Zajęcia rewalidacyjne – co to jest? Szkoły muszą przestrzegać ścisłych wytycznych

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są we wszystkich typach szkół, dlatego mogą z nich skorzystać zarówno uczniowie podstawówek, jak i szkół średnich, w tym także placówek integracyjnych i specjalnych. Wielu rodziców jednak nie do końca wie, na czym dokładnie polegają te zajęcia i czym różnią się pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Okazuje się, że dyrekcja musi przestrzegać ścisłych wytycznych przy ich organizacji. Na czym polegają zajęcia rewalidacyjne? Kto może uczęszczać na rewalidacyjne zajęcia?

Co to są zajęcia rewalidacyjne?

Zgodnie z przepisami zajęcia rewalidacyjne organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością (np. niedowidzących lub niesłyszących) lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Co ważne, szkoła ma obowiązek przygotować taką formę wsparcia, jeśli uczeń posiada odpowiednie orzeczenie. Prawo nakazuje również, aby zajęcia tego typu były prowadzone przez specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do zakresu niepełnosprawności dziecka. Każde zajęcia rewalidacyjne trwają jednorazowo 60 minut.

zajęcia rewalidacyjne co to

Zobacz: Godziny dyrektorskie. Uczniowie i rodzice obawiają się kolejnych dodatkowych lekcji. Czy zajęcia są obowiązkowe?

Jak wyglądają zajęcia rewalidacyjne w szkole?

Orzeczenie, które dziecko otrzymuje w poradni, powinno zawierać również proponowany rodzaj aktywności i zadań do wykonania na zajęciach rewalidacyjnych. Specjalne rozporządzenie MEiN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określa jednak kilka przykładów takich zajęć.

Przykładowe rodzaje zajęć rewalidacyjnych:

  • nauka języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z problemami z mową;
  • nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym również z zespołem Aspergera.

Ostateczna forma i pogram zajęć są jednak zawsze dopasowane do indywidualnych zaleceń i potrzeb każdego ucznia.

Sprawdź: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na czym polegają? To wiedza przydatna dla rodziców

Rodzice pytają, co to jest rewalidacja

Rewalidacja co to jest?

Każdy rodzaj działań, których celem jest pomoc osobie niepełnosprawnej i przywrócenie mu pełnej lub częściowej sprawności.

Jak wygląda rewalidacja w szkole podstawowej?

Zajęcia trwają 60 minut, a ich program dopasowany jest do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Co się robi na zajęciach rewalidacyjnych?

Wszystko zależy od tego, jakie zalecenia uczeń otrzymał w poradni. Najczęściej podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjnych czy sprawność psychofizyczną.

Rewalidacja dla kogo?

Zajęcia rewalidacyjne stworzone zostały z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami (np. niewidomych, niedowidzących czy niesłyszących), ale także dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czy rewalidacja jest obowiązkowa?

Szkoła ma obowiązek zorganizowania takich zajęć

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo