Zwolnienie na dziecko w 2020 roku w czasie kwarantanny i zamknięcia szkół. Kto i ile płaci za L4 na dziecko?

Zwolnienie na dziecko otrzymują rodzice, którzy muszą sprawować opiekę nad chorą pociechą. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, zwolnienie jest wystawiane bez dodatkowych warunków. Gdy choruje starsze dziecko, L4 możemy wziąć jedynie wtedy, gdy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zapewnić opiekę choremu. Rodzic ma też prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko w przypadku, gdy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Co jeszcze warto wiedzieć o zwolnieniu na dziecko? Ile pieniędzy otrzyma rodzic w 2020 roku podczas L4 na dziecko? Ile może trwać zwolnienie i pod jakimi warunkami jest wypłacany zasiłek opiekuńczy?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Prawo do zasiłku na dziecko mają oboje rodzice pod warunkiem, że są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
 • Rodzic ma prawo do zasiłku chorobowego na dziecko także wtedy, gdy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny.
 • Rodzicom, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, gdy zostają zamknięte placówki edukacyjne, przysługuje zasiłek opiekuńczy.
 • W przypadku przedsiębiorców warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie składek chorobowych.
 • L4 na dziecko w tym samym czasie może wziąć tylko jeden z rodziców.
 • Zasiłek przysługuje w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 2 roku życia oraz nad starszym dzieckiem, jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić taką opiekę.
 • Łączny czas trwania zwolnienia na dziecko w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni.
 • Od 1 grudnia 2018 roku obowiązują zwolnienia elektroniczne.
 • W czasie zwolnienia na dziecko rodzic otrzymuje 80% pensji.

AKTUALIZACJA: 24.03.2020
Premier na konferencji prasowej ogłosił przedłużenie terminu zwolnienia na dziecko zdrowe do 11. kwietnia. Ogłosił także, że pozostałe wytyczne się nie zmieniają. Oznacza to, że nadal do pobierania zasiłku uprawniony jest jeden z rodziców dziecka, które nie ukończyło 8. roku życia.

Więcej szczegółów: Specjalny zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11.04.2020. Mimo obietnic – nadal tylko dla dzieci do 8 r.ż.

AKTUALIZACJA: 17.03.2020

Zwolnienie na dziecko w czasie kwarantanny

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w przypadku dzieci chorych na chorobę zakaźną oraz takich, które miały styczność z osobami chorymi inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w tym również dziecka. Decyzja ta jest podstawą do wypłaty świadczenia za zwolnienie chorobowe na dziecko na takich samych zasadach, jak w przypadku każdej innej choroby. Podobne prawa przysługują nam wtedy, gdy decyzję o konieczności hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny wyda lekarz, a decyzja inspektora sanepidu zostanie dostarczona w późniejszym terminie.

Sprawdź: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dla każdego! Kto go nie otrzyma?

Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8

Od poniedziałku 16.03.2020 z powodu pandemii koronawirusa wszystkie szkoły, przedszkola oraz żłobki zostaną zamknięte. Rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Zasiłek przysługuje tym rodzicom, którzy regularnie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe – zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak i umowy o pracę. Może być wypłacony tylko jednemu z rodziców. Podstawą do wypłaty świadczenia jest oświadczenie rodzica złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa, która została wprowadzona wprowadziła nowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni dla dzieci do lat 8. Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, a jedynie złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Taki wzór oświadczenia znajduje się na stronie ZUS. – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg – Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzje, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ ten zasiłek będzie wypłacany jednej osobie.

Opieka nad dzieckiem do lat 8 – ile płatne w czasie kwarantanny?

Podobnie jak w przypadku zwykłego zwolnienia na dziecko, tak i dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany będzie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Ważne jest to, że z dodatkowego zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS. Chcąc go otrzymać należy wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ważne jest, żeby o takiej opiece poinformować swojego pracodawcę, jeśli jest się osobą zatrudnioną na umowę o pracę, a pracodawce informuje ZUS. W przypadku osób prowadząca działalność pozarolniczą należy poinformować bezpośrednio ZUS.

KONIEC AKTUALIZACJI

L4 na dziecko w 2020 r.

L4 to potoczna nazwa zwolnienia lekarskiego, która wzięła się od symbolu formularza, który obowiązywał przed laty. Nadal jednak jest powszechnie stosowana. Obecnie formularz L-4 został zastąpiony formularzem ZUS ZLA lub – e-ZLA (jego elektroniczna wersja). Od 1 grudnia 2018 obowiązują wyłącznie zwolnienia elektroniczne, które są wysyłane automatycznie do pracodawcy.

Pracującemu rodzicowi przysługuje zwolnienie lekarskie na dziecko. Może je dostać zarówno mama, jak i tata malucha, ale nie obydwoje jednocześnie w tym samym czasie. Zwolnienie nie przysługuje również, gdy dziecko ma ukończony drugi rok życia i może się nim zająć ktoś z domowników.
Zwolnienie mogą dostać jednocześnie obydwoje rodzice, gdy obecność jednego z nich jest wymagana w placówce medycznej, w której przebywa dziecko, podczas gdy drugi rodzic znajduje się w domu i opiekuje się pozostałymi dziećmi lub gdy dziecko nie ma skończonych dwóch lat.
Zwolnienie wystawia lekarz, który zdiagnozował u dziecka chorobę. Zaświadczenie potwierdza konieczność wykonywania osobistej opieki nad chorym dzieckiem i stwierdza w związku z tym tymczasową niezdolność do wykonywania pracy. Jest to tak zwane L-4 na dziecko.

Zwolnienie na dziecko 2020: ile trwa?

Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.) za opiekę nad chorym dzieckiem przysługuje zasiłek, czyli mówiąc potocznie, L-4 na dziecko jest płatne. Łączna ilość dni, za które przysługuje zasiłek w ciągu roku kalendarzowego wynosi 60. Jest to wspólna pula dla obojga rodziców. Nie zmienia się ona niezależnie od tego, ile dzieci posiadacie. Jeżeli macie ich dwoje to liczba dni, za które przysługuje zasiłek nadal wynosi 60, a nie 120, przy trójce dzieci jest to nadal 60 dni, a nie 180, itd.

Warto również pamiętać, że są różne sytuacje, za które zasiłek opiekuńczy przysługuje i także wtedy łączna pula dni wynosi 60 i nie sumuje się. Sytuacje, o których mowa to między innymi opieka nad zdrowym dzieckiem, które nie skończyło 8 lat (z powodu na przykład niespodziewanego zamknięcia żłobka czy przedszkola bądź choroby niani, z którą macie podpisaną umowę uaktywniającą) lub opieka nad innym członkiem rodziny.

Zgodnie z przepisami w 2020 r. zwolnienie na dziecko może trwać łącznie:

 • 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat oraz chorym, które nie ukończyło 14 lat;
 • 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat;
 • 14 dni w roku kalendarzowym, gdy rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku 14-18 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie na dziecko: ile płatne w 2020?

L-4 na dziecko jest płatne, ale nie w 100%, jak sądzi wiele osób i jak często błędnie można wyczytać na forach internetowych. Jest to kwota równa 80% podstawy wymiaru zasiłku. Brzmi skomplikowanie, dlatego wyjaśnijmy:

 1. w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę jest to zazwyczaj po prostu 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli jesteś pracownikiem to dokładną wysokość należnego zasiłku obliczy za Ciebie ZUS lub płatnik składek (czyli Twój pracodawca) – o tym, kto to powinien zrobić, przeczytasz poniżej.
 2. natomiast jeśli nie jesteś pracownikiem (a na przykład jesteś zleceniobiorcą, pracujesz w oparciu umowę o dzieło, umowę agencyjną, wykonujesz pracę nakładczą lub prowadzisz działalność pozarolniczą) to podstawą wymiaru zasiłku jest Twój przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszony o kwotę 13,71 %. Z tego oblicza się 80%.

Zatem odpowiedź na często zadawane pytanie “czy zwolnienie lekarskie na dziecko jest płatne 100 procent?” brzmi: jest to 80% średniej z wypłat w ostatnich 12 miesiącach. To, ile płatne jest zwolnienie na dziecko, uzależnione jest więc od Twoich średnich zarobków oraz formy zatrudnienia. Nie jest to stała, na sztywno ustalona odgórnie kwota. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku do miesięcznego wynagrodzenia dodaje się premie, nadgodziny i inne dodatki.

Zwolnienie na dziecko: kto płaci?

To, kto zapłaci za zwolnienie na dziecko zależy od tego, czy pracujesz w oparciu o umowę o pracę oraz – jeśli tak – ile osób zatrudnia Twój płatnik składek, czyli pracodawca. Jeśli pracujesz, a Twój pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób, wtedy pieniądze dostaniesz od pracodawcy, w taki sam sposób jak wynagrodzenie miesięczne, tyle że w odpowiednio wyliczonej kwocie na zasadach przytoczonych powyżej. Jeżeli Twój pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, to pieniądze wypłaci Ci ZUS.

Jeśli nie pracujesz w oparciu o umowę o pracę to pieniądze z zasiłku za opiekę nad dzieckiem otrzymasz bezpośrednio od ZUSu.

Aby zasiłek został Ci wypłacony musisz złożyć odpowiednie dokumenty. Jeśli Twój pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób to zazwyczaj składasz jedynie samo zwolnienie od lekarza (podobnie jak w przypadku, gdy Ty chorujesz) i Twój pracodawca załatwia za Ciebie wszystkie formalności. Od grudnia 2018 roku takie zaświadczenie w formie elektronicznej powinno być automatycznie przesłane do Twojego pracodawcy.
Jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 osób, to oprócz zwolnienia od lekarza musisz dostarczyć pracodawcy również wniosek ZUS Z-15, czyli wniosek o wypłatę zasiłku. Wniosek ten możesz złożyć również w swoim oddziale ZUS.

Jeżeli natomiast nie pracujesz w oparciu o umowę o pracę, to wniosek wraz z zaświadczeniem złóż bezpośrednio w ZUSie.

Jak widać, na chwilę obecną przepisy dotyczące L-4 na dziecko w 2020 roku nie zmieniły się względem poprzednich lat. W minionych latach zmieniła się jedynie forma dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy. Teraz odbywa się to za pomocą elektronicznego formularza e-ZLA. Nadal jednak rodzic może wykorzystać 60 dni na opiekę nad chorym członkiem rodziny i liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości 80% średniej z wypłat za ostatnie 12 miesięcy. Ze zwolnienia na dziecko 2020 nie skorzystają jedynie ci rodzice, którzy mogą zostawić dziecko pod opieką innej osoby. Poza tym są do niego uprawnieni wszyscy ubezpieczeni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Za szczególną sytuację należy uznać tę, gdy w czasie 8 tygodni od porodu matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński, ale nie może sprawować opieki nad niemowlęciem. Dzieje się tak m.in. gdy matka wciąż przebywa w szpitalu, ma orzeczenie o niepełnosprawności lub z innych powodów nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Dotyczy to również sytuacji, w których matka porzuciła dziecko. Wówczas ojciec dziecka lub inny członek rodziny również ma prawo do zwolnienia na dziecko, które nie jest wliczane do rocznego limitu opieki nad chorym dzieckiem wynoszącego 60 dni.

Dodaj komentarz

14 komentarzy: Zwolnienie na dziecko w 2020 roku w czasie kwarantanny i zamknięcia szkół. Kto i ile płaci za L4 na dziecko?

 1. Wniosek ZUS z-15 wypełnia się również jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób. Mam tak za każdym razem.
  Pozdrawiam

  • U mnie tak samo. W zakładzie zatrudnionych jest ok 250 osób i też wypełniamy z-15.

  • U mnie dokładnie tak samo – trzeba wypełniać druk za każdym razem, a pracodawca zatrudnia powyżej 300 osób…

  • Skoro juz pisze pani o aktualizacji na 2018 to prosze uwzglednic, tzw. “L4” bylo ponad 20 lat temu. Teraz mamy ZUS ZLA.

 2. moze zatrudnia cie firma z outsorcingiem

  • No tak. Masz chore dziecko, z którym musisz siedziec w domu, ale musisz sie rozdwoić i jechac po rozne świstki. Brawo.

   • jasne, a że pracodawca też ma inne rzeczy do zrobienia, a musi w tym czasie też wypisać kwity do ZUS, żeby ktoś inny dostał pieniądze, to już mało istotne

   • Nie musisz! Druk możesz ściągnąć ze strony internetowej i wydrukować w domu. Albo przy dziecku być przezornym i wcześniej wydrukować/skserować owe druki i mieć je w domu.

  • A jeśli jestem na l4 na dziecko przełożyłam w pracy druk l4 czy pracodawca powinien mnie poinformować że muszę mieć zgłoszę ie także do ZUS? Syn chorował oddałam zwolnienie pomniejszych wynagrodzenie i tyle firma liczy mniej niż 20 osob

   • Witam!
    Wylądowałam w szpitalu z jednym z bliźniąt na zapalenie płuc. Równocześnie druga córka otrzymała antybiotyk do końca następnego tygodnia. Mąż dostał zwolnienie na córkę do następnego piątku, bo p. Dr nie potrafiła przewidzieć do kiedy będę w szpitalu z pierwszym dzieckiem. Wyszlyśmy we wtorek z dalszą kontynuacją leczenia, a zaklad powiadomił, że mąż jest na bezplatnej opiece do piątku, bo ja mogę sprawować opiekę nad dwójką chorych dzieci. Czyli mąż miał wrócić do pracy w środę i podważyć zwolnienie lekarskie? Czy może odwołać się na jakiś paragraf? Proszę o pomoc.

    • Witam moje pytanie brzmi jesli pracodawca zatrudnia wiecej niz 20 to kto mi wyplaci za opieke wypelnilam z 15 dostalam wyplate 1400 zl za przepracowany mieciac i pytanie czy za zwolnienie dostane osobno w pozniej

     • Zapomniano o jednej istotnej kwestii….A nawet można by powiedzieć, że zakradł się błąd/nieścisłość. “Zwolnienie nie przysługuje również, gdy dzieckiem może zająć się ktoś z domowników. Przykładem jest obecność w domu mamy, która przebywa na urlopie wychowawczym. W tym czasie tata nie może dostać zwolnienia.” NIE DOTYCZY DZIECKA DO 2 ROKU ŻYCIA. Tak więc, akurat w przypadku mamy na wychowawczym – tata jak najbardziej może wziąć zwolnienie na dziecko (jeśli nie ukończyło 2 lat). Byłam w podobnej sytuacji – tylko akurat mąż był na rodzicielskim a ja pracowałam. Zdrową córkę ogarniał, z chorobą już sobie radził gorzej. Przy składaniu w Zusie Z-15 usłyszałam pytanie “A dlaczego Pani wzięła zwolnienie skoro mąż w domu??”, moja odpowiedź była prosta: BO MAM DO TEGO PRAWO. Nawet Pani musiała się z koleżanką skonsultować, ale okazało się, że mam rację. Widać rzadko rodzice korzystają. Art. 34 ww ustawy. Pozdrawiam

      • Pani tak na serio? Patologiczna rodzina? Zabrane prawa rodzicielskie? A Pani w domu wszystko ok? Bo o głowę nie pytam…

      • Natalia brawo! Oni mają prawo do podnoszenia chorendalnie do góry to Ty też masz prawo siedzieć sobie w domu z chorym dzieckiem, mężem, teściową i trzema sąsiadkami!

     • A jak sprawdzić ile wykorzystałem dni już w danym roku?

      • “Zatem odpowiedź na często zadawane pytanie: czy zwolnienie lekarskie na dziecko jest płatne 100 procent, brzmi: nie, jest to 80 procent.” -> Błąd! L4 na dziecko nie jest płatne, ani 100%, ani 80% – jest to “po prostu 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy.”. Do miesięcznego wynagrodzenia dodaje się premie, nadgodziny i inne dodatki. Więc nie będzie to 80% z podstawy wynagrodzenia. Tylko średnia z wypłat za ostatnie 12 miesięcy (chyba, że w danym miesiącu absencja była dłuższa niż 2 tygodnie, wtedy taki miesiąc się kasuje). Jeśli Pracownik dostaje premie i robi nadgodziny to wynagrodzenie za L4 jest korzystne.

       • Ja już nie wiem 80 czy 100

       • Grzegorz Łukasz Pacak Dodane ponad rok temu,

        To co najlepsze jest zakład złożył mój wniosek do zusu dwa miesiące temu i to tej pory jest cisza

        • A co to jest L4???

         • A co z przypadkiem gdy jedno rodziców przebywa na L4 czy drugi rodzić może wtedy wziąć opiekę nad zdrowym dzieckiem?

          • Sytuacja extremalna. Z powodu korona żona miała 14dni opieki nad 2latkiem ale w trakcie tego czasu się rozchorowała i wczoraj trafiła na sor a dzisiaj przed g9 trafiła na wewnętrzny. I teraz ja muszę wziąć opiekę 14dni a potem nie wiem. Pediatra nie chce wystawić i l4 na opiekę zdrowego dziecka mimo że nie ma z kim dziecka zostawić a zona jest w szpitalu….wszyscy mają wywalone i odwieczna spychologia patologicznego systemu urzędasów. W takich przypadkach system powinien być tak prosty jak się tylko da ale nie, musi być kolejna poprawka kolejna łatka usprawnienie i taka wieczna prowizorka wiecznie prowizorycznie łatana. Kretynizm totalny.

           Fryzury Ślubne

           Fryzura ślubna

           Fryzura ślubna stanowi dopełnienie stylizacji ślubnej. Podpowiemy, jak ją wybrać… Fryzura ślubna to bardzo ważny element stylizacji. Musi nie tylko pasować do sukni, całej koncepcji wystroju, ale wpisać się w...

           Czytaj dalej →
           Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
           Logo