Ile trwa poród? Czy możesz przewidzieć, jak długo będziesz rodzić?

Czas trwania porodu zależny jest od wielu czynników: zdrowia mamy i dziecka, indywidualnych uwarunkowań fizycznych, ilości przebytych porodów, a nawet psychicznego nastawienia do tego wydarzenia. Każdy poród to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Czy w takim razie można odpowiedzieć na pytanie o to, ile trwa poród?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Każdy poród jest wyjątkowym wydarzeniem i nawet najbardziej doświadczeni położnicy nie podejmują się przewidywania, ile potrwa w konkretnym przypadku.
 • Istnieje szereg czynników, które wpływają na przebieg akcji porodowej, ale nie istnieją sposoby ich wczesnego pomiaru w celu jednoznacznego stwierdzenia długości porodu.
 • Statystyka mówi, że poród naturalny pierwszego dziecka trwa ok. 12-14 godzin. Wieloródki rodzą szybciej - około 8-10 godzin. Jak to jednak ze statystykami bywa, są one jedynie wartością uśrednioną.
 • Czas trwania porodu przez cesarskie cięcie (CC)  zależny jest od tego, czy CC było planowane, czy zostało przeprowadzone na skutek komplikacji w trakcie porodu fizjologicznego. Planowane "cesarki" trwają zazwyczaj około 30 minut, natomiast nieplanowane - tyle samo, jednak do całościowego czasu porodu liczony jest także czas, który upłynął od pierwszych skurczów.
 • Wyróżnia się 3 fazy porodu. Pierwsza z nich to etap wstępnego rozwierania się szyjki macicy i zwiększania się intensywności oraz częstotliwości skurczów. Druga to poród "właściwy" - w tym czasie kobieta prze i wydaje dziecko na świat. W trzeciej fazie porodu ma miejsce poród łożyska.
 • To, czy poród się przedłuża podlega opinii lekarza prowadzącego. Ze względu na ryzyko niedotlenienia dziecka, lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Ile trwa poród?

Jeśli to Twój pierwszy poród, z pewnością masz wiele obaw i wątpliwości. Część z nich dotyczy czasu trwania porodu i związanego z nim bólu. Niestety, ale uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, ile trwa poród nie jest możliwe. Najprościej można to określić w przypadku planowanego porodu poprzez cesarskie cięcie, ale i to nadal pozostaje wartością szacunkową. Akcja porodowa drogami natury rządzi się zupełnie innymi prawami i na jej przebieg wpływa wiele różnych czynników.

Na czas trwania porodu wpływa:

 • ilość przebytych porodów;
 • indukcja porodu;
 • szerokość miednicy;
 • indywidualne predyspozycje kobiety (związane z np. szyjką macicy i tempem jej rozwierania się);
 • waga;
 • sprawność fizyczna kobiety;
 • stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego;
 • psychiczne nastawienie.

Jak sama widzisz, ilość tych czynników jest znaczna, a na wiele z nich nie mamy wpływu. Przykładowo decyzja o indukcji porodu może zostać podjęta przez lekarzy, gdy do porodu samoczynnie nie dochodzi (najczęściej nieznane są tego przyczyny). W przypadku kwestii, jaką jest sprawność fizyczną wiemy jedynie, że z pewnością lepiej jest o nią dbać zarówno przed ciążą, jak i w trakcie jej trwania. Nie istnieją “przedziały liczbowe” pozwalające określić, czy Twoja kondycja znacząco wpłynie na przyspieszenie akcji porodowej.
Sprawdź: Ile trwa cesarka?

Najdłuższy i najkrótszy poród na świecie

Najdłuższy poród na świecie trwał… 75 dni. Ten “rekord” należy do Joanny Krzysztonek, która w 22 tygodniu ciąży straciła jedno dziecko z trójki w wyniku wyjątkowo wczesnego porodu. Gdyby nie interwencja lekarska, na świat przyszłaby dalsza dwójka dzieci, które nie miałaby szans na przeżycie ze względu na wiek ciąży. Pacjentka przez kolejnych 75 dni leżała w pozycji na plecach z podniesionymi nogami. Chociaż w tym okresie nie doświadczała skurczów takich, jak przy “typowej” akcji porodowej, z punktu widzenia medycznego jej przypadek uważany jest za najdłuższy poród, jaki kiedykolwiek się odbył. Przez całe 75 dni pacjentce podawane były leki opóźniające rozwijanie się akcji porodowej.

Warto podkreślić, że ten przypadek z 2012 roku jest oczywiście ewenementem medycznym, a prawdopodobieństwo jego powtórzenia się jest minimalne. Podobnie, jak w przypadku najkrótszego zarejestrowanego porodu, który miał trwać… 9 minut. Dotyczył kobiety, która – jak zadeklarowała – nie miała świadomości bycia w ciąży. Urodziła zdrowe dziecko po 2 minutach parcia. Prawdopodobnie Twój poród najkrótszy na świecie nie będzie, jednak nie warto szczególnie się na tym skupiać, a powyższe informacje potraktować jedynie jako ciekawostki.

Ile trwa poród naturalny?

Już wiesz, że to, ile trwa poród siłami natury zależy od wielu zmiennych. Statystycznie jednak przyjmuje się, że naturalny poród pierwszego dziecka trwa ok. 12-14 godzin. Odrobinę krótszy jest drugi poród. Ile trwa, znów zależy od poziomu jego komplikacji, ale statystyka mówi o 8-10 godzinach. Każdy kolejny poród u wieloródki jest przeważnie krótszy, jednak zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Podobnie jak nie jest powiedziane, że jeśli pierwsze dziecko urodzi się w sposób naturalny, tak i kolejne urodzą się tą samą drogą – trudno mówić o pewności w kwestii skracania się czasu trwania porodów.
Położnicy i ginekolodzy są jednak zgodni, że istnieje wiele błędnych przekonań dotyczących naturalnych predyspozycji do porodu. Budowa ciała, wbrew pozorom, nie determinuje tak bardzo czasu jego trwania. Szczupłe i drobne kobiety mogą mieć równie “łatwy” poród jak te o pełniejszych kształtach. Liczą się bowiem nie tyle konkretne wymiary, ile proporcje – tymczasem dzieci w większości przypadków są “dopasowane” do wymiarów swoich mam. Bardzo rzadko zdarza się, że jest inaczej i dzieje się tak np. w przypadku cukrzycy ciążowej. Wtedy jednak lekarze decydują się na przeprowadzenie cesarskiego cięcia.

Na pewno na to, ile trwa poród naturalny wpływa szerokość miednicy i ogólna kondycja matki. Jeśli ma ona prawidłową wagę (nie jest otyła) i jest stosunkowo wysportowana, jest większa szansa na szybszy i mniej skomplikowany poród. Związane jest to z faktem, że kobiety aktywne fizycznie są bardziej świadome swojego ciała, mają fizyczną możliwość korzystania z większej ilości pozycji porodowych i mają lepszy kontakt ze swoim oddechem. Przez to mniej się męczą w trakcie ogromnego wysiłku, którym bez wątpienia jest wydanie dziecka na świat.

Na przebieg akcji porodowej wpływ ma także indywidualne nastawienie przyszłej mamy. Silny lęk i stres, które powodują napięcie mięśniowe, może prowadzić do wydłużenia poszczególnych etapów porodu, a nawet ich zatrzymania. Aby temu zapobiec, w okresie ciąży warto zadbać o zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat przebiegu porodu i naturalnych metod uśmierzania bólu. Pomocne okazuje się też sporządzenie przemyślanego planu porodu i wybranie szpitala, w którym czujemy się najbardziej komfortowo. Warto pamiętać, że istnieje możliwość wybrania położnej do porodu lub douli, których obecność znacząco ułatwia opanowanie emocji i efektywne działanie.

Sprawdź: Co to jest dystocja szyjkowa?

Ile trwa poród przez cesarskie cięcie?

Cesarskie cięcie to operacja, która polega na rozcięciu powłok brzusznych kobiety i wydobycia noworodka bezpośrednio z macicy. Następnie tą samą drogą wydobywane jest łożysko, a pacjentka jest zszywana. Ta operacja popularnie nazywana “cesarką” może być wykonywana jako planowana i nieplanowana. O zabiegu cesarskim planowanym mówimy, kiedy ze względu na wskazania medyczne, np. ułożenie pośladkowe dziecka, dużą masę urodzeniową, przodujące łożysko, różnorodne choroby matki jak astma, cukrzyca, torbiele jajnika, dysfunkcje nerek lub serca, lekarze nie chcą doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia pacjentki i dziecka. Aktualnie równie często do cięcia cesarskiego (CC) dochodzi na skutek decyzji samej matki, która z powodu tokofobii (lęk przed porodem i jego fizjologicznymi konsekwencjami) uzyskuje od lekarza psychiatry zaświadczenie o wskazaniu do takiej formy porodu. Zabieg cesarski nieplanowany jest przeprowadzany, kiedy w trakcie porodu siłami natury doszło do niespodziewanych komplikacji i jego dalsze trwanie związane jest z dużym ryzykiem.

Odpowiedź na pytanie o to, ile trwa poród przez cesarskie cięcie jest zatem związana z tym, czy tzw. cesarka była planowana. W przypadku operacji planowanej i przebiegającej zgodnie z medycznymi założeniami, czas jej trwania to ok. 30 minut. Pacjentka jednak powinna być obecna w szpitalu od dnia poprzedzającego operację i przeważnie zostaje w nim dłużej, niż położnice rodzące naturalnie.  Jeśli jednak poród rozpoczął się fizjologicznie, a dopiero po pewnym czasie została podjęta decyzja o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego – czas ten odpowiednio się wydłuża i oprócz samego trwania operacji należy doliczyć do niego przebyte fazy porodu.

Fazy porodu – ostatnie chwile przed spotkaniem z dzieckiem

Wyróżnia się 3 fazy porodu, z których każdy charakteryzuje się zupełnie odmiennymi cechami.

I okres porodu

W I okresie porodu niektóre położne wyróżniają dwie fazy: utajoną i aktywną. Utajona faza może trwać nawet kilka dni. W tym czasie skurcze przepowiadające, których przyszła mama doświadczała dość często w ostatnich tygodniach ciąży, stają się coraz bardziej regularne. Są coraz intensywniejsze i dłuższe lub mocniejsze i częstsze. Kobieta może doświadczać uczucia niepokoju i parcia w dolnej części brzucha. Niektóre kobiety przechodzą utajoną fazę I okresu porodu nieświadomie.

II fazy (aktywnej) nie da się już jednak zazwyczaj ignorować, ponieważ skurcze pojawiają się regularnie, trwają od 45 sekund do 1,5 minuty z częstotliwością 5-7 minut. Na tym etapie rozwarcie szyjki macicy wynosi 3-4 centymetrów. W tym czasie kobieta powinna już być w szpitalu (chyba, że po konsultacji z lekarzem i położną podjęła decyzję o porodzie domowym). Od tego momentu akcja porodowa nabiera tempa. Nie jest jednak rzadkością, że poród “zatrzymuje się” przy rozwarciu 7-8 centymetrów i zdaje się nie posuwać dalej. Zdaniem zwolenników porodu naturalnego jest to naturalny etap, w trakcie którego w ciele kobiety i dziecka zachodzą zmiany ułatwiające dalszą część porodu – odpowiednie ustawienie się dziecka, rozluźnienie stawów etc. Jednak to często na tym etapie lekarze decydują się na “przyspieszenie” akcji porodowej przez podanie oksytocyny.

II okres porodu

Druga faza porodu lub innymi słowy – drugi okres porodu, dzieli się również na dwa etapy: bierny i aktywny. Szyjka macicy jest już w pełni rozwarta (czyli na 10 centymetrów). Przez pierwszy, bierny etap, kobieta doświadcza nagle ustąpienia skurczów i wyciszenia. To czas na “zebranie sił” przed kulminacyjnym punktem porodu, jakim jest drugi etap – aktywnego parcia. To najbardziej dynamiczna, ale też najkrótsza część porodu, w trakcie której dochodzi do pojawienia się na świecie dziecka. Od momentu pojawienia się na świecie główki dziecka, akcja porodowa jest już na ukończeniu. Warto jednak mieć świadomość, że przez moment może nastąpić chwilowe wstrzymanie skurczów – po wyjściu główki, dziecko najczęściej się rotuje w kanale rodnym, aby w możliwie najbezpieczniejszej pozycji przyjść na świat.

III okres porodu

Trzeci okres porodu to tzw. faza łożyskowa. W tym czasie dziecko jest już na świecie, ale mamie pozostaje urodzenie łożyska – to najmniej bolesna część całego porodu,  w której dotychczasowe przeżycia kompensowane są przez wyrzut endorfin i radość ze spotkania z maluchem. Wedle aktualnych zaleceń to czas na pierwszy tzw. kontakt skóra do skóry, czyli położenie dziecka na brzuchu młodej mamy. Lekarze dokonują oceny w skali APGAR, następuje odcięcie pępowiny i ewentualne zszywanie krocza. Łożysko wraz z błonami płodowymi rodzi się najczęściej około 30 minut po pojawieniu się dziecka na świecie, ale niekiedy dzieje się to szybciej lub trwa odrobinę dłużej.

Poród przedłużający się

Poród przedłużający się uznawany jest za ryzykowny dla zdrowia matki i dziecka. Aby zrozumieć czym jest, należy wiedzieć, jak przebiega poród prawidłowy. Lekarze przyjmują, ze od momentu, kiedy szyjka osiągnie rozwarcie 4 cm, powinna rozwierać się w tempie:

 • 1,2 cm w każdej godzinie przy porodzie pierwszego dziecka
 • 1,5 cm w każdej godzinie przy porodzie kolejnego dziecka.

Jeżeli poród przebiega wolniej, może być uznany za tzw. poród przerywany. Tutaj jednak nie ma zgodności ekspertów co do czasu trwania. Według części ekspertów poród przedłużający się u pierworódki to taki, który trwa dłużej niż 18 godzin. Inni zwiększają ten czas nawet do 24 godzin.
Z pewnością każde zatrzymanie akcji porodowej wymaga dokładnej oceny położnej i lekarza prowadzącego poród. Niekiedy jest to fizjologiczna “przerwa”, która nie ma wpływu na zdrowie dziecka i matki. Ale może się zdarzyć, że do zatrzymania porodu doszło w momencie, gdy dziecko znajduje się już dość daleko w kanale rodnym i dłuższe przebywanie w nim może doprowadzić do niedotlenienia. W takim przypadku lekarze podejmują decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego. W wyjątkowo skrajnych przypadkach przeprowadzany jest poród kleszczowy lub z pomocą próżnociągu, jednak z roku na rok zmniejsza się ilość tego typu interwencji.

Zwolennicy porodów naturalnych zauważają, że nie zawsze długi poród jest bardziej męczący dla matki i dziecka, niż dynamiczny i szybki. Polecają zaufać naturalnemu rytmowi ciała i poddaniu się akcji porodowej zgodnej z rozwijającym się tempem bez interwencji medycznych. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, aby stosować się do porad lekarzy i położnych wybranych do porodu. Współpraca z personelem i pozytywne nastawienie do toczących się wydarzeń są bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na całość akcji porodowej.

Mamy pytają o czas trwania porodu

Ile czasu trwa poród po odejściu wód?

Odejście wód płodowych wcale nie zwiastuje nagłego rozpoczęcia porodu. To mit, który niestety często jest powielany przez filmy. Chociaż odejście wód płodowych przeważnie (ale nie zawsze!) poprzedza akcję porodową, do rozpoczęcia porodu może upłynąć jeszcze kilka godzin. Do szpitala warto się udać dopiero, kiedy pojawiają się regularne skurcze, występujące średnio co 7 minut lub przeciwnie – skurcze nie pojawiają się, chociaż do odejścia wód doszło 12 godzin wcześniej. Należy też pamiętać, że niektóre przyszłe mamy mogą przeoczyć odejście wód płodowych lub w ogóle tego nie doświadczyć. W tym drugim przypadku do przebicia worka owodniowego dochodzi mechaniczne w szpitalu, za sprawą interwencji położnej.

Ile trwa poród indukowany?

Do porodu indukowanego zazwyczaj dochodzi, kiedy od ustalonego terminu porodu minęło 10-14 dni. Niektórzy specjaliści zalecają jak najdłuższe możliwe czekanie, inni są zwolennikami wywoływania akcji porodowej jak najszybciej po terminie. Podobnie jednak w przypadku porodu naturalnego – nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jak długo trwa akcja porodowa indukowana. Do wywoływania porodu używana jest kroplówka z oksytocyną, żele z prostaglandyną, masaże szyjki macicy. Niektóre kobiety reagują już na pierwsze dawki leków, inne wymagają nawet kilku dni regularnego ich stosowania.

Ile trwa poród po oksytocynie?

To, ile trwa poród po oksytocynie jest kwestią sporną. Z pewnością w niektórych przypadkach bywa, że sztuczna oksytocyna wydłuża akcję porodową i sprawia, że jest ona znacznie bardziej bolesna, niż poród fizjologiczny. Dzieje się tak, gdy szyjka macicy jest jeszcze twarda, a generalnie organizm kobiety i dziecka nie są gotowe na podjęcie akcji porodowej. Chociaż wywoływanie porodu oksytocyną jest dość powszechnym zjawiskiem w polskich szpitalach, nie należy oczekiwać, że na sto procent przyspieszy akcję porodową i sprawi, że będzie ona łatwiejsza. Warto omówić przed porodem ze swoim ginekologiem plusy i minusy stosowania kroplówki z oksytocyną i zawrzeć stosowne informacje w planie porodu. Jeśli nie chcesz, aby w trakcie Twojego porodu stosowano oksytocynę, warto wybrać szpital, w którym podkreślany jest nacisk na porody naturalne.

Ile trwa poród do pełnego rozwarcia?

O pełnym rozwarciu mówimy, gdy szyjka macicy osiągnie 10 cm średnicy. Najczęściej trwa to nawet do 12 godzin. Oczywiście wiekszość przyszłych mam chciałaby, aby trwało to jak najkrócej, ponieważ jest to proces wyjątkowo bolesny. Szczególnie, gdy szyjka macicy osiągnie rozwarcie ok. 4 centymetrów. Około 7-8 centymetra pojawia się najczęściej tzw. kryzys 7-ego centymetra. To czas, w którym zmęczona bólem i dotychczasowymi przeżyciami kobieta ma problem z podejmowaniem dalszej aktywności i zaczyna wątpić w swoje siły. To naturalne zjawisko, na które należy się przygotować (np. w trakcie szkoły rodzenia, wizyt u położnej środowiskowej).

Ile trwa poród od pełnego rozwarcia?

Gdy szyjka osiągnie 10 cm średnicy zwykle następuje bardzo szybkie przyspieszenie akcji porodowej i pojawienie się dziecka.

Źródła:
 • Poród naturalny, Katarzyna Oleś, Wydawnictwo Natuli 2018.
 • 75 days – is this the longest labour?, Made For Mums.
 • Woman has one of shortest labours ever, gives birth to baby in nine minutes, Deccan Chronicle.
 • Indications for and Risks of Elective Cesarean Section, Department of Gynecology and Obstetrics, Ludwig-Maximilians-Universität München, NCBI.
 • Second-stage labor: how long is too long?, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, NCBI.
 • The duration of labor in healthy women, University of New Mexico Health Sciences Center, College of Nursing, Albuquerque 87131-1061, USA, NCBI.

Dodaj komentarz

Poród

Poród (prawie) jak w domu

Wygodne łóżko, komoda, toaletka, fotel i lampa – czy któraś z was nie chciałaby rodzić w przytulnym wnętrzu przypominającym nieco domową sypialnię? W takim otoczeniu łatwiej jest się wyciszyć niż...

Czytaj dalej →
Poród

Trzy fazy porodu

Poród zbliża się wielkimi krokami, a Ty coraz bardziej się niecierpliwisz i denerwujesz? Zastanawiasz się, jak będzie przebiegał poród i jak najlepiej się do niego przygotować? To całkiem naturalne i...

Czytaj dalej →
Ciąża, Poród

Czop śluzowy

Wśród znaków świadczących o tym, że poród zbliża się wielkimi krokami, często wymieniany jest tzw. czop śluzowy, a właściwie jego odejście. Czym dokładnie on jest i kiedy odchodzi? Czy to...

Czytaj dalej →
Sukienki na wesele dla świadkowej

Sukienka dla świadkowej

Wybór sukienki dla świadkowej jest sporym wyzwaniem. Zwraca ona na siebie uwagę prawie tak samo jak Panna Młoda. Sukienka musi być więc elegancka i nietuzinkowa. Sukienka dla świadkowej Zostałaś poproszona...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Ciekawe pomysły na zaręczyny

Zanim nastąpi sakramentalne „tak” przed ołtarzem, zawiązują się tak zwane zaręczyny. Chłopak prosi swoją dziewczynę o rękę wręczając jej pierścionek zaręczynowy. Jest to część tradycji oraz bardzo ważny moment w...

Czytaj dalej →
Dieta w ciąży, Co jeść podczas karmienia piersią?

Kawa w ciąży i przy karmieniu piersią

Kaaaaaawy! Tym słowem witają się o poranku pracownicy większości firm. Pewnie Was zaskoczę, ale nigdy nie piłem kawy. Fakt ten zaskoczy Was zapewne mocniej gdy dowiecie się, że pracuję od 7:00, a...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general