Bon na zasiedlenie w 2023 to nawet 14 tys. bezzwrotnej dotacji. Kto może się ubiegać o świadczenie?

Bon zasiedleniowy to specjalna forma wsparcia oferowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Świadczenie przysługuje osobom, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania. Oprócz tego kryterium trzeba jednak spełniać jeszcze szereg innych warunków. W ramach bezzwrotnej dotacji można otrzymać nawet ponad 14. tys zł. Bon na zasiedlenie w 2023 – komu przysługuje? Jak się o niego ubiegać?

Bon na zasiedlenie w 2023 – komu przysługuje?

Bon zasiedleniowy to wyjątkowa forma wsparcia przeznaczona dla osób bezrobotnych, które znalazły ofertę i chciałyby podjąć pracę w innej miejscowości lub rozpocząć tam własną działalność gospodarczą. Świadczenie przyznawane jest przez Powiatowy Urząd Pracy i ma na celu aktywizację osób, które aktualnie nie są nigdzie zatrudnione. Co ważne, na pomoc mogą liczyć wyłącznie osoby do 30. roku życia.

Przyznane środki można przeznaczyć na pokrycie najważniejszych wydatków związanych z przeprowadzką do innego miejsca oraz innych podstawowych kosztów. Z pieniędzy nie trzeba się jednak szczegółowo rozliczać. Urząd Pracy przyzna bon osobom, które:

  • za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie wyższe niż krajowa pensja minimalna (od 1 lipca jest to 3600 zł brutto) i są z tego tytułu objęte ubezpieczeniem społecznym,
  • nowe miejsce pracy powinno znajdować się minimum 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania dojazd do nowej pracy oraz powrót do domu musi zajmować w ciągu dnia nie mniej niż 3 godziny,
  • pozostaną zatrudnione przez minimum 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od momentu przyznania pomocy.

Bon przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej, która powinna złożyć odpowiednie dokumenty we właściwym urzędzie pracy. Wniosek jest następnie rozpatrywany przez starostę. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji podpisuje się umowę pomiędzy bezrobotnym a starostą, na podstawie której świadczenie jest wypłacane.

Zobacz: Emerytury pomostowe po nowemu. Pracownicy mają powód do radości. Nowelizacja rozszerza grupę uprawnionych do świadczenia

Ile wynosi bon zasiedleniowy?

Kwota bonu na zasiedlenie nie jest stała, ponieważ może wynosić maksymalnie 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku jest to 14 659,92 zł). Ostateczna wysokość wypłaty zależy jednak m.in. od ilości środków, jakimi dysponuje urząd pracy oraz od sytuacji materialnej wnioskującego.

Co ważne, w ciągu 30 dni od otrzymania wypłaty należy złożyć w urzędzie pracy dokument, który potwierdzi podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia warunków bon trzeba będzie zwrócić.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo