Składka na radę rodziców. Wpłaty są dobrowolne czy obowiązkowe? Rodzice gubią się w przepisach

Od początku każdego roku szkolnego w każdej szkole działa nowo powołana Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele z poszczególnych klas. Podczas pierwszych wrześniowych zebrań zbiera się fundusze na wspólne konto, dlatego rodzice proszeni są o dokonywanie wpłat. Nie wszyscy jednak dokładnie wiedzą, na co przeznaczane są ich pieniądze. Ile kosztuje komitet rodzicielski? Na jaki cel rada wydaje zebrane środki? Czy składka na radę rodziców w przedszkolu jest obowiązkowa?

Czy składka na radę rodziców jest obowiązkowa?

Rada rodziców to jeden z wewnętrznych organów szkoły, którego kompetencje i sposób działania precyzyjnie określa ustawa o Prawie oświatowym (at. 83 i 84). Z przepisów wynika, że rada musi reprezentować ogół rodziców, dlatego jest wybierana co roku, po rozpoczęciu. Najczęściej każda klasa ma w radzie jednego reprezentanta spośród rodziców tworzących trójkę klasową.

Zgodnie z ustawą rada ma prawo do gromadzenia środków na wspólny fundusz. Pieniądze najcześciej pochodzą ze zbiórek od rodziców, ale czasami zbiera się je także podczas szkolnych kiermaszy czy aukcji. Najczęściej rodzice proszeni są o wpłaty podczas pierwszego wrześniowego zebrania. Warto jednak wiedzieć, że zarówno opłaty, jak i ich wysokość nie są prawnie regulowane. Rada nie może więc wymagać od rodziców, aby dołożyli się do funduszu – składki są w pełni dobrowolne.

Zobacz: Godziny dyrektorskie. Uczniowie i rodzice obawiają się kolejnych dodatkowych lekcji. Czy zajęcia są obowiązkowe?

Zadania rady rodziców

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rada rodziców to organ o naprawdę szerokich kompetencjach. Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, a także rozsądne dysponowanie powierzonym budżetem może realnie przyczynić się do poprawy warunków i atmosfery w danej placówce.

Chociaż zdecydowanie najczęściej rada rodziców kojarzy się z organizowaniem wycieczek, opłacaniem stypendiów czy zakupem dodatkowych materiałów szkolnych, to jednak nie jedyne jej możliwości. Zgodnie z przepisami ustawy organ ten może wpływać na organizację pracy w placówce, a także progam i harmonogram zajęć. Rada ma prawo kontrolować wszystkie decyzje dyrekcji, w tym ten związane z finansami. Wśród kompetencji rady rodziców wymienia się również:

  • wydawanie opinii na temat programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
  • możliwość wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  • wydawanie opinii na temat projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora,
  • możliwość złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,
  • przygotowanie i uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki.

Sprawdź: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na czym polegają? To wiedza przydatna dla rodziców

Rada rodziców w przedszkolu – opłata. Co robi rada rodziców w przedszkolu?

Rada rodziców w przedszkolu funkcjonuje na podobnych zasadach co w szkole. Wpłaty również są w pełni dobrowolne, a ich wysokość zależy od danego rodzica. Pieniądze gromadzone są na wspólnym koncie, a następnie przeznaczane np. na zakup dodatkowych materiałów, wycieczki, nowe ponadstandardowe wyposażenie czy na organizację zabaw, pikników i konkursów dla dzieci.

Zobacz: Szkoła w Chmurze 2023. 25 tys. uczniów rozpoczęło edukację bez sprawdzianów, ocen, a nawet… bez lekcji

Czytelnicy pytają, na co idzie składka na radę rodziców

Komitet rodzicielski na co pieniądze?

wycieczki szkolne, bilety do teatru, kina, filharmonii, prezenty z okazji Mikołajek, dnia dziecka itp., nagrody dla uczniów (np. stypendia), imprezy szkolne, dyskoteki, konkursy, kiermasze, ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne (np. tablice multimedialne, lepszy sprzęt elektroniczny.

Czy rada rodziców w przedszkolu jest obowiązkowa?

Nie, wpłaty na radę rodziców są dobrowolne.

Na co idą pieniądze z rady rodziców w przedszkolu?

M.in. na organizowanie wycieczek i atrakcji (np. kino, zoo, sala zabaw, koncerty).

Komitet rodzicielski czy jest obowiązkowy?

Nie, płacenie na komitet rodzicielski jest dobrowolne.

Rada rodziców czy trzeba płacić?

Decyzję podejmuje rodzic, wpłaty nie są obowiązkowe.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo