Modlitwa wielkanocna. Jaką modlitwę odmówić przed śniadaniem wielkanocnym?

Śniadanie wielkanocne 2022, czyli najważniejszy moment celebrowania uroczystości związanych z Wielkanocą, zbliża się wielkimi krokami. To niezwykle istotny dzień z punktu widzenia wszystkich wiernych katolickich. Warto więc mieć w pamięci, że modlitwa wielkanocna powinna być tak samo nieodłączną częścią celebrowania Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, jak dzielenie się poświęconymi dzień wcześniej pokarmami czy składanie najbliższym życzeń. Jaka modlitwa przy śniadaniu wielkanocnym powinna zostać odmówiona i kto powinien to zrobić? Jakie przygotować czytanie na śniadanie wielkanocne?

Modlitwa wielkanocna

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a jednocześnie najważniejszym dla wierzących. Po powrocie z porannej wielkanocnej Mszy Świętej rodziny zasiadają do uroczystego śniadania. Wielkanocny stół należy przykryć białym obrusem i postawić na nim baranka wielkanocnego oraz paschał. Obok mięs, ciast i innych dań na stole powinien stać też koszyk ze święconką. Każdy ze znajdujących się w koszyczku pokarmów ma swoją symbolikę. I tak do święconki wkładamy:

  • chleb (gwarantuje pomyślność i dobrobyt),
  • pieprz i sól (symbol życia i prawdy),
  • jaja (zapewniają płodność),
  • chrzan (zapewnia dobre zdrowie),
  • ser (symbolizuje przyjaźń),
  • wędlinę (jako zapowiedź dostatku).

Przed złożeniem najbliższym życzeń i symbolicznym podzieleniem się jajkiem, wiele rodzin odmawia modlitwę wielkanocną przed śniadaniem. Według tradycji powinien to być jeden z najważniejszych elementów uroczystości. Dodatkowo można także odczytać kilka fragmentów Ewangelii dotyczących właśnie Zmartwychwstania Pańskiego. Przyjęło się również, że na koniec jeden z zasiadających przy stole członków rodziny symbolicznie dziękuje Bogu za łaskę i prosi o pobłogosławienie przygotowanych na stole darów i potraw.

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym 2022

Podobnie jak w przypadku kolacji wigilijnej, również uroczyste obchody Wielkanocy w domu zwyczajowo rozpoczynają się od wspólnej modlitwy. Ze względu na niezwykłe znaczenie tych świąt, nie powinno być to jednak zwykłe wypowiedzenie znanych na pamięć formułek, ale chwila prawdziwej i głębokiej refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania, a także moment na podziękowania i prośbę o błogosławieństwo.

Modlitwę przed śniadaniem wielkanocnym w większości domów, zgodnie z wielowiekową tradycją, inicjuje zazwyczaj głowa rodziny, zapalając świecę wielkanocną i wypowiadając słowa:

Światło Chrystusa! Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Wówczas pozostali zgromadzeni przy stole powinni odpowiedzieć: “Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!”. Następnie świętujący wymieniają jeszcze kilka symbolicznych zdań.

Inicjator modlitwy – Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego zagości w naszych sercach.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja!
Inicjator modlitwy – Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Wszyscy: Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja!

W niektórych domach po odmówieniu powyższej podstawowej formuły modlitewnej, tradycję stanowi również uroczyste pokropienie stołu przygotowaną wcześniej wodą święconą. Bardzo często można dostać ją w kościołach, np. w Wielką Sobotę podczas święcenia koszyczków.

Następnie można przejść już do zasadniczej części, a więc właściwej modlitwy. Modlitwa wielkanocna nie ma jednej konkretnej formy. Tak naprawdę może być zupełnie zaimprowizowana. Liczy się przede wszystkim to, aby wspomnieć w niej o istocie tych świąt – a więc o Zmartwychwstaniu. Większość wiernych dziękuję Bogu za łaskę oraz zwraca się do niego z prośbą o dalsze błogosławieństwa. Modlitwa przy stole wielkanocnym może brzmieć następująco:

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.

Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie

Panie Boże pobłogosław nas, ten posiłek, tych którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, pobłogosław nas i te dary, zasiądź między nami przy wielkanocnym stole, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Niech nasz stół będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości. Amen.

Sprawdź: Najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla uczniów 2022

Modlitwa wielkanocna. Co się czyta przy śniadaniu wielkanocnym?

W wielu domach ważnym zwyczajem jest nie tylko modlitwa wielkanocna przed śniadaniem, ale także odczytywanie krótkiego fragmentu z Ewangelii. Naturalnie najczęściej wybór pada na opisy związane z okolicznościami Zmartwychwstania Pańskiego tak, aby czytanie pasowało do okazji.

Poniżej trzy fragmenty z Biblii, które można wybrać na wielkanocne czytanie:

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: ‘Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?’ Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: ‘Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało’. Zapytał ich: ‘Cóż takiego?’ Odpowiedzieli Mu: ‘To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli’.    Na to On rzekł do nich: ‘O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?’ I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.    Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: ‘Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił’. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: ‘Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?’    W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: ‘Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi’. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.Ewangelia wg Św. Łukasza (24, 13-35)

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: “Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: “Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: “Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.Ewangelia wg Św. Łukasza (24, 36-43)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.    Anioł zaś przemówił do niewiast: “Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: “Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: “Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.Ewangelia wg Św. Mateusza (28, 1-10)

Sprawdź: Wielkanoc dla dzieci: Jak przygotować dziecko na Wielkanoc? Symbole, przepisy, gry i zabawy na Wielkanoc

Życzenia przy śniadaniu wielkanocnym

Po odmówieniu modlitwy i wysłuchaniu fragmentu z Ewangelii najczęściej przystępuje się do składania sobie wielkanocnych życzeń i symbolicznego spożywania pokarmów z koszyczka. Tradycyjnie wszyscy życzą sobie przede wszystkim zdrowia i pomyślności na cały kolejny rok i tego, aby podczas kolejnej Wielkanocy spotkać się ponownie w tym samym, rodzinnym gronie. Warto życzyć bliskim również szczęścia oraz sukcesów w następnych miesiącach, dużo radości i spełnienia wszelkich marzeń.

Zobacz: Drugi dzień świąt wielkanocnych 2022. Czy trzeba iść do kościoła?

Rodzice pytają, jaka powinna być modlitwa na Wielkanoc

Jaka modlitwa przy śniadaniu wielkanocnym?

Modlitwa wielkanocna zazwyczaj składa się z podziękowania Bogu za łaskę zmartwychwstania oraz za dary zgromadzone na stole. Poza tym wierni często zwracają się z prośbą o boże błogosławieństwo i pomyślność na kolejny rok.

Jak powinno wyglądać śniadanie wielkanocne?

Śniadanie wielkanocne powinno rozpocząć się od wspólnej modlitwy i podziękowania Bogu. Następnie można również odczytać fragment Ewangelii dotyczący historii zmartwychwstania. Później zazwyczaj przechodzi się do składania sobie życzeń i dzieleniu się pokarmami z koszyczka.

Dodaj komentarz

Pierścionki zaręczynowe

Pierścionek zaręczynowy

Bardzo mocno w ostatnim czasie na moim blogu wzrosło zainteresowanie oświadczynami i zaręczynami. Na specjalne życzenie jednej z czytelniczek, opisałam dziś przyjęcia zaręczynowe. Dopiero przed chwilą jednak dotarło do mnie,...

Czytaj dalej →
Waga w ciąży

Kobiece ciało po ciąży oczami taty

Po ostatnich dwóch luźniejszych tematach czas przejść do czegoś bardziej poważnego. Pozostaniemy jednak w temacie wagi. Tym razem jednak nie będzie o wadze niemowlaka. Ciąża i poród to ogromna zmiana...

Czytaj dalej →
Sukienki na wesele dla świadkowej

Sukienka dla świadkowej

Wybór sukienki dla świadkowej jest sporym wyzwaniem. Zwraca ona na siebie uwagę prawie tak samo jak Panna Młoda. Sukienka musi być więc elegancka i nietuzinkowa. Sukienka dla świadkowej Zostałaś poproszona...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo