Becikowe 2019 [kryteria, wniosek, dokumenty, ile się czeka]

Narodziny dziecka to ogromne szczęście, ale też duże wydatki. Przy pierwszym dziecku nie miałam pojęcia, że tuż po powrocie ze szpitala nasz domowy budżet zostanie mocno nadszarpnięty. Na szczęście z pomocą przychodzi państwo i popularne wśród rodziców świadczenie: becikowe. 2019 przyniesie zmianę kryteriów przyznawania pieniędzy? Ile się czeka na becikowe i gdzie złożyć wniosek?

Becikowe 2019 i pozostałe świadczenia pieniężne

Becikowe to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Choć początkowo otrzymywali je wszyscy rodzice, w 2013 wprowadzono kryterium dochodowe, które ogranicza liczbę rodzin korzystających z pomocy państwa. Co więcej należy przedstawić zaświadczenie dokumentujące, że kobieta od początku ciąży znajdowała się pod opieką lekarza. Na szczęście nic nie zapowiada, by miało wejść nowe becikowe 2019, a wraz z nim nowe, ostrzejsze kryteria przyznawania zapomogi.

Becikowe przyznawane przez państwo to nie jedyna forma pomocy, na jaką mogą liczyć rodzice noworodka. W zależności od miejsca zamieszkania przyznawane bywa też becikowe samorządowe. Niestety gminne becikowe nie jest standardem i nie obowiązuje we wszystkich rejonach Polski. Decyzja o wprowadzeniu świadczenia i o kwocie becikowego gminnego należy do władz lokalnych. Jeśli chcesz mieć pewność, jak wygląda to w Twojej okolicy, skontaktuj się z urzędem swojego miasta lub miasta powiatowego.

W tym miejscu warto wspomnieć też o dodatku nazywanym “drugim becikowym” albo “becikowym dla ubogich”. Zasiłek należy się tym rodzicom w przypadku których dochód netto rodziny nie przekracza 539 zł miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Wówczas z tytułu narodzenia się dziecka rodzice otrzymują podwójną kwotę zasiłku porodowego.

Komu przysługuje becikowe?

Zasiłek porodowy może otrzymać obywatel Polski mieszkający w ojczyźnie, ale też cudzoziemiec mieszkający w Polsce i spełniający kryterium dochodowe. By jednak należało ci się becikowe z zasady musisz być rodzicem noworodka, opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka. Wyjaśnijmy:

Opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny to ktoś, kto przejął opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożył do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Becikowe: kryteria

Dla kogo becikowe? Warunki i kryteria przyznawania świadczenia zostały kilka lat temu zaostrzone i teraz chcąc wiedzieć, komu należy się becikowe oraz czy aby na pewno nam, musimy zajrzeć do dokumentów. Na pierwszy ogień idą wpływy do rodzinnego budżetu. Jak masz otrzymać becikowe, musisz wykazać, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto. Jest też dobra wiadomość: część rodzin może liczyć na dodatkową pomoc w formie dodatku z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

To komu przysługuje becikowe zależy nie tylko od dochodów, ale również od tego, czy kobieta była otoczona opieką lekarza od najpóźniej 10 tygodnia ciąży. Jeśli chcesz uzyskać becikowe 2019, zasady są jasne: musisz przedstawić zaświadczenie lekarza lub położnej. W żadnym wypadku nie wystarczy Twoje oświadczenie.

Ile wynosi becikowe?

Ile jest becikowego? Za to, ile wynosi zasiłek kupisz pieluchy na pierwsze pół roku życia malucha albo całkiem fajną spacerówkę dla dziecka. Na każde nowo narodzone dziecko otrzymasz bowiem kwotę 1000 zł. W praktyce więc przy bliźniakach będzie to 2000 zł, a przy trojaczkach 3000 zł.  Podobno wychowanie dziecka do 18. roku życia kosztuje około 300 tys. złotych, więc z jednej strony to kropla w morzu potrzeb, ale z drugiej przy perspektywie takich wydatków każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota!

Wniosek o becikowe 2019

Nie da się ukryć, że wniosek o becikowe nie należy do najkrótszych formularzy – liczy sobie aż 7 stron! Jeśli nie do końca wiesz, jak wypełnić wniosek o becikowe, możesz sięgnąć po wzór formularza lub poprosić o pomoc urzędnika przyjmującego wniosek. W części pierwszej  formularza należy wpisać dane osoby ubiegającej się o zasiłek porodowy oraz dane osobowe nowo narodzonego dziecka. Urząd pyta nas też o dane pozostałych członków rodziny.

Po wypełnieniu pierwszych rubryk przechodzimy do pytań związanych z miejscem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz do danych finansowych. Na koniec wystarczy załączyć dodatkowe wymagane dokumenty i przeczytać ostatnie strony zawierające pouczenie.

Pobierz wzór wniosku o becikowe 2019 [ druk PDF] >>>

Jakie dokumenty do becikowego?

Przebrnięcie przez wszystkie strony wniosku, nie oznacza, że możesz go już złożyć i cierpliwie czekać na wypłatę zasiłku. Potrzebne będą dodatkowe dokumenty i załączniki do wniosku.

Becikowe 2019 – dokumenty dodatkowe:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – urzędnik wykonuje kopię oryginalnego dokumentu i załącza ją do wniosku;
 • zaświadczenie lekarskie do becikowego mówiące o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu – zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. Zaświadczenia nie muszą oczywiście przedstawiać osoby będące faktycznymi lub prawnymi opiekunami dziecka ani osoby adoptujące dziecko. Pobierz formularz >>>
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie otrzymał wcześniej zasiłku porodowego ani o niego nie wnioskuje równolegle;
 • zaświadczenie o dochodach do becikowego – zazwyczaj jest to wystawione przez właściwy urząd skarbowy zaświadczenie dla każdego z członków rodziny o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  W sytuacji, gdy członkowie rodziny osiągają dochód nie podlegający opodatkowaniu przy składaniu wniosku o becikowe potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  Jeśli rodzina osiąga dochód z gospodarstwa rolnego, wówczas wnioskując o becikowe należy załączyć oświadczenie członków rodziny lub lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Gdy mamy już wszystko, co potrzebne do becikowego, czas zastanowić się, gdzie się składa dokumenty i kto wypłaca becikowe. Zacznijmy jednak od najważniejszego: wniosek o wypłatę zasiłku i dokumenty do becikowego należy skompletować i złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wydawałoby się, że to sporo czasu, jednak samo skompletowanie wymaganych zaświadczeń do becikowego może zająć Wam miesiąc! Dlatego nie warto zwlekać i trzeba złożyć wniosek jak najszybciej! By to zrobić, trzeba udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub do innej jednostki organizacyjnej, która zostanie nam wskazana w urzędzie gminy. Wnioski o becikowe nie złożone w wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ile się czeka na becikowe?

To, jak długo czeka się na becikowe zależy przede wszystkim od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku porodowego:

 • jeśli złożysz dokumenty do 10 dnia danego miesiąca, wypłata nastąpi do końca miesiąca
 • jeżeli wniosek o becikowe wraz z załącznikami i zaświadczeniami dostanie złożony po 10. – pieniądze zasilą Twój domowy budżet dopiero w kolejnym miesiącu.

Sposób, w jaki zasiłek porodowy trafi na Twojej “kieszeni” zależy od konkretnego urzędu. Pieniądze mogą być wysłane przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacone w kasie urzędu.

Becikowe dla samotnej matki

Skompletowanie dokumentów o becikowe dla samotnej matki jest prostsze niż w przypadku małżeństwa. Główna różnica polega na tym, że nie będzie potrzebne zaświadczenie o dochodach drugiego rodzica, a do kryterium dochodowego brany jest pod uwagę jedynie dochód matki dzielony na liczbę osób w rodzinie.

Drugie becikowe

Jak wspomniałam na początku, część rodziców może też liczyć na wypłatę tzw. drugiego becikowego. Podstawą jest to, by spełnić kryterium dochodowe wynoszące obecnie 539 zł miesięcznie oraz 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wniosek o drugie becikowe należy złożyć w przeciągu roku od dnia narodzin dziecka:

 • u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników – lub
 • w Urzędzie Gminy albo ośrodku pomocy społecznej – w przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, wnioskodawca jest osobą bezrobotną lub funkcjonariuszem służb mundurowych.

Do wniosku o drugie becikowe należy załączyć:

 • kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów z właściwego Urzędu Skarbowego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się również dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie o ciąży – takie samo jak do becikowego.

Uwaga! Rodziny, które spełniają kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania drugiego becikowego, mają też prawo do wypłaty “normalnego” becikowego. Mogą więc złożyć jeden wniosek o oba świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka.

Sprawdź: Kiedy warto wykupić polisę posagową dla dziecka?

[Zdjęcie główne: hala @Flickr /CC]

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo