Rozliczenie PIT 2019 czeka nas już za kilka tygodni. Do kiedy należy złożyć PIT? Przez internet czy lepiej osobiście w urzędzie? Sprawdźcie, by jak najszybciej otrzymać zwrot podatku i skorzystać z ulgi na dziecko za 2018 rok!

Mama walczy z rozliczeniem PIT

Oczywiście rozliczenie PIT można odkładać i odkładać. Do kiedy? Aż do 30 kwietnia 2019! Jak pokazuje praktyka to się jednak zupełnie nie opłaca: im później wyślesz PIT przez internet, pocztą lub złożysz go w okienku w urzędzie, tym później otrzymasz zwrot podatku. I o ile pierwsze zwroty za rozliczenia podatków wypłacane są niemal od ręki, o tyle przy PITach złożonych w kwietniu na zwrot możesz czekać nawet 3 miesiące! Tymczasem wypełnienie deklaracji PIT jest nieuchronne, więc im szybciej, tym lepiej.

Każdy ma swój PIT, z którym musi się zmierzyć. Mój to PIT-37. Chociaż ostateczny termin składania zeznania to 30 kwietnia 2019 r., tym razem wypełnianie zeznania zaczynam wcześniej, ponieważ przysługuje nam ulga prorodzinna. Za cały 2018 rok! Nie tak jak poprzednio za jeden miesiąc.

Z wypełnianiem PIT-37 w aplikacji radzę sobie całkiem nieźle. Moje dochody to głównie zasiłek macierzyński, więc wpisuję je w komórkę „dochody z innych źródeł”. Nic trudnego. Ale w końcu docieram do załącznika PIT/O, w którym oblicza się wysokość ulgi na dziecko. I tu zaczynają się schody…

Ulga podatkowa na dziecko za 2018 r.

Na początku jest nieźle. Zaglądam do broszury Ministerstwa Finansów, żeby sprawdzić aktualne dane. Mamy z mężem jedno dziecko, nasz roczny dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza kwoty 112 000 zł – niestety 🙁 Mamy więc prawo do odliczenia na dziecko. W przypadku małżonków rozliczających się oddzielnie dochód nie może przekroczyć 56 000 zł.

Z tytułu ulgi prorodzinnej w 2017 r. powinniśmy otrzymać po 92,67 zł za każdy miesiąc przy jednym dziecku. Za cały rok wychodzi: 1112,04 zł. 

Całkiem nieźle. A gdybyśmy mieli więcej dzieci? Przy dwojgu pociech odliczenie na dziecko wynosi 2 x 92,67 zł za miesiąc. Za trzecią dostalibyśmy już 166,67 zł (do 2000,04 zł za rok), a za czwartą i każdą kolejną po 225,00 zł (do 2700,00 zł w skali roku). Nawet jeśli nasze dochody byłyby wyższe niż wymienione 112 000 zł. Hmm, może po przekroczeniu limitu zastanowimy się z mężem nad powiększeniem rodziny…

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Na razie możemy tylko podzielić się kwotą odliczoną od podatku: po równo albo w takich proporcjach, jak między sobą uzgodnimy. Gdybyśmy wypełniając rozliczenie PIT za 2018 r. nie mogli dojść do porozumienia w tej kwestii, działałaby zasada podziału ulgi na dziecko według liczonego w dniach okresu „wykonywania władzy rodzicielskiej”. Ale nie będziemy się przecież kłócić o pieniądze.

Rozliczenie PIT 2018 w teorii

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej za 2018 r.?

 1. Z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.
 2. Składający zeznanie na formularzu PIT-36 lub PIT-37.
 3. Wykonujący władzę rodzicielską, będący opiekunem prawnym, o ile dziecko z nim mieszkało, lub będący rodziną zastępczą na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.
 4. Rodzic dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (nawet starszego niż 18 lat).
 5. Rodzic pełnoletniego dziecka do 25 roku życia, które nadal się uczy (również za granicą), i które nie uzyskało dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości 3089 zł. Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat, wymieniony limit dochodów nie obowiązuje. Tutaj cenna uwaga: do okresu nauki wlicza się również wakacje.
 6. Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące jedno dziecko, z dochodem do 112 000 zł rocznie.
 7. Osoby, które wychowują jedno dziecko i nie żyją w związku małżeńskim, z dochodem nieprzekraczającym 56 000 zł.
 8. Osoby, które wychowują dwoje lub więcej dzieci (w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe).

Niektóre punkty uprawniające do tak upragnionej przez rodziców ulgi na dziecko wydają mi się mało sprawiedliwe, ale cóż – jestem tylko podatkowym laikiem.

Kto nie ma prawa do odliczenia na dziecko za 2018 r.?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Z ulgi na dziecko nie skorzystają również rodzice dzieci, które prowadzą działalność opodatkowaną takimi stawkami.

Jeżeli jednak rodzic uzyskuje dochody z pracy na etacie czy emerytury, opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową, to w składanych wtedy zeznaniach PIT za 2018 r. przysługuje mu ulga podatkowa na dziecko.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci za 2018 r.

Od kilku lat można skorzystać ze zwrotu kwoty niewykorzystanej ulgi. Jak mam sprawdzić, czy coś nam się z mężem należy z tego tytułu? I ewentualnie, ile?

To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach z niskimi dochodami. Jeśli podatek, który musimy zapłacić za 2018 r., byłby niższy niż kwota należnej nam ulgi prorodzinnej, mamy prawo ubiegać się z mężem o zwrot różnicy tych kwot. Zwracana kwota nie może jednak przekroczyć sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przykładowo: gdybyśmy odliczyli razem od podatku jedynie 800 zł, moglibyśmy ubiegać się o zwrot 312,04 zł (bo za cały rok wychowywania dziecka należy nam się 1112,04 zł). Zakładając, że kwota ta jest niższa niż suma zapłaconych przez nas składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wysokość ulgi na dziecko w 2017 r. a 500+

Jest i dobra wiadomość dla tych, którzy otrzymują świadczenie 500+: jest ono zwolnione od podatku. Nie trzeba więc sobie nim zawracać głowy, wypełniając roczne zeznanie. Tym samym nie wpływa ono na obliczenia wysokości należnej nam ulgi prorodzinnej za 2018 r. oraz kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi.

Lista świadczeń, które są zwolnione od podatku jest znacznie dłuższa i obejmuje m.in.:

 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie, czyli 1000 zł przyznawane przez rok osobom nieuprawnionym do pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński z KRUS,
 • jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy „Za życiem”,
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego,
 • zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jak rozliczać ulgę podatkową na dziecko za 2018 r.?

Wypełniam załącznik PIT/O:

 1. W pozycji nr 40 w części C podaję liczbę dzieci, w moim przypadku jedno.
 2. W części E: PESEL dziecka lub jego dane osobowe tj. datę urodzenia oraz imię i nazwisko.
 3. Zaznaczam okres, za który mi lub mężowi przysługuje odliczenie na dziecko. Nasz syn urodził się w grudniu, więc rok temu zaznaczałam tylko ostatni miesiąc. Teraz jest to cały rok.
 4. W komórce 7 wpisuję całkowitą kwotę przysługującej mi ulgi, czyli 1112,04 zł.

Osoby, którym przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci za 2018 r., wracają do części H formularza PIT-37:

 1. W pozycjach 130 i 131 wpisujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Pozycje 132 i 133 to różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu (podatnik odejmuje kwotę z komórki 41 tego załącznika od sumy kwot z komórki 7 części E załącznika PIT/O, małżonek odejmuje kwotę z komórki 42 tego załącznika od sumy kwot z komórki 8 części E załącznika PIT/O).
 3. Przysługująca kwota zwrotu to pole 134. Tu wpisujemy sumę kwot z pozycji 132 i 133, pamiętając, że nie może ona przekraczać sumy z komórek 130 i 131.
 4. W komórce 135 dodajemy kwotę zwrotu ulgi na dzieci i kwotę nadpłaconego podatku. Jeśli jednak to my musimy dopłacić podatek, jego kwota zostanie zmniejszona przez zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Okazuje się, że wyliczanie ulgi podatkowej na dziecko wcale nie jest takie trudne. Zwłaszcza, gdy wprowadza się dane do formularza elektronicznego. Prawie wszystko liczy się samo. Potem wystarczy wysłać rozliczenie PIT online.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej a prawo do świadczeń rodzinnych

Nie ma nic za darmo. W rozliczeniu PIT muszą być przecież jakieś haczyki – i są. Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej jest brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu rodziny, kiedy ubiegamy się o świadczenia rodzinne, w tym o 500+ na pierwsze dziecko. Lepiej więc najpierw skalkulować, co nam się bardziej opłaca – może się okazać, że nie będzie to zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.

Specjaliści z biura rachunkowego IMA TAX radzą:

 • Przy rozliczeniu PIT 2019 warto skorzystać z aktywnych formularzy przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, dostępnych tutaj >>,
 • Posiadając wysokość przychodu za rok ubiegły można wypełniony formularz PIT wysłać przez internet, dzięki czemu zaoszczędzimy czas nie stojąc w kolejce na poczcie,
 • Przed przystąpieniem do rozliczenia podatku za 2018 r. należy sprawdzić czy i za jaki okres przysługuje ulga prorodzinna.
 • W razie trudności warto skorzystać z pomocy fachowca w tej dziedzinie.

Kosiniakowe a PIT

Zastanawiasz się czy z kosiniakowego trzeba się rozliczać? Czy kosiniakowe rozlicza się w PIT?
Kosiniakowe to zasiłek dla mam, które nie podlegają zasiłkowi macierzyńskiemu. Podobnie jak inne zasiłki nie podlega on opodatkowaniu, a to oznacza, że nie trzeba go wykazywać w PITcie za 2018 rok.

Kosiniakowe jest zwolnione od podatku. Nie, nie musisz wykazywać kosiniakowego w PIT. Nie musisz także płacić od niego podatku.

Warto jednak pamiętać, że kosiniakowe wlicza się do dochodu branego pod uwagę w przypadku innych świadczeń. Za sprawą kosiniakowego można na przykład stracić prawo do stypendium.

Zwrot podatku za urlop macierzyński

W przypadku urlopu macierzyńskiego płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy jest ZUS. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wysłać PIT-11A wraz z dokładnymi informacjami na temat wysokości pobranych i wysłanych do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz o wysokości otrzymanego samego zasiłku. Dane te należy wpisać w polu „dochody z innych źródeł” (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Rozliczenia urlopu macierzyńskiego należy dokonać na druku PIT-37. Jeśli w danym roku podatkowym mama miała zarówno przychody ze stosunku pracy, jak również z urlopu macierzyńskiego, to także musi skorzystać z formularza PIT-37.