Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 [nabór, wniosek, zapisy, wyniki rekrutacji]

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 wystartuje na terenie większości gmin w pierwszych dniach marca. Nadszedł zatem czas, aby rodzice obecnych i przyszłych przedszkolaków zorientowali się, jakie formalności muszą zostać spełnione dla zapewnienia dziecku miejsca w upatrzonej placówce. 

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022

Proces rekrutacyjny do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przebiega w każdej gminie nieco inaczej. Różnice będą dotyczyły przede wszystkim konkretnych terminów, warto więc zawczasu zweryfikować je na stronach internetowych gminy bądź miasta. W większych ośrodkach rekrutację przeprowadza się zresztą elektronicznie, co wpływa na uproszczenie procedury.

Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola mają obowiązek złożyć deklarację kontynuowania edukacji w kolejnym roku. Jeśli tego nie zrobią, ich pociecha będzie musiała wziąć udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. 

Każde przedszkole państwowe zobowiązane jest brać pod uwagę pięć ustawowo przyjętych kryteriów, mających decydujący wpływ na kształt listy rankingowej. Wspomniane kryteria to:

  • pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej,
  • posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
  • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej przez rodzica albo rodzeństwo dziecka,
  • wychowywanie dziecka tylko przez jednego rodzica,
  • przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Kryteria ustawowe wyglądają tak samo w całym kraju, są także identycznie punktowane; łączna liczba punktów wynosi w ich wypadku 260. Poszczególne gminy mają też prawo wprowadzania kryteriów dodatkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Będzie im towarzyszyła punktacja ustalana przez dany samorząd. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje natomiast nigdy kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 rozpocznie się w wielu miastach na początku marca, chociaż niektóre gminy zaczynają przyjmować wnioski już w drugiej połowie lutego. Z tego powodu rodzice najmłodszych dzieci powinni trzymać rękę na pulsie, śledząc lokalne rozporządzenia w tym zakresie.  

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021/2022

W razie braku rekrutacji online, wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie trzeba pobrać bezpośrednio w interesującej nas placówce, po wypełnieniu zaś dostarczyć tam z powrotem w wymaganym terminie. Rejestracja elektroniczna nieco upraszcza ten proces: wypełniamy wniosek za pośrednictwem specjalnej platformy, zamieszczając w nim listę przedszkoli, które nas interesują. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kolejność – na pierwszym miejscu umieszczamy placówkę, na której zależy nam najmocniej. Uzupełniony wniosek drukujemy i zanosimy do przedszkola pierwszego wyboru.

Dokumenty do przedszkola 2021

Do wypełnionego wniosku powinniśmy dołączyć w razie potrzeby inne wymagane dokumenty. Chodzi tu o:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (napisane przez rodzica samodzielnie),
  • orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli problem obniżonej sprawności dotyczy samego dziecka bądź któregokolwiek członka najbliższej rodziny),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego w sprawie rozwodu/separacji rodziców albo akt zgonu rodzica, wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Wyniki rekrutacji do przedszkoli 2021

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do przedszkola następuje zazwyczaj w maju, ale dokładną datę każda gmina ustala samodzielnie. Lista może być wywieszona w budynku placówki albo udostępniona za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Jeśli znajdziemy na niej swojego malucha, powinniśmy pamiętać o wykonaniu kolejnych kroków: potwierdzeniu naszego zgłoszenia oraz ewentualnym skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyjęcia.

Co jednak zrobić, jeśli rekrutacja do przedszkola 2021 okaże się dla nas niekorzystna? Przede wszystkim mamy możliwość uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się zapewne w takiej samej formie, jak ta podstawowa. Istnieje także opcja złożenia odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w przedszkolu pierwszego wyboru. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola 2021/2022

Aby potwierdzić nasze zainteresowanie umieszczeniem dziecka w danym przedszkolu, należy stawić się w placówce osobiście. Będziemy mieć na to kilka dni (ale raczej nie więcej niż tydzień) po ogłoszeniu decyzji komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2021

Jeśli nasze dziecko ukończyło 3. rok życia, to sama gmina ma obowiązek wskazać przedszkole, które będzie mogło je przyjąć. Odbywa się to w ramach rekrutacji uzupełniającej, przeważnie na przełomie maja i czerwca. Niektóre placówki takiej dodatkowej rekrutacji jednak nie przewidują, powinniśmy więc śledzić temat na bieżąco.

Rodzice pytają o rekrutację do przedszkola 2021/2022

Kiedy ruszają zapisy do przedszkola 2021/2022?

Nie istnieje jeden, odgórnie narzucony termin; każda gmina samodzielnie układa harmonogram rekrutacji do przedszkoli działających na jej terenie. Ogólnie można powiedzieć, że składanie wniosków następuje od początku marca, zaś ogłoszenie wyników pierwszego naboru – na przełomie kwietnia i maja.

Od jakiego wieku do przedszkola 2021?

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego spoczywa na dzieciach sześcioletnich (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odroczenia go, maksymalnie o dwa lata). Do przedszkola  mogą pójść także dzieci młodsze, w wieku od 3 do 5 lat. Prawo dopuszcza ponadto przyjęcie do placówki dziecka 2,5-letniego, choć gmina nie ma obowiązku zapewnienia mu miejsca. 

Czy przedszkole sprawdza zatrudnienie rodziców 2021?

Nie, władze przedszkola nie są uprawnione do zbierania i przechowywania takich danych. Jedyny wyjątek stanowi okoliczność, gdy informacja o zatrudnieniu rodziców ma znaczenie w procesie rekrutacji do placówki. Nawet wówczas chodzi jednak wyłącznie o fakt pozostawania w stosunku pracy, nie zaś o wyjawienie jej charakteru (czyli np. zajmowanego stanowiska).

Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie rekrutacji do przedszkola 2021?

Przede wszystkim składa się wniosek o przyjęcie do przedszkola. W razie potrzeby można do niego dołączyć np. orzeczenie o niepełnosprawności, akt zgonu rodzica albo wyrok sądu w sprawie rozwodu bądź separacji. Listę wymaganych dokumentów powinniśmy znaleźć na stronie przedszkola lub urzędu gminy.

Do ilu przedszkoli można złożyć wniosek w 2021?

Mamy możliwość wskazania we wniosku trzech preferowanych przez nas placówek. Sam wniosek składamy albo wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru, albo do wszystkich wskazanych – w zależności od zasad, na jakich działa rekrutacja do przedszkola 2021/2022. 

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Przedszkole

Pierwszy rok w przedszkolu

Pójście dziecka do przedszkola to bardzo ważne wydarzenie w życiu rodziców. Mamy ze łzami w oczach myślą o tym, że ich maluch powoli zaczyna wyfruwać z gniazda, że coraz częściej...

Czytaj dalej →
Przedszkole

Warszawa likwiduje opłatę za przedszkola

Od 1 września 2017 warszawskie przedszkolaki będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę. Na jakiej zasadzie? Bezpłatna opieka w przedszkolu publicznym Publiczne przedszkola do tej pory nie były zupełnie darmowe. Rodzice musieli...

Czytaj dalej →
Przedszkole

Wyprawka przedszkolaka [LISTA]

Co powinna zawierać wyprawka dla przedszkolaka? Lista niezbędnych rzeczy może się różnić w zależności od placówki. Jednak są pewne elementy wyprawki do przedszkola, które powinien kupić każdy rodzić. Wyprawka dla...

Czytaj dalej →
Zdrowie dziecka

Kiedy dwulatek nie mówi…

Płacz, gruchanie, gaworzenie. Staś przeszedł te etapy w rozwoju mowy wzorcowo. Ale w dniu swoich pierwszych urodzin nie mówił ani „mama”, ani „tata”. Chociaż – teoretycznie – nic nie stało...

Czytaj dalej →
Zdrowie dziecka

Krostki na siusiaku u dziecka

Wysypki u małych dzieci występują dosyć często. Mogą mieć różne przyczyny, a ich pojawienie się zawsze budzi niepokój u rodziców. Zdarza się, że u małych chłopców występują wysypki w okolicach genitaliów....

Czytaj dalej →
Zdrowie dziecka

Przerost migdałków u dzieci

Przerost migdałków jest najczęściej spotykany u maluchów w wieku od 3 do 7 lat. Powody mogą być różne. Najczęstszymi z nich są stale powtarzające się infekcje bakteryjne i wirusowe górnych...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general