Godziny dyrektorskie. Uczniowie i rodzice obawiają się kolejnych dodatkowych lekcji. Czy zajęcia są obowiązkowe?

Głównym celem wprowadzenia specjalnych godzin do dyspozycji dyrektora było zapewnienie uczniom dodatkowego wsparcia w rozwoju ich zainteresowań, talentów czy kompetencji zawodowych. W praktyce zajęcia nie zawsze spełniają swoją funkcję i rzeczywistość nieco odbiega od założeń. Na czym polegają godziny do dyspozycji dyrektora 2023? Godziny dyrektorskie – czy są obowiązkowe?

Na co można przeznaczyć godziny do dyspozycji dyrektora?

Zgodnie z aktualnymi przepisami dyrektorzy szkół mają obowiązek organizowania specjalnych, dodatkowych zajęć dla uczniów, w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora. Jak wynika z ustawy (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 r.), godziny te powinny zostać przeznaczone na:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
  • w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
  • w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Z przepisów wynika, że dyrektor ma do dyspozycji:

  • w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) – 3 godziny,
  • w II etapie edukacyjnym (IV-VIII) – 4 godziny,
  • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora w oddziale specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 5 godzin w całym okresie nauczania (I-VIII).

Zobacz: Dni wolne od szkoły 2023/24. Uczniów czeka rozczarowanie! Wakacje potrwają dłużej, ale jesienią odpoczynku będzie niewiele

Godziny dyrektorskie – czy są obowiązkowe?

Rodzice i uczniowie często słysząc o dodatkowych godzinach dyrektorskich, martwią się, że oznacza to więcej obowiązków. Wiadomo, że program w poszczególnych klasach jest już i tak mocno przeładowany i młodzież niekiedy spędza w szkole czas od rana do wieczora. W tym przypadku jednak nie ma czego się obawiać. Godziny dyrektorskie są nieobowiązkowe i nie podlegają ocenianiu i klasyfikowaniu. Uczniowie mogą w nich uczestniczyć zupełnie swobodnie, jeśli odpowiada im program i chcą rozwijać dodatkowe zainteresowania.

Niestety w praktyce zajęcia te nie zawsze wyglądają tak, jak przewidywał ustawodawca. Przepracowani nauczyciele zwykle nie mają już siły ani energii, aby kreatywnie poprowadzić lekcje, a często nie mają też dla kogo ich prowadzić – zmęczenie kilkugodzinną nauką uczniowie ani myślą, aby pozostawać w szkole jeszcze dłużej.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo