Ewenement na skalę Polski. Cała gmina utrzymywała szkołę do której uczęszczał 1 uczeń!

Filia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, która mieści się w Radziszewie Starym, to placówka do której formalnie uczęszcza jeden uczeń. Cały koszt utrzymania budynku, etatu nauczyciela oraz czynności administracyjnych ponosi gmina. Od 2013 roku samorząd wydał na ten cel ponad 6 mln złotych.

Konsekwencje niżu demograficznego

Niż demograficzny bardzo dotkliwie odczuli mieszkańcy gminy Ciechanowiec. Do punktów przedszkolnych w Kozarzach, Łempicach i Radziszewie Starym uczęszczało z roku na rok coraz mniej dzieci. Zmniejszająca się liczba uczniów nie ominęła również filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Na łamach lokalnej gazety “Głos Siemiatycz” czytamy, że placówka była w zasięgu zainteresowań urzędników gminy już w 2013 roku. Ówczesne prognozy demograficzne, jasno przewidywały, że sytuacja, w której szkoła znajduje się w bieżącym roku szkolnym jest pewna. Oczywiste było również, że koszty funkcjonowania placówki będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu płac i wzrostu kosztów utrzymania budynku, skąd będzie zwiększała się kwota dofinansowania ze strony gminy na uzupełnienie różnicy między kosztami rzeczywistymi a częścią subwencji oświatowej, odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do tej szkoły.

Kluczowa rada gminy

Cała sprawa nabrała dużego rozpędu na początku ubiegłego roku, kiedy to radni gminy postanowili debatować nad uchwałą intencyjną, która stanowiłaby o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. 14 lutego 2019 roku Rada Gminy Ciechanów postanowiła skorzystać ze swojego ustawowego prawa zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 15 u. 1 o u. g.). Z tego też powodu, na sesję gminy zaproszeni zostali zainteresowani sprawą mieszkańcy Radziszewia Starego, ówczensa dyrektor placówki Elżbieta Komarowska oraz proboszcz parafii Winna Poświętna ks. Bogdan Sawicki. Zebrani przedstawiciele społeczności lokalnej apelowali o utrzymanie szkoły w niezmienionej formie. Głównym argumentem przedstawionym Radzie Gminy był fakt, iż życie kulturalne, które przyczynia się do integracji całej społeczności wsi, toczy się wokół szkoły. Głos zabrał również burmistrz Ciechanowa Eugeniusz Świecki, który podkreślił, że przekształcenie ośmioklasowej szkoły podstawowej w czteroklasową filię podyktowane jest dobrem uczniów, tę decyzję uzasadniają też przesłanki ekonomiczne (ówczesny koszt utrzymania uczniów przez gminę wynosił 350 tys. zł). Efektem długiej i burzliwej dyskusji, było zarządzone przez przewodniczącego Rady Gminy głosowanie. W jego wyniku Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym przekształcona została w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Te procedury doprowadziły do zmiany jaką była redukcja etatów kadry pedagogicznej i administracyjnej. Skutkiem zaś tej modyfikacji było znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania placówki przez gminę.

Jedyna taka szkoła w kraju

Na wokandę rady sprawa wróciła w tym roku, gdy okazało się, że samorząd utrzymuje kilkusetmetrowy budynek z ośmioma klasami dydaktycznymi, z którego korzysta jeden uczeń klasy pierwszej i dwoje przedszkolaków. Filia szkoły i punkt przedszkolny działały by sprawować opiekę edukacyjną nad trójką dzieci, a do realizacji tego zadania zatrudniona jest jedna nauczycielka. To precedens na skalę kraju.

Decyzja w sprawie budynku szkoły

Na odbytej w lutym sesji, radni gminy Ciechanowiec przegłosowali uchwałę, która stanowi o likwidacji punktu przedszkolnego i filii szkoły podstawowej w Radziszewie Starym.
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki upoważniony został do zawiadomienia o tym fakcie Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 114/XVIII/ 20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu, dzieci uczęszczające do tych placówek będą przeniesione do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy, a tym samym filia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, z dniem 31.08.2020 przestanie istnieć.

Władze miasta planują, żę do budynku dotychczasowej szkoły przeprowadzi się Dom Samopomocy Społecznej. Rozpoczęły się już starania o dofinansowanie z programu PRFON . Dzięki takiemu wsparciu finansowemu miejsce to może zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Noworodek, Rozrywka

Jak uspokoić płaczące dziecko?

Trafiłem dziś na film zatytułowany “A pediatrician shows you how to calm a crying baby”, czyli “Pediatra pokaże Ci jak uspokoić płaczące dziecko”. W jego opisie czytam, że pediatra, którego za...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Przyjęcie zaręczynowe

Przyjęcia zaręczynowe są coraz bardziej popularne również w naszym kraju. Oczywiście moda na nie, jak i na połowę innych tradycji ślubnych przyszła do nas z zachodu. Same przyjęcia zaręczynowe nie...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo