Kolejne zmiany w urlopach 2022! Rodzice otrzymają 5 dni opieki na dziecko?

2022 rok przyniesie kilka zmian w urlopach dla rodziców. Wszystko za sprawą specjalnej dyrektywy work-life balance przyjętej przez Parlament Europejski. Celem dokumentu ma być wsparcie rodzin w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Dlatego też zawarto w nim kilka nowych rozwiązań korzystnych z punktu widzenia rodziców – jednym z nich jest 5 dni opieki na dziecko. Czego dotyczy zmiana?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Parlament Europejski przyjął w 2019 dyrektywę "work-life balance", która ma na celu wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci i w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.
  • Jednym z przyjętych rozwiązań jest 5-dniowy urlop opiekuńczy, który przysługiwałby rodzicom dziecka do 14. roku życia.
  • Polska ma przyjąć przepisy zawarte w dyrektywie do sierpnia 2022.

Urlop opiekuńczy 2022: 5 dni opieki na dziecko

Dyrektywa work-life balance została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku. Jej zapisy mają być odpowiedzią na rosnące tempo życia, przez które coraz trudniej jest godzić obowiązki zawodowe z domowymi. Nowe przepisy mają zapewnić rodzicom większą stabilność, wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez zagwarantowanie im dodatkowej elastyczności urlopowej.

Jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych w tym dokumencie jest wydłużenie urlopu opiekuńczego do 5 dni. Aktualnie kwestię tę w polskim prawie reguluje kodeks pracy. Jak wynika z artykułu 188., osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę przysługują 2 dni (lub 16 godzin) wolnego w roku z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do 14 lat.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Art. 188. § 1. 

Zapisy unijnego dokumentu są zatem bardziej korzystne niż dotychczas obowiązujące w naszym kraju przepisy. Od momentu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie, rodzice zyskają aż 3 dodatkowe dni wolnego z tytuły opieki nad dzieckiem. Co więcej, urlop opiekuńczy będzie przysługiwał również pozostałym krewnym zamieszkującym to samo gospodarstwo domowe (dziadkom, macochom, ojczymom etc.).

Sprawdź: Urlop tacierzyński 2022. Czy nowy rok przyniesie zmiany? Sprawdź aktualne zasady!

Zmiany w urlopach 2022

Oprócz zasadniczej zmiany w kwestii urlopu opiekuńczego, unijna dyrektywa wpłynie także na przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy zakładają, że ma on od teraz przysługiwać po równo (po 4 miesiące) zarówno matce, jak i ojcu, bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. Jak wynika z danych, dotychczas była to często wykorzystywana przez rodziców możliwość (najczęściej ojciec przenosił swoją część urlopu rodzicielskiego na matkę dziecka).

Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie kształt będą miały nowe przepisy. Pewne jest natomiast, że Polska ma czas do sierpnia 2022, aby przystosować nasze prawo do unijnych zapisów.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Karmienie piersią

Karmienie piersią: co wolno, a czego nie?

Czego nie można podczas karmienia piersią? Czy można farbować włosy karmiąc piersią? Czy istnieje jakiś związek pomiędzy malowaniem paznokci a karmieniem piersią? A może karmiąc niemowlę nie można pić kawy...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general