Wysokość alimentów przy zarobkach 3000; 5000 i 7000 zł

Statystyki jasno pokazują, że znaczna część związków małżeńskich kończy się rozwodem. W 2020 roku na ten krok zdecydowało się ponad 51 tys. par, z czego więcej niż połowa miała przynajmniej jedno wspólne dziecko. Nawet po rozwodzie za utrzymanie pociechy odpowiadają obojga rodzice, co oznacza, że jedno z nich zostanie obciążone świadczeniem alimentacyjnym. Ten obowiązek spoczywa na rodzicu, któremu sąd nie przyznał praw do opieki nad dzieckiem. Jaka jest wysokość alimentów przy zarobkach 3000 zł i wyższych?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Nie ma przepisów, określających wysokość alimentów na dziecko.
 • Wysokość alimentów ma być odpowiednia w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Jednocześnie sąd bierze pod uwagę możliwości (zarobkowe oraz majątkowe) rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Wysokość alimentów w 2021 roku 

Na wstępie wypada zaznaczyć, że w wyniku działań podjętych przez resort sprawiedliwości, w Polsce funkcjonują tzw. alimenty natychmiastowe. Pod tą nazwą kryje się minimalna kwota alimentów, przysługująca uprawnionemu jeszcze przed orzeczeniem właściwej kwoty przez sąd. Wysokość alimentów natychmiastowych w 2021 roku to:

 • 469 zł na jedno dziecko
 • 450 zł na każde z dzieci przy dwójce wspólnych dzieci,
 • 404 zł na każde z dzieci przy trójce wspólnych dzieci,
 • 359 zł na każde z dzieci przy czwórce wspólnych dzieci,
 • 313 zł na każde z dzieci przy piątce (i więcej) wspólnych dzieci.

Zobacz też: Alimenty 2021: Co się zmienia w prawie alimentacyjnym w 2021 roku?

Wysokość alimentów przy konkretnych zarobkach – Jak liczone są alimenty?

Wypada podkreślić, że w toku rozprawy, sąd może dojść do wniosku, że potrzeby dziecka są wyższe, co będzie skutkowało zasądzeniem innej kwoty niż przewidzianej w ramach alimentów natychmiastowych. Jakie czynniki zostaną uwzględnione w trakcie zasądzania kwoty świadczenia?

Sprawdź: Czy alimenty wliczają się do 500+?

Wysokość alimentów przy zarobkach 3000

Jakie alimenty przy zarobkach 3000 zł będzie musiał płacić rodzic, który nie uzyskał prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem? Podkreślamy z całą stanowczością, nie istnieją przepisy, które wprost określają wysokość alimentów płaconych na dziecko. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Wysokość alimentów przy zarobkach zarówno 3000 jak i 7000 zł ma być stosowna do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i do możliwości (zarobkowych i majątkowych) zobowiązanego. Przekładając to na prosty i zrozumiały język, rodzic będzie płacić taką kwotę, która pokryje potrzeby dziecka i którą będzie on w stanie zarobić. Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatnie słowo w poprzednim zdaniu. 

Sprawdź: Jak napisać pozew o alimenty?

Alimenty przy zarobkach 4000

To, czy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów zarabia 3000 zł czy 4000 zł, ma znaczenie drugorzędne, bo sąd oceni faktyczne możliwości zarobkowe zobowiązanego. Oznacza to, że pod uwagę wzięte zostaną czynniki takie jak wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Jakie alimenty przy zarobkach 5000?

W praktyce, nawet jeżeli zobowiązany osiąga miesięczny dochód na poziomie 5000 zł, a sąd uzna, że nie wykorzystuje w stu procentach swoich możliwości zarobkowych, może zasądzić alimenty wyższe, niż wskazywałby na to osiągany dochód, o ile jest to usprawiedliwione bieżącymi potrzebami uprawnionego. Nie można jednak zapomnieć, że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa nie tylko na zobowiązanym do płacenia alimentów, ale na obojgu rodziców.

Zobacz też: Separacja a alimenty na dziecko: jak wygląda obowiązek alimentacyjny po orzeczeniu separacji?

Jakie alimenty przy zarobkach 7000?

Nawet jeżeli rodzic, który nie otrzymał praw do opieki nad dzieckiem osiąga dochód 7000 zł brutto lub wyższy, nie będzie zobowiązany do finansowego zaspokojenia wszystkich potrzeb uprawnionego, partycypować w kosztach musi także rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem. Nie należy jednak spodziewać się, że kwota będzie rozłożona w stosunku pół na pół. Wynika to z faktu, że przed wydaniem orzeczenia, sąd uwzględnia nie tylko wysokość zarobków, ale także fakt, że rodzic zamieszkujący z dzieckiem na co dzień częściowo realizuje obowiązek alimentacyjny poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem

Zobacz też: Podział majątku po rozwodzie – Ile czasu trwa podział majątku po rozwodzie i jak wygląda?

Wysokość alimentów przy konkretnych zarobkach – Netto czy brutto?

Reasumując, przed wydaniem orzeczenia w kwestii wysokości kwoty świadczenia alimentacyjnego, sąd weźmie pod uwagę możliwości majątkowe i faktyczne możliwości zarobkowe zobowiązanego. Należy podkreślić, że rozpatrywana jest kwota netto, która wskazuje na to, ile faktycznie zobowiązany może świadczyć na rzecz uprawnionego. Jeżeli sąd uzna, że rodzic, który ma płacić alimenty nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowy, może zostać zasądzona kwota niewspółmiernie wysoka do aktualnie osiąganych dochodów. W praktyce oznacza to, że nawet osoba bezrobotna nie może stwierdzić, że nie posiada dochodów wystarczających na pokrycie potrzeb uprawnionego

Kolejna rzecz, poza możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego, na kwotę świadczenia wpływa także jego osobiste staranie o utrzymanie i wychowanie uprawnionego. Jeżeli rodzic niesprawujący pełnej opieki nad dzieckiem nie interesuje się swoją pociechą, czyli nie zabiega o spotkania i nie dba o zaspokajanie jej potrzeb, sąd może zasądzić wyższą kwotę, gdyż faktyczny ciężar wychowawczy spoczywa w tym przypadku wyłącznie na barkach rodzica sprawującego pełną opiekę.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli jakie?

Wróćmy jednak do jednej z kluczowych kwestii, mającej wpływ na kwotę świadczenia alimentacyjnego – do usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Mówimy tu o wszelkich potrzebach bytowych uprawnionego, na które składają się:

 • wydatki związane z edukacją: przybory szkolne, podręczniki, zeszyty ubezpieczenie, składki klasowe, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, zajęcia dodatkowe,
 • wydatki mieszkaniowe: opłaty za media, czyli prąd, woda, wywóz odpadów, a także fundusz remontowy, z zaznaczeniem, że kwota opłat będzie podzielona przez liczbę osób zamieszkujących,
 • wydatki związane z wyżywieniem,
 • wydatki związane z leczeniem,
 • wydatki związane z zakupem odzieży,
 • wydatki związane z zakupem obuwia,
 • wydatki związane z zakupem środków higieny osobistej,
 • duże wydatki o charakterze jednorazowym,
 • wydatki związane z rozrywką i kulturą,
 • wydatki związane z wyjazdami weekendowymi i wakacyjnymi.

Warto podkreślić, że podając daną kwotę przed sądem, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie musi przedstawiać dowodów w postaci paragonów. Wystarczą same zeznania, rodzica i ewentualnych świadków. Jeżeli jednak koszty odbiegają od przeciętnych, nie obejdzie się bez przedstawienia stosownych dowodów. To samo dotyczy kosztów, których nie można uznać za typowe, czyli takie, które mogą być różne dla różnych osób.

Dodaj komentarz

Prawo, Finanse

Kosiniakowe 2017 +[POBIERZ WNIOSEK]

Kosiniakowe – jak ubiegać się o świadczenie? Wśród kilku świadczeń, z których mogą skorzystać rodziny po narodzinach dziecka, znajduje się tzw. kosiniakowe. Kto ma prawo je otrzymać? Czy są jakieś...

Czytaj dalej →
Pojazdy Ślubne

Tramwajem do ślubu? A czemu nie…

Wracałam ostatnio tramwajem z pracy, siedziałam za konduktorem, gdzie natrafiłam na napis: Wynajmnij tramwaj na swoją imprezę. Wynajmujemy tramwaje nowe i zabytkowe. To idealna okazja, aby zaskoczyć gości na urodzinach, imprezach firmowych...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general