Arkusz osiągnięć oczekuje na weryfikację. Komunikat stresuje uczniów. Czy jest powód do niepokoju?

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie uzupełniają swoje wnioski o wyniki egzaminów ósmoklasisty, które poznali 3 lipca. W ramach całej procedury muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru nie tylko świadectwo ukończenia podstawówki, ale także zaświadczenie o wynikach egzaminu. Przejście przez wszystkie etapy elektronicznej rekrutacji bywa jednak stresujące. Co oznacza komunikat mówiący, że arkusz osiągnięć oczekuje na weryfikację? Czy to powód do niepokoju?

“Arkusz osiągnięć: oczekuje na weryfikację” – co oznacza ten komunikat?

Okres pomiędzy zakończeniem roku szkolnego a ogłoszeniem wyników egzaminów ósmoklasisty to dla uczniów oraz ich rodziców bardzo stresujący moment. Gdy jednak znane są już wszystkie oceny i rezultaty testów, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych wchodzi w decydującą fazę. Pozostaje tylko dostarczenie dokumentów do szkół i oczekiwania na ostateczne wyniki.

Większość szkół przeprowadza rekrutację za pośrednictwem elektronicznego systemu VULCAN. Cała procedura rozpoczyna się jeszcze w maju – uczniowie najpierw zakładają konta, uzupełniają dane oraz składają wnioski do szkół, wybierając konkretne oddziały.

W pierwszym etapie uczniowie muszą wybrać szkoły i dostarczyć wniosek do placówki pierwszego wyboru (można to zrobić osobiście lub elektronicznie, ale ten drugi sposób jest trudniejszy ze względu na konieczność posiadania profilu zaufanego, aby podpisać dokument elektronicznie). Po dopełnieniu tej formalności na koncie pojawia się komunikat “Wniosek: oczekuje na weryfikację”, co oznacza, że szkoła powinna teraz potwierdzić spełnienie kryteriów i zaakceptowanie wniosku.

Kolejnym punktem rekrutacji w systemie VULCAN jest uzupełnienie arkusza osiągnięć, czyli:

  • ocen ze świadectwa,
  • informacji o byciu laureatem lub finalistą olimpiady,
  • informacja o konkursach kuratoryjnych,
  • informacja o działaniu w wolontariacie,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (wprowadzane przez szkołę pierwszego wyboru po dostarczeniu zaświadczenia o wynikach).

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat “Arkusz osiągnięć: oczekuje na weryfikację”, co oznacza, że szkoła musi potwierdzić zarówno informacje ze świadectwa, jak i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru po ogłoszeniu wyników.

Czas weryfikacji może się nieco wydłużyć w zależności od szkoły, a brak akceptacji w systemie to często powód do stresu. Aby się upewnić, że wszystkie dostarczone dokumenty są w porządku, warto skontaktować się telefonicznie ze szkołą, gdzie poinformują, do kiedy potrwa procedura zatwierdzania arkuszy.

Zobacz: Czy do każdej szkoły trzeba zanieść świadectwo? Zasady rekrutacji zaskakują uczniów i rodziców

Co to znaczy że mój wniosek oczekuje na weryfikację?

Jeśli uczeń chce zmienić swój wybór i zmodyfikować listę, musi najpierw udać się do szkoły pierwszego wyboru i poprosić o wycofanie wniosku. Następnie (jak już ta opcja się pojawi) należy dokonać zmian wybranych szkół w systemie, a później ponownie złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru (tej nowo wybranej). Komunikat “wniosek oczekuje na weryfikację” może oznaczać, że możliwość modyfikacji została ponownie otwarta. W momencie złożenia wniosku szkoła pierwszego wyboru musi go znów akceptować.

Sprawdź: Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niekorzystny rezultat można zweryfikować. Sprawdź, jak wygląda procedura

Rodzice i uczniowie pytają, na czym polega weryfikacja arkusza osiągnięć

VULCAN wniosek oczekuje na weryfikację – co to znaczy?

Oznacza to, że możliwość modyfikacji została ponownie otwarta po wycofaniu pierwszego wniosku lub że szkoła nie zaakceptowała jeszcze złożonego wniosku.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo