Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Komu przysługuje i ile wynosi? Nie wszyscy są świadomi jednej kwestii

Pracownicy, którzy odprowadzają co miesiąc składki na ubezpieczenie do ZUS, w razie potrzeby mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jest on przyznawany w sytuacji, gdy z powodu konieczności zapewnienia opieki np. choremu członkowi rodziny (w szczególności dzieciom) pracownik nie jest w stanie chwilowo wykonywać swoich obowiązków. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom, które są objęte ubezpieczeniem w ZUS, tj. co miesiąc odprowadzają odpowiednie składki. Gdy wystąpi konieczność objęcia opieki na chorym członkiem rodziny, pracownik może dzięki temu otrzymywać wynagrodzenie nawet, mimo że aktualnie nie wykonuje swoich obowiązków.

Zasiłek może zostań przyznany w kilku przypadkach. Mogą na niego liczyć rodzice, którzy muszą sprawować opiekę nad chorym dzieckiem, nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat, oraz – co ważne – również nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Dodatkowo z zasiłku opiekuńczego może skorzystać rodzic, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, ale tylko w przypadku wystąpienie określonych okoliczności (szczegóły w dalszej części artykułu).

Zobacz: Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Od stycznia jego wysokość może wzrosnąć. Ile wyniesie?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – ile wynosi i na jaki okres przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie na pewien okres, który jest mocno ograniczony. Nie należy go więc nadużywać, a korzystać wyłącznie wtedy, kiedy jest rzeczywiście niezbędny. Co ważne, świadczenie to jest wypłacane w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek przysługuje przez okres:

 • 60 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
 • 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad:
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo
  • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Sprawdź: Karta Dużej Rodziny – lista partnerów 2023. Gdzie skorzystamy ze zniżek?

ZUS – opieka nad zdrowym dzieckiem

Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego również na zdrowe dziecko (oczywiście o ile są objęci ubezpieczeniem w ZUS). W skali roku świadczenie może przysługiwać maksymalnie przez 60 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Co ważne jednak, aby zasiłek został przyznany muszą zaistnieć ustalone przez ustawodawcę okoliczności takie jak:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Co bardzo istotne, nieprzewidziane zamknięcie placówki przewidziane w ustawie występuje wówczas, gdy rodzic został o nim poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo