Ranking Perspektywy 2022 – znamy zwycięzców! Oto najlepsze licea i technika w Polsce!

Ogólnopolski ranking szkół przygotowywany co roku przez miesięcznik “Perspektywy” został niedawno ponownie opublikowany. Kapituła już po raz 24. wytypowała najlepsze licea i technika w naszym kraju. Zestawienie to od lat cieszy się sporą popularnością i jest szczególnie wyczekiwane przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy często biorą pod uwagę wyniki podczas rekrutacji do szkół średnich. Ranking Perspektywy 2022 – poznaj najlepsze szkoły w Polsce!

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Po raz 24. ogłoszono ranking najlepszych szkół średnich miesięcznika "Perspektywy". Na pierwszym miejscu wśród liceów znalazło się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, a liderem wśród techników okazało się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
 • Podczas tworzenia rankingu bierze się pod uwagę kilka czynników. W przypadku liceów podlicza się wyniki z matur oraz osiągnięcia na olimpiadach.
 • Najlepsze technika wybiera się również na podstawie sukcesów olimpijskich i rezultatów maturalnych, ale dodatkowo uwzględnia się także wyniki z egzaminów zawodowych.

Ranking perspektywy 2022

Już po raz 24. mogliśmy poznać zestawienie najlepszych szkół średnich w Polsce, przygotowywane co roku przez miesięcznik “Perspektywy”. Kapituła, której przewodniczyła rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbara Marcinkowska, wybrała najlepsze placówki spośród 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników. Ze względu na liczbę kandydatów, z pewnością decyzja o ostatecznym kształcie rankingu nie należała do najłatwiejszych. Z pomocą przychodzą jednak szczegółowe wytyczne, brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów.

Ranking perspektyw 2022 z pewnością – jak zresztą co roku – okaże się bardzo pomocny dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Przed ósmoklasistami nie tylko poważne wyzwanie w postaci egzaminu, ale także konieczność wyboru dalszej drogi. Wielu z nich podczas rekrutacji do szkół średnich bierze pod uwagę to zestawienie.

Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie uporządkowana informacja. Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych

Sprawdź: Lektury do egzaminu ósmoklasisty. Które lektury są obowiązkowe 2021/2022?

Ranking liceów ogólnokształcących

Wielu uczniów ostatnich szkół klas podstawowych już na kilka miesięcy przed oficjalnym rozpoczęciem rekrutacji rozpoczyna poszukiwania wymarzonej szkoły średniej. Bardzo często szukają przy tym informacji o tym, jakie są najlepsze licea w ich okolicy. Wtedy z pomocą mogą przyjść właśnie rankingi szkół, w tym najpopularniejszy czyli Perspektywy.

Należy pamiętać, że zestawienie nie jest subiektywną opinią członków kapituły, ale wynika z punktacji uzyskanej przez daną szkołę, którą wylicza się na podstawie wyników matur oraz osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy olimpijskie uczniów danej szkoły stanowią 25% ogólnej oceny, kolejne 30% to wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych, a pozostałe 45% stanowią wyniki matur z przedmiotów dodatkowych. O pozycji w rankingu decyduje ostateczny rezultat po podliczeniu poszczególnych osiągnięć. W tegorocznej klasyfikacji zwycięzcą okazało się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Perspektywy 2022 ranking liceów – pierwsza dziesiątka

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 6. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 7. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 8. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 9. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Zobacz: Jaka średnia na czerwony pasek?

Ranking Techników 2022

Najlepsze szkoły średnie w Polsce to naturalnie nie tylko licea ogólnokształcące. Coraz większą popularnością wśród młodzieży cieszą się również technika, które nie tylko kształcą w kierunku matury, ale dodatkowo oferują zdobycie kompetencji zawodowych, co jest niezwykle istotne na dzisiejszym rynku pracy. Nic zatem dziwnego, że absolwenci szkół podstawowych często szukają informacji, jakie są najlepsze technika w najbliższej okolicy. Ranking perspektywy 2022 pokazuje, że wybór tych placówek jest naprawdę szeroki.

Ranking techników 2022 również tworzony był z zastosowaniem obiektywnych, jasnych i ściśle określonych kryteriów. Podobnie jak w przypadku liceów, pod uwagę brano sukcesy w olimpiadach (20% ogólnego wynika), wskaźnik matur z przedmiotów obowiązkowych (20%) oraz z przedmiotów dodatkowych (30%). 30% ostatecznego rezultatu stanowiły dodatkowo wyniki z egzaminów zawodowych. Po uwzględnieniu wszystkich wytycznych i podliczeniu punktów na pierwszym miejscu uplasowało się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Ranking szkół perspektywy 2022 – najlepsze technika w Polsce

 1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 2. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 3. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie
 4. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
 5. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
 6. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
 7. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 8. Technikum nr 4 (ZS nr 6) z Jastrzębia-Zdroju
 9. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie
 10. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie

Sprawdź też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo