Rekrutacja do przedszkola 2023/2024. Co trzeba przygotować i jakie kryteria bierze się pod uwagę?

Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 wystartuje na terenie większości gmin w pierwszych dniach marca. Nadszedł zatem czas, aby rodzice obecnych i przyszłych przedszkolaków zorientowali się, jakie formalności muszą zostać spełnione dla zapewnienia dziecku miejsca w upatrzonej placówce. Jak przebiega cały proces? Jakie dokumenty do przedszkola są niezbędne? Kiedy pojawią się wyniki rekrutacji do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Proces rekrutacyjny do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przebiega w każdej gminie nieco inaczej. Różnice będą dotyczyły przede wszystkim konkretnych terminów, warto więc zawczasu zweryfikować je na stronach internetowych gminy bądź miasta. W większych ośrodkach rekrutację przeprowadza się elektronicznie, co wpływa na uproszczenie procedury.

Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola mają obowiązek złożyć deklarację kontynuowania edukacji w kolejnym roku. Jeśli tego nie zrobią, ich pociecha będzie musiała wziąć udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. 

Każde przedszkole państwowe zobowiązane jest brać pod uwagę pięć ustawowo przyjętych czynników, mających decydujący wpływ na kształt listy rankingowej. Wspomniane kryteria przyjęcia do przedszkola to:

  • pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej,
  • posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
  • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej przez rodzica albo rodzeństwo dziecka,
  • wychowywanie dziecka tylko przez jednego rodzica,
  • przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Kryteria ustawowe wyglądają tak samo w całym kraju, są także identycznie punktowane; łączna liczba punktów wynosi w ich wypadku 260. Poszczególne gminy mają też prawo wprowadzania kryteriów dodatkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Będzie im towarzyszyła punktacja ustalana przez dany samorząd. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje natomiast nigdy kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023 rozpoczyna się w wielu miastach na początku marca, chociaż niektóre gminy zaczynają przyjmować wnioski już w drugiej połowie lutego. Z tego powodu rodzice najmłodszych dzieci powinni trzymać rękę na pulsie, śledząc lokalne rozporządzenia w tym zakresie.  

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023/2024

W razie braku rekrutacji online, wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie trzeba pobrać bezpośrednio w interesującej nas placówce, po wypełnieniu zaś dostarczyć tam z powrotem w wymaganym terminie. Rejestracja elektroniczna nieco upraszcza ten proces: wypełniamy wniosek za pośrednictwem specjalnej platformy, zamieszczając w nim listę przedszkoli, które nas interesują. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kolejność – na pierwszym miejscu umieszczamy placówkę, na której zależy nam najmocniej. Uzupełniony wniosek drukujemy i zanosimy do przedszkola pierwszego wyboru.

Dokumenty do rekrutacji do przedszkola 2023/2024

Do wypełnionego wniosku powinniśmy dołączyć w razie potrzeby inne wymagane dokumenty. Chodzi tu o:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (napisane przez rodzica samodzielnie),
  • orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli problem obniżonej sprawności dotyczy samego dziecka bądź któregokolwiek członka najbliższej rodziny),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego w sprawie rozwodu/separacji rodziców albo akt zgonu rodzica, wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

Wyniki rekrutacji do przedszkoli 2023

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do przedszkola następuje zazwyczaj w maju, ale dokładną datę każda gmina ustala samodzielnie. Lista może być wywieszona w budynku placówki albo udostępniona za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Jeśli znajdziemy na niej swojego malucha, powinniśmy pamiętać o wykonaniu kolejnych kroków: potwierdzeniu naszego zgłoszenia oraz ewentualnym skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyjęcia.

Co jednak zrobić, jeśli rekrutacja do przedszkola 2022 okaże się dla nas niekorzystna? Przede wszystkim mamy możliwość uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się zapewne w takiej samej formie, jak ta podstawowa. Istnieje także opcja złożenia odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w przedszkolu pierwszego wyboru. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola 2022/2023

Aby potwierdzić nasze zainteresowanie umieszczeniem dziecka w danym przedszkolu, należy stawić się w placówce osobiście. Będziemy mieć na to kilka dni (ale raczej nie więcej niż tydzień) po ogłoszeniu decyzji komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola 2023

Jeśli nasze dziecko ukończyło 3. rok życia, to sama gmina ma obowiązek wskazać przedszkole, które będzie mogło je przyjąć. Odbywa się to w ramach rekrutacji uzupełniającej, przeważnie na przełomie maja i czerwca. Niektóre placówki takiej dodatkowej rekrutacji jednak nie przewidują, powinniśmy więc śledzić temat na bieżąco.

Rodzice pytają, jak wygląda rekrutacja do przedszkola 2023/2024

Kiedy są zapisy do przedszkola 2023/2024?

Nie istnieje jeden, odgórnie narzucony termin; każda gmina samodzielnie układa harmonogram rekrutacji do przedszkoli działających na jej terenie. Ogólnie można powiedzieć, że składanie wniosków następuje od początku marca, zaś ogłoszenie wyników pierwszego naboru – na przełomie kwietnia i maja.

Od jakiego wieku do przedszkola 2023?

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci sześcioletnich (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odroczenia go, maksymalnie o dwa lata). Do przedszkola mogą pójść także dzieci młodsze, w wieku od 3 do 5 lat. Prawo dopuszcza ponadto przyjęcie do placówki dziecka 2,5-letniego, choć gmina nie ma obowiązku zapewnienia mu miejsca. 

Czy przedszkole sprawdza zatrudnienie rodziców 2023?

Nie, władze przedszkola nie są uprawnione do zbierania i przechowywania takich danych. Jedyny wyjątek stanowi okoliczność, gdy informacja o zatrudnieniu rodziców ma znaczenie w procesie rekrutacji do placówki. Nawet wówczas chodzi jednak wyłącznie o fakt pozostawania w stosunku pracy, nie zaś o wyjawienie jej charakteru (czyli np. zajmowanego stanowiska).

Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie rekrutacji do przedszkola 2023?

Przede wszystkim składa się wniosek o przyjęcie do przedszkola. W razie potrzeby można do niego dołączyć np. orzeczenie o niepełnosprawności, akt zgonu rodzica albo wyrok sądu w sprawie rozwodu bądź separacji. Listę wymaganych dokumentów powinniśmy znaleźć na stronie przedszkola lub urzędu gminy.

Do ilu przedszkoli można złożyć wniosek w 2023?

Mamy możliwość wskazania we wniosku trzech preferowanych przez nas placówek. Sam wniosek składamy albo wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru, albo do wszystkich wskazanych – w zależności od zasad, na jakich działa rekrutacja do przedszkola 2023/2024. 

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Przedszkole

Wyprawka przedszkolaka [LISTA]

Co powinna zawierać wyprawka dla przedszkolaka? Lista niezbędnych rzeczy może się różnić w zależności od placówki. Jednak są pewne elementy wyprawki do przedszkola, które powinien kupić każdy rodzić. Wyprawka dla...

Czytaj dalej →
Dodatki ślubne

Bukiety ślubne

Bukiety ślubne są dobierane do sukni, dodatków i makijażu Panny Młodej oraz do garnituru Pana Młodego. Mogą też nawiązywać do wystroju sali lub kościoła. Na rozmowę z florystą albo kwiaciarką powinnaś...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Przyjęcie zaręczynowe

Przyjęcia zaręczynowe są coraz bardziej popularne również w naszym kraju. Oczywiście moda na nie, jak i na połowę innych tradycji ślubnych przyszła do nas z zachodu. Same przyjęcia zaręczynowe nie...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general