć się, jak powinna wyglądać wzorcowa rozprawka na egzaminie ósmoklasisty, warto zajrzeć do informatorów CKE (dostępne pod tym linkiem) lub do dowolnego repetytorium przygotowującego do testów. Poniżej znajduje się przykładowy temat od CKE oraz jego realizacja.

Przykładowa rozprawka klasa 8 – temat: Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Przykładowa rozprawka – egzamin ósmoklasisty CKE:

Uważam, że w budowaniu relacji międzyludzkich nie może zabraknąć ani uczuć, ani rozsądku. Ważniejszą rzeczą jest jednak rozum, bo bez niego możemy być skazani na ponoszenie przykrych konsekwencji pochopnie podejmowanych decyzji. Swoje racje postaram się udowodnić odpowiednimi argumentami.

Sądzę, że w uczuciach często powinien być ważniejszy rozum niż serce. Kierowanie się tylko uczuciami może sprawić, że nie dostrzeżemy np. złych cech czyjegoś charakteru. Dobrym przykładem ilustrującym ten argument mogą być doświadczenia zdobyte przez Małego Księcia. Chłopiec na swojej planecie opiekował się różą, która była bardzo wymagająca i kapryśna. Mały Książę starał się spełnić jej wszystkie zachcianki, ponieważ bardzo mu na niej zależało. Z czasem jednak zobaczył, że róża nie do końca jest z nim szczera. Ciągle zmieniała zdanie, myślała tylko o sobie i to sprawiło, że Mały Książę w pewnym momencie poczuł się nieszczęśliwy i postanowił ją opuścić. Kierowanie się tylko uczuciami spowodowało, że chłopiec zostawił swój własny dom i udał się w podróż, by poznać prawdziwego przyjaciela. Gdyby od początku relacje Małego Księcia z różą opierały się nie tylko na uczuciach, ale też na rozsądku, być może wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Wystarczyłaby szczera rozmowa, w której chłopiec powiedziałby róży o tym, co go boli, a jestem przekonana, że wiążące ich więzi stałyby się mocniejsze – być może róża zmieniłaby się i zrozumiała, jakie popełnia błędy w relacji z chłopcem.

Warto zauważyć, że w literaturze nie brakuje przykładów potwierdzających stanowisko, że kierowanie się przede wszystkim uczuciami, może przynieść człowiekowi szczęście. Jeśli zawsze postępujemy tak, jak dyktuje nam serce, w końcu osiągniemy sukces i upragniony cel. Przykładem bohatera literackiego, którego losy potwierdzają moje słowa, jest Marek Winicjusz. Od samego początku był zauroczony Ligią, a z czasem bardzo mocno ją pokochał. W relacjach z nią nie myślał rozsądnie, zależało mu na tym, aby zdobyć upragnioną kobietę. Kiedy już udało mu się przekonać Ligię do siebie i sprawić, że go pokochała, był bardzo szczęśliwy. Rozsądek przydał mu się dopiero wtedy, kiedy okazało się, że jej życie jest zagrożone. Zaczął myśleć i planować, jak jej pomóc. Kierował się oczywiście też uczuciami, ale w trudnych momentach ważniejszy był dobrze przygotowany plan działania, a nie pochopne podejmowanie decyzji. Marek Winicjusz, mimo że był uczuciowy, potrafił też być rozsądny.

Kierowanie się uczuciami możemy też zaobserwować w lekturze pt. „Kamienie na szaniec”, choć w wielu sytuacjach bohaterom nie brakowało zdrowego rozsądku. Kiedy najlepszy przyjaciel Alka i Zośki został aresztowany, chłopcy bez wahania podjęli decyzję o tym, że odbiją go z rąk gestapo. Ponieważ wszyscy byli ze sobą bardzo zżyci i wspierali się nawzajem, decyzja ta była dla nich oczywista. Rozsądek był jednak pomocny wtedy, kiedy trzeba było dokładnie zaplanować całą akcję odbicia Rudego.

Podsumowując swoje rozważania, uważam, że uczucia wyznaczają kierunek naszych działań, są motorem, który je napędza. Jednak dopiero poparcie ich zdrowym rozsądkiem może przynieść oczekiwane efekty. Jeśli w relacjach z innymi ludźmi uczucia stają się ważne, wówczas decyzje powinny być dobrze przemyślane.

Sprawdź: Jak napisać rozprawkę – egzamin ósmoklasisty? Poznaj najważniejsze zasady pisania rozprawki. Kluczowy jest schemat

Egzamin ósmoklasisty polski 2023. Co to jest opowiadanie twórcze?

To dłuższa wypowiedź pisemna przedstawiająca jakąś historię dziejącą się w pewnym miejscu i czasie, wymaga obecności narratora, powinna zawierać również elementy opisu przyrody, charakterystyki bohaterów oraz dialogi. Warto również dodać punkt kulminacyjny lub zwrot akcji.

Rodzice i uczniowie pytają o temat rozprawki E8 2023

Jaki temat rozprawki na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych?

Temat rozprawki 2023 egzamin ósmoklasisty?

Rozprawka egzamin ósmoklasisty 2023: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych?

Egzamin ósmoklasisty 2023 polski temat rozprawki – jaki?

Rozprawka e8 2023: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych?

Co na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Rozprawka 2023 egzamin ósmoklasisty: Czy to jakimi jesteśmy ludźmi zależy od nas samych?”, a w arkuszu pojawił się fragment “Balladyny”.

Egzamin ósmoklasisty 2023 polski rozprawka?

Temat rozprawki egzamin ósmoklasisty 2023: Czy to jakimi jesteśmy ludźmi zależy od nas samych?”, a w arkuszu pojawił się fragment “Balladyny”.

Ile argumentów w rozprawce egzamin ósmoklasisty?

Minimum dwa argumenty, w tym jeden do lektury obowiązkowej.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Suknie Ślubne

Suknia ślubna

Suknia ślubna: wymarzona, wyśniona, albo wręcz przeciwnie – wielki znak zapytania. Podpowiadamy, jaki fason sukni ślubnej będzie najlepszy i na co zwrócić uwagę podczas przymiarek. Decyzja dotycząca wyboru sukni ślubnej jest jedną...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Ślub i wesele w niedzielę

Coraz częściej spotykam się wśród znajomych i nie tylko z przyjęciami weselnymi organizowanymi w niedzielę. Zaczęło mnie zastanawiać, czemu tak wzrosła ilość “niesobotnich” wesel i jakie są zalety oraz wady...

Czytaj dalej →
Toasty weselne

Toasty weselne

Witam czytelników ponownie. Jak pisałam we wcześniejszych postach, wesele mojej siostry zbliża się wielkimi krokami (przyszła sobota) i wczoraj zaczęłam zastanawiać się na toastami weselnymi. Co prawda toasty najczęściej wznoszą...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo