Dziecko na rowerze przepisy 2024. To musisz wiedzieć, jeśli twoje dziecko jest rowerzystą!

Na rowerze również można otrzymać mandat — i to jeszcze przed 18 rokiem życia. Dlatego nim twoje dziecko wyjedzie na przejażdżkę, sprawdź, czy zna kodeks rowerzysty dla dzieci. Dowiedz się, kiedy dziecko może samo jeździć na rowerze i czy niezbędna jest do tego karta rowerowa.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Każde dziecko między 10. a 18. rokiem życia może poruszać się samodzielnie rowerem po drogach publicznych pod warunkiem posiadania uprawnień (karty rowerowej).
  • Za brak karty rowerowej policja może wystawić mandat w wysokości 200 złotych, ale wyłącznie nieletniemu w wieku 17 lat, który podlega przepisom kodeksu wykroczeń.
  • Kartę rowerową zazwyczaj zdobywa się w szkole, gdzie odbywają się specjalne zajęcia, a później uczniowie mogą przystąpić do egzaminu.

Aktualne przepisy rowerowe 2024: co rower musi mieć?

Jaki jest koń — każdy widzi. To samo niby można powiedzieć o rowerze. Jednak w ostatnich latach elektronika zrobiła odrobinę zamieszania, a prawo próbuje za tym nadążyć.

Zatem rower to pojazd, którego szerokość jest węższa niż 90 cm i który jest poruszany siłą mięśni osoby prowadzącej z pomocą pedałów. Jednak uwaga, rowerem może być także pojazd posiadający silnik elektryczny — ważne jest to, że silnik ten załącza się poprzez poruszenie pedałów, a sam pojazd jest zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V.

Nie ma zatem znaczenia, czy ty rodzicu, czy twoje dziecko, poruszacie się na zwykłym rowerze czy elektrycznym — musicie stosować się do tych samych przepisów.

Co składa się na obowiązkowe wyposażenie roweru?

  • tylne światło pozycyjne barwy czerwonej
  • przednie światło pozycyjne barwy żółtej lub białej
  • tylne światło odblaskowe barwy czerwonej
  • dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy
  • co najmniej jeden sprawny hamulec

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje dziecko ma na pewno wszystkie powyższe gadżety z listy — koniecznie idź sprawdzić.

Od kiedy dziecko może samo jeździć rowerem — przepisy 2024

Każde dziecko, które skończyło 10 lat, może samodzielnie poruszać się rowerem i hulajnogą elektryczną po drogach publicznych oraz strefach ruchu.

Warunkiem jest jednak to, że musi posiadać kartę rowerową. Policja ma prawo kontrolować małoletnich i sprawdzać, czy dysponują odpowiednimi uprawnieniami.

Zatrzymując nieletniego za złamanie przepisów, policjant, jeśli uzna, że wykroczenie jest niewielkie, może pouczyć młodego kierowcę. Jeśli jednak sprowadził na kogoś zagrożenie, policjant sporządzi odpowiednią dokumentację, która trafi następnie do sądu rodzinnego.kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Dwa lata temu, po wprowadzeniu nowych przepisów w kodeksie ruchu drogowego, media obiegła budząca wiele emocji informacja, że policja może nałożyć na dziecko mandat w wysokości 1500 zł za jazdę rowerem bez wymaganego dokumentu.

Na szczęście nie jest to prawda. Nieporozumienie wynika z przepisu wprowadzonego w 2022 roku do kodeksu wykroczeń. Zgodnie z artykułem 94.:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, karę taką rzeczywiście można otrzymać, ale „w postępowaniu sądowym, a nie mandatowym”. Według taryfikatora policja może w takiej sytuacji nałożyć mandat w kwocie 200 złotych, czyli o 100 złotych więcej niż obowiązywało to przed 2022.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z prawem, mandaty dla dzieci nie mogą być wystawiane, ponieważ zwyczajnie nie podlegają one kodeksowi wykroczeń i jego przepisom. W praktyce zatem przepis jest stosowany wyłącznie w przypadku osób w wieku 17 lat. Jeśli zaś chodzi o młodsze dzieci i kartę rowerową, będzie martwym przepisem.

Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Art.  8.  [Wiek sprawcy] Kodeksu wykroczeń

Mimo to, rodzice niepełnoletnich dzieci, które często przemieszczają się na rowerze, muszą mieć świadomość aktualnych przepisów.

Zgodnie z prawem każda osoba między 10. a 18. rokiem życia, aby móc poruszać się swobodnie po drogach, powinna zdać egzamin na kartę rowerową.

Karta rowerowa nigdy nie zniknęła z obowiązujących przepisów. Jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu. […] Dokument taki świadczy o tym, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające mu bezpiecznie i rozsądnie uczestniczyć w ruchu drogowym.kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Obowiązek posiadania karty rowerowej funkcjonuje w Polsce od lat. Rodzice dziecka, które porusza się na rowerze bez uprawniającego go do tego dokumentu, muszą liczyć się z karą w razie kontroli policyjnej.

Rodzic i dzieci na rowerze — przepisy 2024

Zgodnie z obecnymi przepisami rodzicom grozi mandat za nieodpowiednie przewożenie malucha na rowerze.

Prawo o ruchu drogowym stanowi, że „dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę”.

Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, a dziecko będzie przewożone bez fotelika, kierujący rowerem może otrzymać karę w wysokości 50 złotych. Nie jest to zdecydowanie dotkliwa kara, zwłaszcza w kontekście niebezpieczeństwa, jakie grozi dziecku, jeśli jest nieodpowiednio przewożone. Mimo to, może ryzyko otrzymania takiego mandatu sprawia, że wiedza na temat fotelików jest powszechniejsza.

Karta rowerowa — przepisy dla dzieci 2024

Przepisy jasno mówią, że każde dziecko do momentu ukończenia 10. roku życia może jeździć na rowerze wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Po osiągnięciu 10 lat może poruszać się rowerem po drogach samodzielnie, ale pod warunkiem, że wcześniej uzyska odpowiednie uprawnienia, tj. zda egzamin i otrzyma kartę rowerową. Bez żadnych dodatkowych dokumentów mogą się poruszać na rowerze osoby powyżej 18. roku życia.

Najczęściej dzieci zdobywają ten dokument w szkole, gdzie organizowane są najpierw specjalne zajęcia z wiedzy teoretycznej, a następnie przeprowadza się egzamin, złożony — podobnie jak egzamin na prawo jazdy — z części teoretycznej i praktycznej. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie udało się wyrobić karty w szkole, zawsze można to zrobić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dokument wydawany jest bezpłatnie.

Rodzice pytają o dziecko na rowerze — przepisy 2024

Czy dziecko musi mieć kartę rowerową?

Tak, każde dziecko między 10. a 18. rokiem życia, które chce samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych, powinno mieć odpowiednie uprawnienia w postaci karty rowerowej.

Czy za brak karty rowerowej grozi 1500 zł mandatu?

Nie, nie jest to prawda. Może za to grozić co najwyżej 200 złotych, ale i tak na dziecko bez karty rowerowej policja nie może nałożyć mandatu, jeśli ma ono mniej niż 17 lat. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności podlegają wyłącznie osoby po ukończeniu 17. roku życia.

Od ilu lat dziecko może samo jeździć rowerem?

Dziecko może jeździć samodzielnie na rowerze od 10 roku życia, musi jednak posiadać kartę rowerową. Wcześniej zawsze musi być pod opieką rodzica lub starszego, pełnoletniego opiekuna.

Czy jazda z dzieckiem na rowerze po chodniku jest dozwolona?

Jazda po chodniku dla pieszych jest generalnie zabroniona, jednak korzystanie przez rowerzystę z chodnika jest dozwolone kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 10, jeśli samodzielnie kieruje ono rowerem. Jeśli jednak dziecko jedzie w foteliku lub w przyczepce, zobowiązani jesteśmy do korzystania z ulicy lub ścieżki rowerowej.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo