Becikowe 2019 [kryteria, wniosek, dokumenty, ile się czeka]

Narodziny dziecka to ogromne szczęście, ale też duże wydatki. Przy pierwszym dziecku nie miałam pojęcia, że tuż po powrocie ze szpitala nasz domowy budżet zostanie mocno nadszarpnięty. Na szczęście z pomocą przychodzi państwo i popularne wśród rodziców świadczenie: becikowe. 2019 przyniesie zmianę kryteriów przyznawania pieniędzy? Ile się czeka na becikowe i gdzie złożyć wniosek?

Becikowe 2019 [kryteria, wniosek, dokumenty, ile się czeka]
Zdjęcie główne: hala @Flickr /CC

Becikowe 2019 i pozostałe świadczenia pieniężne

Becikowe to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Choć początkowo otrzymywali je wszyscy rodzice, w 2013 wprowadzono kryterium dochodowe, które ogranicza liczbę rodzin korzystających z pomocy państwa. Co więcej należy przedstawić zaświadczenie dokumentujące, że kobieta od początku ciąży znajdowała się pod opieką lekarza. Na szczęście nic nie zapowiada, by miało wejść nowe becikowe 2019, a wraz z nim nowe, ostrzejsze kryteria przyznawania zapomogi.

Becikowe przyznawane przez państwo to nie jedyna forma pomocy, na jaką mogą liczyć rodzice noworodka. W zależności od miejsca zamieszkania przyznawane bywa też becikowe samorządowe. Niestety gminne becikowe nie jest standardem i nie obowiązuje we wszystkich rejonach Polski. Decyzja o wprowadzeniu świadczenia i o kwocie becikowego gminnego należy do władz lokalnych. Jeśli chcesz mieć pewność, jak wygląda to w Twojej okolicy, skontaktuj się z urzędem swojego miasta lub miasta powiatowego.

W tym miejscu warto wspomnieć też o dodatku nazywanym „drugim becikowym” albo „becikowym dla ubogich”. Zasiłek należy się tym rodzicom w przypadku których dochód netto rodziny nie przekracza 539 zł miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Wówczas z tytułu narodzenia się dziecka rodzice otrzymują podwójną kwotę zasiłku porodowego.

Komu przysługuje becikowe?

Zasiłek porodowy może otrzymać obywatel Polski mieszkający w ojczyźnie, ale też cudzoziemiec mieszkający w Polsce i spełniający kryterium dochodowe. By jednak należało ci się becikowe z zasady musisz być rodzicem noworodka, opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka. Wyjaśnijmy:

Opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.Opiekun faktyczny to ktoś, kto przejął opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożył do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Becikowe: kryteria

Dla kogo becikowe? Warunki i kryteria przyznawania świadczenia zostały kilka lat temu zaostrzone i teraz chcąc wiedzieć, komu należy się becikowe oraz czy aby na pewno nam, musimy zajrzeć do dokumentów. Na pierwszy ogień idą wpływy do rodzinnego budżetu. Jak masz otrzymać becikowe, musisz wykazać, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto. Jest też dobra wiadomość: część rodzin może liczyć na dodatkową pomoc w formie dodatku z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

To komu przysługuje becikowe zależy nie tylko od dochodów, ale również od tego, czy kobieta była otoczona opieką lekarza od najpóźniej 10 tygodnia ciąży. Jeśli chcesz uzyskać becikowe 2019, zasady są jasne: musisz przedstawić zaświadczenie lekarza lub położnej. W żadnym wypadku nie wystarczy Twoje oświadczenie.

Ile wynosi becikowe?

Ile jest becikowego? Za to, ile wynosi zasiłek kupisz pieluchy na pierwsze pół roku życia malucha albo całkiem fajną spacerówkę dla dziecka. Na każde nowo narodzone dziecko otrzymasz bowiem kwotę 1000 zł. W praktyce więc przy bliźniakach będzie to 2000 zł, a przy trojaczkach 3000 zł.  Podobno wychowanie dziecka do 18. roku życia kosztuje około 300 tys. złotych, więc z jednej strony to kropla w morzu potrzeb, ale z drugiej przy perspektywie takich wydatków każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota!

Wniosek o becikowe 2019

Nie da się ukryć, że wniosek o becikowe nie należy do najkrótszych formularzy – liczy sobie aż 7 stron! Jeśli nie do końca wiesz, jak wypełnić wniosek o becikowe, możesz sięgnąć po wzór formularza lub poprosić o pomoc urzędnika przyjmującego wniosek. W części pierwszej  formularza należy wpisać dane osoby ubiegającej się o zasiłek porodowy oraz dane osobowe nowo narodzonego dziecka. Urząd pyta nas też o dane pozostałych członków rodziny.

Po wypełnieniu pierwszych rubryk przechodzimy do pytań związanych z miejscem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz do danych finansowych. Na koniec wystarczy załączyć dodatkowe wymagane dokumenty i przeczytać ostatnie strony zawierające pouczenie.

Pobierz wzór wniosku o becikowe 2019 [ druk PDF] >>>

Jakie dokumenty do becikowego?

Przebrnięcie przez wszystkie strony wniosku, nie oznacza, że możesz go już złożyć i cierpliwie czekać na wypłatę zasiłku. Potrzebne będą dodatkowe dokumenty i załączniki do wniosku.

Becikowe 2019 – dokumenty dodatkowe:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – urzędnik wykonuje kopię oryginalnego dokumentu i załącza ją do wniosku;
 • zaświadczenie lekarskie do becikowego mówiące o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu – zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. Zaświadczenia nie muszą oczywiście przedstawiać osoby będące faktycznymi lub prawnymi opiekunami dziecka ani osoby adoptujące dziecko. Pobierz formularz >>>
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie otrzymał wcześniej zasiłku porodowego ani o niego nie wnioskuje równolegle;
 • zaświadczenie o dochodach do becikowego – zazwyczaj jest to wystawione przez właściwy urząd skarbowy zaświadczenie dla każdego z członków rodziny o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  W sytuacji, gdy członkowie rodziny osiągają dochód nie podlegający opodatkowaniu przy składaniu wniosku o becikowe potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  Jeśli rodzina osiąga dochód z gospodarstwa rolnego, wówczas wnioskując o becikowe należy załączyć oświadczenie członków rodziny lub lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Gdy mamy już wszystko, co potrzebne do becikowego, czas zastanowić się, gdzie się składa dokumenty i kto wypłaca becikowe. Zacznijmy jednak od najważniejszego: wniosek o wypłatę zasiłku i dokumenty do becikowego należy skompletować i złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wydawałoby się, że to sporo czasu, jednak samo skompletowanie wymaganych zaświadczeń do becikowego może zająć Wam miesiąc! Dlatego nie warto zwlekać i trzeba złożyć wniosek jak najszybciej! By to zrobić, trzeba udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub do innej jednostki organizacyjnej, która zostanie nam wskazana w urzędzie gminy. Wnioski o becikowe nie złożone w wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ile się czeka na becikowe?

To, jak długo czeka się na becikowe zależy przede wszystkim od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku porodowego:

 • jeśli złożysz dokumenty do 10 dnia danego miesiąca, wypłata nastąpi do końca miesiąca
 • jeżeli wniosek o becikowe wraz z załącznikami i zaświadczeniami dostanie złożony po 10. – pieniądze zasilą Twój domowy budżet dopiero w kolejnym miesiącu.

Sposób, w jaki zasiłek porodowy trafi na Twojej „kieszeni” zależy od konkretnego urzędu. Pieniądze mogą być wysłane przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacone w kasie urzędu.

Becikowe dla samotnej matki

Skompletowanie dokumentów o becikowe dla samotnej matki jest prostsze niż w przypadku małżeństwa. Główna różnica polega na tym, że nie będzie potrzebne zaświadczenie o dochodach drugiego rodzica, a do kryterium dochodowego brany jest pod uwagę jedynie dochód matki dzielony na liczbę osób w rodzinie.

Drugie becikowe

Jak wspomniałam na początku, część rodziców może też liczyć na wypłatę tzw. drugiego becikowego. Podstawą jest to, by spełnić kryterium dochodowe wynoszące obecnie 539 zł miesięcznie oraz 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wniosek o drugie becikowe należy złożyć w przeciągu roku od dnia narodzin dziecka:

 • u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników – lub
 • w Urzędzie Gminy albo ośrodku pomocy społecznej – w przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, wnioskodawca jest osobą bezrobotną lub funkcjonariuszem służb mundurowych.

Do wniosku o drugie becikowe należy załączyć:

 • kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów z właściwego Urzędu Skarbowego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się również dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie o ciąży – takie samo jak do becikowego.

Uwaga! Rodziny, które spełniają kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania drugiego becikowego, mają też prawo do wypłaty „normalnego” becikowego. Mogą więc złożyć jeden wniosek o oba świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka.

Sprawdź: Kiedy warto wykupić polisę posagową dla dziecka?

[Zdjęcie główne: hala @Flickr /CC]

Dodaj komentarz

Zdrowie dziecka
Paracetamol dla dzieci: czy popularny lek na gorączkę zawsze jest bezpieczny dla dziecka?
Paracetamol uznawany jest za lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy o stosunkowo krótkiej liście przeciwwskazań. Dlatego paracetamol dla dzieci jest popularnym środkiem znajdującym się niemal w każdej rodzinnej apteczce. W jakiej formie
Czytaj dalej
500+ Newsy
500 plus na pierwsze dziecko: we wrześniu rząd wypłaci 1500 zł zasiłku!
Wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko będą dopiero we wrześniu. Jednak rząd zamierza dotrzymać obietnicy Jarosława Kaczyńskiego i wyrównać zasiłek wypłacając go w 3-krotnej wysokości! To oznacza, że rodzice otrzymają
Czytaj dalej
Imiona dla dzieci Newsy
Ranking imion 2020 [najpopularniejsze imiona męskie]
Jakie imię męskie będzie najpopularniejszym i najchętniej nadawanym imieniem w 2020 roku? Na takie statystyki musimy jeszcze poczekać. Informacje na ten temat publikują zarówno Urzędy Stanu Cywilnego w poszczególnych miastach,
Czytaj dalej
Newsy
Kiedy otwarcie basenów? Ile osób będzie mogło pływać na jednym torze?
Polska wkroczyła w IV etap odmrażania gospodarki i życia społecznego, jednak kluby fitness, siłownie i baseny wciąż pozostają zamknięte. Kiedy będziemy mogli ćwiczyć i pływać w miejscach, które były dla
Czytaj dalej
Newsy
300 plus zamiast bonu turystycznego 1000 plus? Rząd rozważa alternatywne rozwiązania
Czy Polacy będą mogli skorzystać z bonu na wakacje o wartości 1000 złotych? Przyszłość rządowego programu, który miał zachęcić obywateli do podróży po kraju i wesprzeć rodzimą branżę turystyczną wciąż
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Kiedy egzamin ósmoklasisty 2020? [HARMONOGRAM, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA]
Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczne egzaminy szkolne, w tym egzamin ósmoklasisty, odbędą się w innych terminach, niż pierwotnie planowano. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło harmonogram egzaminów, a także wytyczne, których
Czytaj dalej
Newsy
Otwarcie placów zabaw już w najbliższą sobotę! [Nowe zasady]
Kancelaria Premiera na swojej oficjalnej stronie poinformowała, że już od 30 maja dzieci będą mogły korzystać z placów zabaw. To informacja na którą z utęsknieniem czekali nie tylko najmłodsi. Jakie
Czytaj dalej
Finanse Newsy Turystyka
900 a nie 1000 zł na wakacje od rządu. To pracodawca zdecyduje, czy otrzymasz bon na wakacje
Bon na wakacje o wartości 1000 zł to nowy pomysł polskiego rządu, który ma zachęcić Polaków do podróży po kraju i wesprzeć polski sektor turystyczny w czasach kryzysu spowodowanego epidemią
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Konferencja MEN: Rekrutacje do szkół w formie elektronicznej. Matury wyłącznie w formie pisemnej. Kiedy wyniki?
Szczegóły dotyczące harmonogramu egzaminów i rekrutacji przedstawił dziś (wtorek 19.05.2020) na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne i ósmoklasisty? Kiedy uczniowie poznają ich wyniki
Czytaj dalej
Newsy
„Nie wiem, ilu tragedii uniknęliśmy” – 456 pracowników żłobków i przedszkoli w Łodzi z podejrzeniem zakażenia wirusem
Testy przeprowadzone wśród wszystkich pracowników miejskich żłobków i przedszkoli w Łodzi dały wynik pozytywny lub wątpliwy u 456 osób. W rezultacie większość tych placówek w mieście wciąż pozostaje zamknięta. Badania przed
Czytaj dalej