500+ ZMIANY od 2017 na pierwsze dziecko

W 2017 roku czekają nas zmiany w programie 500+. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już projekt, który ma doprecyzować obecne przepisy i tym samym ograniczyć pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko przez rodziny, które w rzeczywistości są do tego nieuprawnione.Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała uszczelnienie w 2017 r. programu 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko. Czego dokładnie będą dotyczyć zmiany i kto odczuje je najbardziej? Jakie konkretnie zmiany czekają nas w sierpniu 2017? Jak dostać 500 zł na pierwsze dziecko po tych zmianach?

Do tej pory 500+ na pierwsze dziecko przysługiwało rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekraczał 800 zł lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. W 2017 roku kryterium dochodowe się nie zmieni, ale… urzędnicy będą dokładniej sprawdzać, czy świadczenie naprawdę się nam należy.

500+ na pierwsze dziecko - ZMIANY

500+ na pierwsze dziecko samotnych rodziców

Deklaracja o samotnym wychowywaniu dziecka już nie wystarczy. O świadczenie będą mogli ubiegać się jedynie ci rodzice, którzy wystąpią do sądu o alimenty. Zwolnieniem ze spełnienia tego warunku mają być trzy sytuacje: śmierć jednego z rodziców, nieustalone ojcostwo oraz oddalenie powództwa o alimenty. Zmiana ta celuje w rodziców, którzy żyją w konkubinacie/nieformalnych związkach, a w urzędzie wskazują, że samotnie wychowują dziecko. Według Ministerstwa jest to najczęściej naruszana zasada programu 500+, który funkcjonuje już od roku.

Jeżeli rodzic nie złożył do sądu wniosku o alimenty, to jego podanie o 500+ zostanie automatycznie odrzucone.Upływ dwunastu miesięcy sprawił, że czas na podsumowania, wnioski i korekty.

Elżbieta Rafalska w programie „Jeden na jednego” na antenie TVN24 oznajmiła, że najważniejsze elementy programu nie będą zmieniane. Chodzi tylko o uszczelnienie programu oraz zmiany w przepisach, które do tej pory powodowały trudności z interpretacją.


Sprawdź:
Komu należy się dodatkowy 1000 zł kosiniakowego?

Celowa utrata dochodu

Urzędnicy będą sprawdzać ciągłość umów osób ubiegających się o 500+ na pierwsze dziecko. Jeśli okaże się, że umowa pracownika została rozwiązana, a następnie znów podpisana z tym samym pracodawcą, ale z niższym wynagrodzeniem, taki rodzic będzie miał prawo do pobierania świadczenia dopiero po trzech miesiącach. Ma to zapobiegać sytuacjom umyślnego obniżania wynagrodzenia, by spełnić warunek dochodowy programu 500+.

Program 500 PLUS na pierwsze dziecko dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem lub na podstawie karty podatkowej, przy składaniu wniosku o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko jedynie deklarowali swój dochód. Urzędnicy zaś nie mogli sprawdzić, czy jest on zgodny z rzeczywistością. Po zmianach w 2017 r. rodzic prowadzący działalność gospodarczą będzie zobowiązany do ujawnienia swoich dochodów.Resort MRPiPS będzie sprawdzał nie tylko dochód, który bardzo często zaniżany jest poprzez generowanie kosztów. Zdaniem urzędników, jeżeli w firmie jest przychód, to musi być także dochód. Co to dokładnie oznacza? W jaki sposób będzie weryfikowany realny dochód osoby samozatrudnionej? O tych szczegółach pani minister Elżbieta Rafalska jeszcze nie poinformowała.

Termin składania wniosków o 500+ w 2017 r.

Okres rozliczeniowy 500+ trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. W celu uzyskania świadczenia w październiku, należy złożyć wniosek do końca sierpnia 2017.
Dokumenty wnioskujące o przyznanie świadczenia co roku składają również te rodziny, które już przystąpiły do programu.


Pobierz: Wniosek o 500+ >>


Osoby, którym zależy, by otrzymać świadczenie 500+ w październiku, muszą złożyć wniosek do 31 sierpnia 2017 r. Po przekroczeniu tego terminu dostaną zasiłek później.

Złożenie wniosku we wrześniu przesunie wypłatę z programu na listopad. Nie będzie możliwe także uzyskania wyrównania za poprzedni okres (w typ przypadku październik).

Wnioski należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można to także zrobić online.
Jeśli wniosek wpłynie do gminy we wrześniu, urząd będzie miał czas na wypłatę 500+ do końca listopada. Gdy złożymy go w październiku, świadczenie otrzymamy do końca grudnia, w listopadzie – do końca stycznia 2018 roku.

Zmiany zapowiadane przez minister Rafalską mają wejść w życie od sierpnia 2017 roku.

Co myślicie o zmianach, które planuje wprowadzić ministerstwo? To dobrze, że uszczelniają program 500+ i dają wszystkim równe, uczciwe szanse na uzyskanie dodatkowych środków do życia?

Swoje propozycje zmian do programu przedstawiła także opozycyjna partia Platforma Obywatelska. Najważniejsze zmiany, które powinny zostać wprowadzone w programie 500+ według PO to:

  • Przyznawanie świadczenia każdemu dziecku, nawet pierwszemu;
  • Przyznawanie świadczenia tylko osobom pracującym.

Propozycje zostały odrzucone przez ministerstwo. Według minister Rafalskiej koszt rozszerzenia programu na pierwsze dziecko kosztowałby nasz kraj około 45 miliardów złotych, co byłoby tragiczne w skutkach dla naszego budżetu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie widzi także powodu dla którego miałoby dyskryminować osoby niezatrudnione.