Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Trzeba uważnie pilnować terminów. Jak zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik?

Wszystkich ośmioklasistów czeka w najbliższych miesiącach kilka ważnych i stresujących momentów. W maju będą musieli przystąpić do egzaminów podsumowujących dotychczasową edukację, a wkrótce potem wezmą udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O tym, czy dostaną się do wymarzone placówki, zadecydują wyniki testów oraz rezultaty uzyskane na świadectwie. Kiedy zaczyna się rekrutacja do szkół średnich 2023/2024? Jak się do niej przygotować i o czym należy pamiętać?

Kiedy rekrutacja do szkół średnich 2023/2024?

Każdy uczeń, który w tym roku będzie brał udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, powinien wiedzieć, że terminarz może nieznacznie różnić się w zależności od województwa. Kalendarz rekrutacji do szkół średnich 2023 ustalany jest przez kuratoria oświaty właściwe dla danego regionu. Aktualnie konkretne daty nie zostały jeszcze oficjalnie podane, ale można zakładać – bazując na doświadczeniach z ubiegłego roku i wcześniejszych lat – że w większości województw nabór do szkół średnich 2023 ruszy mniej więcej w połowie maja (w 2022 był to najczęściej 16 maja, z nielicznymi wyjątkami). Warto więc śledzić dokładnie komunikaty kuratoriów, poniższy artykuł również zostanie zaktualizowany, gdy tylko pojawi się obowiązujący harmonogram.

Zobacz: Nowe urlopy 2023. Korzystne zmiany w Kodeksie Pracy mają wkrótce wejść w życie. Kto zyska dodatkowe dni wolne?

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023

Reguły rekrutacji pozostają takie same jak w ubiegłych latach. O zakwalifikowaniu kandydata decyduje rezultat punktowy, jaki uzyska on po zsumowaniu wyników z egzaminów, ocen na świadectwie oraz ewentualnych dodatkowych osiągnięć (takich jak tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego czy działalność w ramach wolontariatu). Dodatkowe punkty można otrzymać również za świadectwo z wyróżnieniem.

Za wyniki egzaminu uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki procentowy wynik mnoży się razy 0,35 (np. 100% x 0,35 = 35), natomiast procentowy wynik z języka obcego mnoży się przez 0,3.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023 – zasady punktowania ocen ze świadectwa oraz dodatkowych osiągnięć (maksymalnie 100 pkt):

  • Język polski – 18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą,
  • Matematyka – 18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z I wybranego przedmiotu – 18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą,
  • ocena z II wybranego przedmiotu – 18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą,
  • osiągnięcia w konkursach artystycznych, turniejach wiedzy czy w zawodach sportowych – 18 pkt,
  • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt,
  • udział w wolontariacie – 3 pkt.

W większości większych miast i gmin w Polsce można już od kilku lat korzystać z elektronicznych systemów rekrutacji, która zdecydowanie usprawnia i ułatwia całą procedurę. Uczeń rejestruje się w systemie, a następnie wybiera szkoły, do których chce kandydować – w większości miejsc są to maksymalnie trzy placówki do wyboru (chyba że organ prowadzący zdecyduje inaczej), a jedną z nich trzeba wskazać jako tzw. pierwszy wybór. Do systemu należy wprowadzić wszystkie wymagane dane, łącznie z wynikami egzaminów po ich otrzymaniu. W tych gminach i miastach, w których nie wprowadzono elektronicznego systemu, papiery należy złożyć tradycyjnie, podpisać i zanieść do konkretnej szkoły.

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces w rekrutacji, należy nie tylko przyłożyć się do egzaminów, ale także postarać się o poprawienie ocen. Warto także przyjrzeć się progom punktowym w danej szkole z ubiegłych lat, co może być wskazówką, czy dostanie się będzie możliwe, czy lepiej poszukać innej szkoły.

Sprawdź: Jaka średnia na czerwony pasek? Dobre oceny nie wystarczą, jest jeszcze jeden warunek do spełnienia

Kiedy dni otwarte w szkołach 2023?

Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych 2023 to doskonała okazja, aby nie tylko zapoznać się z ofertą dydaktyczną danej placówki, ale także zajrzeć do budynku, porozmawiać z uczniami i nauczycielami i sprawdzić, czy panująca tam atmosfera rzeczywiście nam odpowiada. Może się bowiem okazać, że wymarzona z początku szkoła jednak nie spełnia oczekiwań i trzeba szukać dalej, dlatego naprawdę warto skorzystać z takiej możliwości.

Każda szkoła indywidualnie wyznacza termin dni otwartych. Pierwsze tego typu spotkania odbywają się zazwyczaj już w połowie lub pod koniec marca. Bardzo często organizuje się je również w kwietniu, a czasami dodatkowo także w maju. Aby poznać szczegółowe daty, najlepiej jest sprawdzać strony internetowe wybranych szkół lub ich profile w mediach społecznościowych (np. na Facebooku).

Zobacz: Karta Dużej Rodziny – lista partnerów 2023. Gdzie skorzystamy ze zniżek?

Terminy składania dokumentów do szkół średnich 2023

Tak jak już wyżej wspomniano, dokładne terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023 zostaną dopiero ogłoszone – nie są one bowiem takie same dla całej Polski. Wyznaczają je poszczególne kuratoria oświaty. Rozpoczęcie rekrutacji (zazwyczaj w połowie maja) to jednak nie jedyna ważna data, o której należy pamiętać. Mniej więcej do drugiej połowy czerwca uczniowie mają czas na złożenie wniosków o przyjęcie, wcześniej muszą to zrobić uczniowie, którzy ubiegają się o miejsce w klasach dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych itd (wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów i procedur).

Po zakończeniu roku i po otrzymaniu wyników egzaminu uczniowie mają kilka dodatkowych dni na zmianę decyzji i na uzupełnienie swoich rezultatów. Kilka dni później szkoły podają oficjalne listy zakwalifikowanych, a kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na składanie dokumentów do szkoły średniej 2023 są zazwyczaj tylko 2-3 dni od momentu ogłoszenia wyników.

Sprawdź: Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2023? Na naukę jest coraz mniej czasu. Z czym będą musieli zmierzyć się uczniowie?

Wyniki rekrutacji do szkół średnich 2023

Szczegółowe terminy rekrutacji do szkół średnich 2023, dlatego nie wiadomo, kiedy w poszczególnych województwach zostaną ogłoszone rezultaty. W zeszłym roku była to druga połowa lipca, w tym roku może być podobnie.

Zobacz: Lektury obowiązkowe – egzamin ósmoklasisty 2023. Które utwory uczniowie muszą znać?

Rodzice i uczniowie pytają, kiedy zaczyna się rekrutacja do szkół średnich 2023

Kiedy rekrutacja do liceów 2023?

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2023 rozpoczyna się w większości województw w połowie maja, ale mogą być wyjątki, dlatego należy śledzić komunikaty kuratoriów.

Terminy składania papierów do szkol średnich 2023 – jak wyglądają?

Harmonogram składania dokumentów do liceum, techników i szkół zawodowych 2023 ogłaszają poszczególne kuratoria. Zazwyczaj są na to 2-3 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Kiedy wyniki rekrutacji do liceum 2023?

Prawdopodobnie w drugiej połowie lipca, jak to było w ubiegłym roku.

Do ilu szkol można złożyć papiery 2023?

W większości miejsc maksymalnie do trzech, chyba że organ prowadzący wyznaczy inne zasady.

Kiedy są dni otwarte w liceach 2023?

Prawdopodobnie w marcu i w kwietniu.

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Menu weselne

Jakie menu wybrać na swoje wesele? Muszą to być potrawy, które trafią w gusta wszystkich gości. Bo przecież świeże i smaczne dania to już pół sukcesu udanego wesela (no może...

Czytaj dalej →
Dieta w ciąży, Co jeść podczas karmienia piersią?

Kawa w ciąży i przy karmieniu piersią

Kaaaaaawy! Tym słowem witają się o poranku pracownicy większości firm. Pewnie Was zaskoczę, ale nigdy nie piłem kawy. Fakt ten zaskoczy Was zapewne mocniej gdy dowiecie się, że pracuję od 7:00, a...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo