Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2024. To spory zastrzyk gotówki co miesiąc, ale są warunki

Wydatki związane z wychowaniem dziecka i zapewnieniem mu odpowiedniej opieki są naprawdę sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Z tego powodu rodzice mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa w postaci rozmaitych zasiłków i dofinansowań. Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać m.in. samotni rodzice. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Komu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2024?

Komu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2024?

Rodzice lub opiekunowie samotnie wychowujący dzieci mogą ubiegać się o specjalny dodatek z tego tytułu. Nie każdy jednak może go otrzymać. Warunkiem jest bowiem pobieranie zasiłku rodzinnego, który przysługuje na dziecko

  • małoletnie,
  • uczące się w szkole do ukończenia 21. roku życia,
  • kontynuujące naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest pod warunkiem, że rodzina spełnia kryterium dochodowe. Miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekraczać 674,00 zł. Jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, limit jest wyższy i wynosi 764,00 zł.

Zgodnie z przepisami do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków. Jednym z nich jest dodatek dla samotnych rodziców/opiekunów w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie pociechy. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota dodatku wzrasta o 80 zł.

Dodatek mogą otrzymać matka lub ojciec dziecka, a także opiekun prawny lub faktyczny. Pieniądze zostaną przyznane, jeśli:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone.

Co zatem bardzo istotne, dodatek nie przysługuje tym rodzicom, którzy otrzymują od drugiego rodzica alimenty.

Zobacz: Ile zwrotu podatku na dziecko? O tych pieniądzach Urząd Skarbowy nie przypomni. Rodzice muszą sprawdzić PIT, aby ich nie stracić

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka można otrzymywać wyłącznie razem z zasiłkiem rodzinnym. Wnioski można składać osobiście w odpowiednim organie urzędu miasta lub gminy, który zajmuje się realizacją świadczeń. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany. 

Sprawdź też:

Pierścionki zaręczynowe, Planowanie ślubu oraz wesela

Zmówiny vel zaręczyny – powrót do tradycji?

Każdy ślub, według starej tradycji, poprzedzać powinny oświadczyny i zaręczyny. Oczywiście jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i żadne prawo (pisane czy nie pisane) tego nie nakazuje. Najczęściej...

Czytaj dalej →
Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Sala weselna

Sala weselna to jeden z podstawowych aspektów realizacji wesela. Od poszukiwań sali weselnej najlepiej jest zacząć planowanie uroczystości. Sala weselna a liczba gości Przede wszystkim na początku oszacujcie mniej więcej liczbę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo