Kto nie odliczy ulgi prorodzinnej za 2019 r.? UWAGA! Jest limit dochodów!

Rodzice i opiekunowie dzieci do lat 18 oraz uczących się dzieci do lat 25 mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jednak nie wszyscy! Komu nie przysługuje ulga na dziecko za 2019 r. i dlaczego? Jaki jest limit dochodów?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Ulga na dziecko przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci do lat 18.
 • Otrzymają ją również rodzice i opiekunowie dzieci, które kontynuują naukę i nie ukończyły jeszcze 25 lat.
 • Rodzice jedynaków, którzy rozliczają się wspólnie nie mogą zarabiać więcej niż 112 000 zł.
 • Rodzice jedynaków, którzy rozliczają się oddzielnie nie mogą zarabiać więcej niż 56 000 zł.
 • Limit dochodowy nie dotyczy rodziców więcej niż jednego dziecka.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko oraz jej wysokość, zależy od kilku czynników wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą one następujących kwestii;

 1. tego, czy rodzic lub opiekun prawny pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dochodów rodziny, które nie mogę przekroczyć 112 000 zł w przypadku całej rodziny lub 56 000 zł, gdy małżonkowie rozliczają się oddzielnie lub samotnie wychowują dziecko
 3. liczby wychowywanych dzieci;
 4. tego, czy rodzic lub opiekun prawny odprowadza składki do ZUS-u i w jakiej wysokości.

Jednak, co najważniejsze, według ustawy, rodzic musi też aktywnie wychowywać dziecko, by otrzymywać ulgę prorodzinną. Jest to szczegółowo opisane w art. 27 dokumentu.

Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27 b, podatnik ma prawo odliczyć obliczoną zgodnie z ust. 2 kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga prorodzinna przysługuje na:

 • dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • uczące się dziecko, które nie ukończyło 25 lat, a jego zsumowane dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają 3 089 zł .
 • niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

Ulga prorodzinna zależy od tego, kto zajmuje się dzieckiem

Oznacza to, że nawet jeśli oboje rodzice mają prawa rodzicielskie, ale tylko jedno z nich zajmuję się dzieckiem, wtedy ulga na dziecko przysługuje tej osobie. Poprzez wychowanie rozumiane jest: zapewnienie dziecku bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem i zapewnianie mu wszelkich warunków do rozwoju.

Krajowa Informacja Skarbowa w wyjaśnieniu przytoczonym przez gazetaprawna.pl sprawę wyjaśnia tak: „Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka. Zatem, jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic”

Sprawdź:

Ulga prorodzinna a próg dochodowy

Posiadanie praw rodzicielskich i sprawowanie opieki nad dzieckiem to wciąż nie wszystko. Z ulgi prorodzinnej 2020 nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku ulgi na dziecko obowiązuje też limit dochodów:

 • rodzice jednego dziecka, którzy wychowują je samotnie nie mogą rocznie zarabiać więcej niż 112 000 zł/rok;
 • rodzice jednego dziecka, którzy wychowują je wspólnie i wspólnie się rozliczają nie mogą łącznie zarabiać więcej niż 112 000 zł/rok;
 • rodzice jednego dziecka, którzy wychowują je wspólnie, ale oddzielnie się rozliczają nie mogą łącznie zarabiać więcej niż 56 000 zł/rok;
 • rodzice więcej niż jednego dziecka otrzymają ulgę niezależnie od swoich dochodów.

Pytanie o prawo do ulgi na dziecko za 2019 rok zadają też osoby zatrudnione na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Od obydwu umów odprowadzane są podatki, więc osobom, które je posiadają przysługuje ulga prorodzinna. Ulga podatkowa na dziecko przysługuje również wtedy, gdy rodzic uzyskuje dochody z pracy na etacie czy emerytury, opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

W art.27 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych, możemy sprawdzić, jakiej wysokości ulga na dziecko 2020 nam przysługuje. Jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Przy jednym dziecku jest to kwota 92,67 zł/miesiąc (rocznie 1112,04 zł), przy dwójce – dwukrotność tej sumy. Za trzecie dziecko dostaniemy więcej, bo 166,67 zł/miesięcznie (2000,04 zł rocznie). Na czwarte i kolejne dzieci ustawodawca przewidział ulgę w kwocie 225 zł/miesięcznie na każde dziecko (2700 zł rocznie).

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kiedy zwrot podatku za 2019 r.?

Podstawą do zwrotu podatku i wypłacenia kwoty wynikającej z ulgi na dziecko jest złożenie rozliczenia PIT za 2019 r. Od tego, jak szybko to zrobisz zależy, kiedy otrzymasz zwrot. Ważny jest też sposób, w jaki złożysz deklarację:

 • w przypadku wysłania PIT przez internet (e-deklaracje), pieniądze otrzymasz w terminie 45 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji;
 • jeśli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 01.01-15.02.2020, pieniądze otrzymasz nie później niż 1 kwietnia 2020;
 • jeśli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02-30.04.2020, pieniądze otrzymasz w ciągu 3 miesięcy licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji;
 • w przypadku, gdy złożysz zeznanie korygujące deklarację PIT, termin zwrotu podatku wynikającego z korekty to nie dłużej niż 2 miesiące, ale też nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT .

Sprawdź:

Źródła:
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Atrakcje weselne

Prezenty dla gości weselnych

Coraz częściej Państwo Młodzi chcąc podziękować swoim gościom za przybycie na wesele i za dobrą zabawę ofiarowują im małe upominki. Jakie upominki dla gości weselnych? Prezentami dla gości zwykle są...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general