Świadczenie postojowe 2022. To już ostatnie chwile na złożenie wniosku! Później 2080 zł przepada

16 sierpnia upływa ostateczny termin składania wniosków o świadczenie postojowe. Środki wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły negatywne konsekwencje pandemii oraz związanej z nią obostrzeń. Niestety niedopilnowanie terminy oznacza utratę pieniędzy. Gdzie i jak można złożyć wniosek?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Zgodnie z ustawą wnioski o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zniesienia w Polsce stanu epidemii.
  • Stan epidemii nie obowiązuje od 16 maja 2022, w związku z czym ostatni dzień składania wniosków to 16 sierpnia.
  • O świadczenie postojowe mogą się ubiegać przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Chodzi o rekompensatę negatywnych skutków pandemii SARS-CoV-2.

Komu przysługuje wypłata świadczenia postojowego?

Gospodarcze skutki SARS-CoV-2 odbiły się negatywnie na większości z nas. Z powodu licznych obostrzeń i zakazów wiele przedsiębiorstw było zmuszonych do zawieszenia działalności, inni z powodu ograniczeń stracili pracę lub przynajmniej część dochodów. W ramach walki ze wspomnianymi szkodliwymi efektami pandemii rząd wprowadził tzw. Tarczę Antykryzysową w celu wsparcia polskich firm w najgorszym okresie. Z państwowej pomocy można było skorzystać, ubiegając się o świadczenie postojowe.

Zgodnie z przepisami specjalnej ustawy świadczenie postojowe przysługuje:

  • przedsiębiorcom, którzy utracili przychody wskutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,
  • osobom, które wykonują umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), a umowa ta nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji wskutek epidemii.

Celem świadczenia jest chociaż częściowe zrekompensowanie przychodów, które dana osoba straciła ze względu na to, że jej branża musiała ograniczyć działalność. Można było się o nie ubiegać trzykrotnie. Maksymalnie można było otrzymać wypłatę w wysokości nawet 2080 zł.

Świadczenie postojowe przysługuje zwykle w wysokości 2080 zł, czyli 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS

Sprawdź: 300 plus – kiedy wypłaty? Rodzice muszą pilnować ważnego terminu, inaczej nie dostaną środków na czas

Upływa termin składania wniosków o świadczenie postojowe

Aby móc otrzymać od ZUS świadczenie postojowe, należy skierować do tej instytucji odpowiedni wniosek. Trzeba jednak ściśle przestrzegać terminów. Na dopełnienie formalności i złożenie dokumentu są trzy miesiące od momentu, kiedy został zniesiony stan epidemii. Zgodnie z rozporządzeniami nie obowiązuje on w Polsce już od 16 maja 2022, co oznacza, że czas na składanie wniosków o świadczenie postojowe upływa ostatecznie 16 sierpnia. Po tej dacie pieniądze przepadają.

16 sierpnia to termin dotyczący wniosków o sygnaturach: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Co ważne, w przypadku osób wykonujących umowy cywilno-prawnych wniosek powinien złożyć zleceniodawca lub zamawiający (jeśli odmówi, można to zrobić również samodzielnie). Konieczne jest jednak dostarczenie mu stosownego oświadczenia, że nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i zawierającego informację o kwocie przychodów z innych umów. Do wniosku należy również dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Zobacz: Jak zrealizować bon turystyczny? Środki wkrótce stracą ważność!

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Tak jak już wyżej wspomniano, ostatni dzień na składanie wniosków to wtorek 16 sierpnia. Później przysługujące środki przepadną. Dobra wiadomość dla zapominalskich jest taka, że wciąż można to zrobić przez internet.

Wnioski można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem PUE ZUS lub poprzez specjalną stronę rządową gov.pl, pod tym linkiem.

Jak podkreślają urzędnicy ZUS, “od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis”. W związku z tym do wniosku trzeba dołączyć także:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD); jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo